ASN-Novib Microkredietfonds

Weer open voor verkopen

3 redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Je belegt in een fonds dat sinds de oprichting in 1996 elk jaar een positief rendement behaalde.
  • Je spreidt je portefeuille beter door de toevoeging van microkrediet.
  • Je belegt in de ambities van ondernemers in ontwikkelingslanden.

Nettorendement 3 jaar*: 0,09%
Nettorendement 5 jaar*: 0,85%

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 30 september 2020, na aftrek van de kosten van het fonds.

Weer open voor verkoop

Je kunt participaties van het ASN-Novib Microkredietfonds vanaf 5 oktober 2020 weer verkopen. Lees waarom het ASN-Novib Microkredietfonds weer open is voor verkopen.
Kies je voor het ASN-Novib Microkredietfonds? Dan beleg je in de ambities van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Dankzij microkrediet kunnen ondernemers een bedrijf opzetten of uitbreiden.

Rendement ASN-Novib Microkredietfonds

Het ASN-Novib Microkredietfonds belegt je geld in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) via onderhandse leningen en aandelenparticipaties. De renteopbrengsten van de leningen vormen het belangrijkste deel van het rendement van het fonds. De MFI’s zijn gevestigd in ontwikkelingslanden. Zij verstrekken microkredieten aan mensen met een laag inkomen, micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf.

Risico ASN-Novib Microkredietfonds

Het fonds spreidt je geld over ruim 90 MFI’s in 39 verschillende landen. Deze spreiding verlaagt het kredietrisico. De MFI’s bereiken gezamenlijk ruim 17 miljoen mensen.

De onderhandse leningen die het fonds verstrekt kennen veelal een korte looptijd. Daarom heeft de ontwikkeling van de rentestand op de kapitaalmarkten weinig invloed op de waarde van het fonds en is het renterisico dus beperkt.

Sinds de oprichting in 1996 heeft het fonds elk jaar een positief rendement behaald, na aftrek van fondskosten. Dat is uniek voor een beleggingsfonds. Ieder kwartaal geven we een update over ASN-Novib Microkredietfonds.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 september 2020
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 2,65% 2,64% 0,85% 0,09% -3,70%
* Gemiddeld per jaar

Beleg in dit fonds

Essentiële beleggersinformatie

De koers van het ASN-Novib Microkredietfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Lees de beschrijving van de risico’s in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Betere spreiding met het ASN-Novib Microkredietfonds

Beleg je in aandelenfondsen en/of obligatiefondsen? Het toevoegen van microkredieten aan je beleggingsportefeuille zorgt voor een betere spreiding over de verschillende beleggingscategorieën. Je verhouding tussen risico en rendement wordt verbeterd.

Microkrediet reageert namelijk anders op financiële- en economische ontwikkelingen, dan aandelen en obligaties. Dat bevestigen de berekeningen van Ortec Finance, specialist in beleggingsrisico’s en -rendementen.

Liever een ander risico? Bekijk dan onze andere beleggingsfondsen.

Beleggen in de ambities van ondernemers in ontwikkelingslanden

Gewone banken zijn niet ingesteld op het verstrekken van – vaak kleine – kredieten. Terwijl er in ontwikkelingslanden veel ondernemers zijn die een bedrijf willen uitbreiden of opzetten.

Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) zijn gespecialiseerd in het verstrekken van leningen aan lokale ondernemers. De ondernemers krijgen de mogelijkheid om hun bedrijfsplan te verwezenlijken. Daarmee dragen ze ook bij aan de structurele verbetering van de welvaart in hun land.

Van de ruim 17 miljoen leningnemers is 80% vrouw. Het is belangrijk om vrouwelijke leningnemers te bereiken. De voordelen die de leningen aan vrouwen opleveren, komen namelijk meestal ten goede aan het hele gezin.

Van de leningnemers woont 70% op het platteland, waar de toegang tot financiële diensten beperkt is. Met je belegging van € 5.000 in het ASN-Novib Microkredietfonds financier je de ambities van 6 ondernemers.

De selectie van Microfinancieringsinstellingen (MFI’s)

Als je belegt in het ASN-Novib Microkredietfonds wil je er zeker van zijn dat de ondernemers een microkrediet krijgen dat bij hen past. Wij letten bij de selectie van MFI’s op de sociale graad van de MFI. Een aantal criteria zijn:

  • de bescherming van de leningnemers. Controleert de MFI of haar leners aan de rente- en aflossingsverplichting kunnen voldoen?
  • de omvang van de lening. Hoe kleiner de kredieten, hoe socialer de MFI.
  • de inspanningen om mensen te bereiken die niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van reguliere bankdiensten.

Lees meer over hoe wij MFI’s selecteren

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank.

ASN-Novib Microkredietfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

2,30% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

n.v.t.

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.

Servicekosten (max. € 300 per jaar):

0,30% (per jaar)

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (“ABB”). Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Lees meer over beleggen

Meer weten over beleggen? Lees dan ook:

Groen beleggen
De risico’s van beleggen
Beleggen voor beginners

, waarmee kunnen we je helpen?