Spaarrente

Als je spaart bij ASN Bank, zetten wij je spaargeld uit in organisaties, overheden en ondernemingen die rekening houden met mens, klimaat en natuur.

Lees wat we doen met je spaargeld

Hier lees je hoeveel rente je ontvangt op je rekening.

Rente ASN Ideaalsparen, ASN Sparen, ASN Beleggingsrekening, ASN Doelbeleggen*

Rente % vanaf 15 mei 2023
Saldoklassen ASN Ideaalsparen ASN Sparen ASN Beleggingsrekening ASN Doelbeleggen
€ 0 - € 25.000 0,70% 0,70% 0,01% 0,70%
€ 25.000 - € 50.000 0,70% 0,70% 0,00% 0,70%
€ 50.000 - € 100.000 0,70% 0,70% 0,00% 0,70%
> € 100.000 0,20% 0,20% 0,00% 0,20%
*Te ontvangen variabele rente op jaarbasis over het saldo op je rekening per 15 mei 2023 (rentewijzigingen voorbehouden).

Rente Depositosparen, ASN Jeugdsparen

Rente % vanaf 15 mei 2023
ASN Depositosparen ASN Jeugdsparen
Rente Vast 1,50%* Variabel 1,15%**

*Vaste rente op jaarbasis vanaf 15 december 2022 (rentewijzigingen voorbehouden).

**Variabele rente op jaarbasis per 15 mei 2023 (rentewijzigingen voorbehouden). 

Rente op zakelijke rekeningen

Rente % vanaf 15 mei 2023*
Rekening Saldoklassen Percentage
ASN Sparen Zakelijk € 0 - € 25.000 0,60%
€ 25.000 - € 50.000 0,50%
€ 50.000 - € 100.000 0,50 %
€ 100.000 - € 250.000 0,10%
> € 250.000 0,00%
ASN Betalen Zelfstandigen 0,00%
ASN Beleggingsrekening Zakelijk 0,00%


*Variabele rente op jaarbasis over het saldo op je rekening per 15 mei 2023 (rentewijzigingen voorbehouden). Kenmerken ASN spaarrekeningen

ASN Ideaalsparen ASN Jeugdsparen ASN Depositosparen ASN Sparen Zakelijk
Onbeperkt opnemen Ja vanaf 18e verjaardag opnamekosten Ja
Geen minimuminleg Ja Ja minimaal € 500 Ja
Extra sparen Ja Ja Nee Ja
Voor spaarders van alle leeftijden (groot)ouders die sparen voor hun (klein)kind spaarders van alle leeftijden zakelijke spaarders
Ideaal als je flexibel wilt sparen wilt sparen voor de toekomst van je (klein)kind je geld wilt vastzetten voor 10 jaar geld opzij wilt zetten voor onvoorziene omstandigheden, investeringen en bedrijfsuitjes

Rente op je betaalrekening

Rente ASN Bankrekening
Rente
ASN Bankrekening 0,00%
* Variabele rente op jaarbasis over het saldo op uw rekening per 1 april 2022 (rentewijzigingen voorbehouden).

Rente ASN Juniorrekening
Saldoklassen Rentepercentage
€ 0 - €1.000 0,10%
> € 1.000 0,01%
* Variabele rente op jaarbasis per 5 maart 2021 (rentewijzigingen voorbehouden). Rente in de saldoklassen geldt per rekening.
Rente ASN Studenten- en Jongerenrekening
Betaalrekening Rente* Meer informatie
ASN Studentenrekening 0,01% Meer informatie
ASN Jongerenrekening 0,01% Meer informatie
* Variabele rente op jaarbasis per 5 maart 2021 (rentewijzigingen voorbehouden). Rente in de saldoklassen geldt per rekening.

Saldoklassen

De rente die je ontvangt op een rekening kan verschillen per saldoklasse. Voor de rekeningen gelden de volgende saldoklassen: € 0 - € 25.000, € 25.000 - € 50.000, € 50.000 - € 100.000, € 100.000 - € 250.000 en > € 250.000. Met uitzondering van de ASN Juniorrekening, de ASN Jongerenrekening, de ASN Studentenrekening, ASN Jeugdsparen en ASN Depositosparen. 

Voor ASN Ideaalsparen, ASN Sparen en ASN Doelbeleggen worden nu de volgende saldoklassen gehanteerd: € 0 - € 100.000 en > € 100.000.

Rekenvoorbeelden Rente

Rekenvoorbeeld 1

Stel: je hebt een ASN Ideaalsparen rekening met daarop € 151.164,- aan spaargeld. Dan ontvang je op jaarbasis:

 • 0,70% rente over de eerste € 100.000,-;
 • en 0,20% rente over € 51.164,- (het deel van het saldo dat valt in de saldoklasse van > € 100.000).

   Rekenvoorbeeld 2

   Stel: je hebt twee ASN Ideaalsparen rekeningen met in totaal € 151.164,- aan spaargeld. Op de ene rekening staat €90.000 en op de andere rekening staat € 61.164,-. Dan ontvang je op jaarbasis:

   • 0,70% rente over de € 90.000,- op de ene rekening;
   • en 0,70% rente over de €61.164,- op de andere rekening (het deel van het saldo dat valt in de saldoklasse van € 0 - € 100.000).

    Rente betalen

    Vanaf 1 oktober 2022 betaal je geen rente meer.

    Meer informatie over rente betalen - Particulier
    Meer informatie over rente betalen - Zakelijk

    ,
    waarmee kunnen we je helpen?