Kies je ASN Beleggingsfonds

Je wilt gaan beleggen in een duurzaam ASN Beleggingsfonds. Maar wat is het beste fonds? Dat bestaat niet. Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Kijk bijvoorbeeld naar de verwachte rendementen, risico’s, de strategie en doelen van een fonds.

Deze pagina mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.

Gebruik de fondsvergelijker

Heb je al één of twee ASN Beleggingsfondsen gevonden die je aanspreken? Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario. Je ziet de resultaten die je kunt verwachten op basis van je zelfgekozen uitgangspunten.Nog geen ASN Beleggingsfondsen gevonden die aansluiten bij je persoonlijke wensen en mogelijkheden? Lees dan verder onder de fondsvergelijker.

Bron: Ortec Finance

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Drie scenario's uitgelegd

De grafiek toont het verwachte resultaat in een zeer slecht, gemiddeld of zeer goed scenario. Wat betekent dat?

  • * Gemiddeld: dit is het verwacht resultaat bij een gemiddeld scenario. Je hebt ongeveer 50% kans op een hoger eindbedrag en ook ongeveer 50% kans op een lager eindbedrag.

  • * Zeer slecht: dit is het verwacht resultaat bij een zeer slecht scenario. Je hebt ongeveer 2,5% kans op een nog lager eindbedrag.

  • * Zeer goed: dit is het verwacht resultaat bij een zeer goed scenario. Je hebt ongeveer 2,5% kans op een nog hoger eindbedrag.

Kies het fonds met het risico dat het beste bij je past

Elk ASN Beleggingsfonds heeft zijn eigen risiconiveau. Als je belegt in een beleggingsfonds met een risico dat bij je past, verklein je de kans aanzienlijk dat je wordt verrast door onverwachte financiële tegenvallers. In de tabel zie je het risiconiveau van alle beleggingsfondsen en de minimale beleggingstermijn, zoals door de beheerder van het fonds is aangeraden. De beleggingstermijn is het aantal jaren dat je van plan bent het geld te beleggen in een beleggingsfonds. In het algemeen geldt de regel: hoe langer je belegt, hoe groter de kans op het behalen van het verwachte rendement en hoe kleiner de kans op een negatief rendement.Lees meer over de voordelen van beleggen op lange termijn.

Overzicht beleggingsfondsen uit ons assortiment en de risico’s

Beleggingsfondsen met risico-indicator 2

* Door ASN Impact Investors aangeraden minimale beleggingstermijn

Beleggingsfondsen met risico-indicator 3

Naam fonds Aangeraden minimale beleggingstermijn*
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 5 jaar
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 5 jaar

* Door ASN Impact Investors aangeraden minimale beleggingstermijn

Beleggingsfondsen met risico-indicator 4

* Door ASN Impact Investors aangeraden minimale beleggingstermijn

Kies het fonds met strategie & doelen die het beste bij je passen

Welk ASN Beleggingsfonds je ook kiest, je hebt de zekerheid dat elke euro duurzaam wordt belegd. Er zijn ook relevante verschillen. In de onderstaande tabel vind je enkele belangrijke kenmerken per fonds. Dit geeft je een eerste beeld. Bekijk het fonds van je interesse om meer te weten te komen en lees vooraf het Essentiële-informatiedocument (Eid).

Overzicht strategie en doelen beleggingsfondsen

De strategie van het ASN Beleggingsfonds bepaalt in belangrijke mate het rendement op korte én lange termijn. Beleg je bijvoorbeeld in het ASN Duurzaam Aandelenfonds? Dan hangt je rendement sterk af van de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen wereldwijd. Beleg je in het ASN Duurzaam Obligatiefonds? Dan beïnvloeden vooral de obligatiebeurzen in de eurozone je rendement.Wil je je eigen voorkeuren op het gebied van duurzaamheid laten meewegen bij de keuze van een fonds? Hieronder vind je per fonds meer informatie over de duurzame thema’s die relevant zijn.

Meer lezen over beleggen

Lees verder over:

    , waarmee kunnen we je helpen?