ASN Pensioen Uitkeringsrekening

  • Om zelf je aanvullend pensioenkapitaal maandelijks uit te laten betalen.
  • Ook geschikt als je bij een andere aanbieder aanvullend pensioen hebt opgebouwd.
  • Vaste rente gedurende uitkeringsperiode.

Vraag rekening aan


Zelf je aanvullend pensioen uit laten keren

Heb je aanvullend pensioen opgebouwd via een pensioenopbouwrekening? Bij ons of een andere aanbieder? Dan heb je een uitkeringsproduct nodig om je opgebouwde saldo maandelijks uit te laten keren. Bij ons heet dit product de ASN Pensioen Uitkeringsrekening. Dit product sluit je af zonder advies.

Maandelijks nettobedrag

Het aanvullend pensioensaldo dat je hebt opgebouwd met je pensioenuitkeringsrekening, laat je vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd maandelijks uitbetalen. Het saldo op deze rekening is dus niet vrij opneembaar. De bedragen die je maandelijks ontvangt zijn netto. Op je uitkeringen houdt ASN Bank namelijk loonheffingen* in en draagt die af aan de Belastingdienst.

De hoogte van het maandelijks bedrag dat je ontvangt is, naast de loonheffingen, afhankelijk van hoeveel je hebt opgebouwd met een pensioenopbouwrekening, het aantal maanden dat je laat uitkeren en rente die vooraf is vastgesteld.

*Goed om te weten:
Bij de loonheffingen is nog geen rekening gehouden met je persoonlijke situatie, zoals andere inkomsten. Het zou dus kunnen dat er te weinig loonheffingen zijn ingehouden. Als dat zo is, moet je na het invullen van je belastingaangifte nog inkomstenbelasting bijbetalen. Je krijgt van ons een jaaropgave met de gegevens voor het invullen van je belastingaangifte.

Zelf je startmoment en looptijd bepalen

De maximale looptijd van de maandelijkse uitkeringen is altijd 35 jaar bij de ASN Pensioen Uitkeringsrekening. Binnen de grenzen van de belastingregels bepaal jezelf het startmoment en de looptijd van de maandelijkse pensioenuitkeringen.

Op hoofdlijnen gelden de volgende belastingregels

De looptijd van de maandelijkse uitkeringen is minimaal 5 jaar als aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. De uitkeringen starten in het jaar dat je de AOW-leeftijd * bereikt of uiterlijk 5 jaar daarna (later is niet mogelijk).
  2. Het jaarlijks uit te keren bedrag is niet hoger dan € 26.463 (2024)

In de andere gevallen geldt een termijn van minimaal 20 jaar + het aantal jaren dat je jonger bent dan de AOW-leeftijd.

* Er geldt een uitzondering voor het deel van je pensioen dat je opbouwde met stortingen voor 01-01-2014. Je mag dan uitgaan van het jaar dat je 65 wordt in plaats van je AOW-leeftijd.

Vaste rente gedurende de uitkeringsperiode

Over het bedrag dat nog nietis uitgekeerd, ontvang je een vaste rente. De hoogte van de vaste rente hangtaf van de lengte van de periode dat je uitkeringen ontvangt.

Bekijk actuele rentes

Bij een andere aanbieder aanvullend pensioen opgebouwd?


Ook als je bij een andere bank of verzekeraar aanvullend pensioenkapitaal hebt opgebouwd, kun je het vrijgekomen kapitaal bij ons uit laten betalen. Overstappen van een andere aanbieder naar ASN Bank (en andersom) wordt ook wel kapitaaloverdracht genoemd. Om dit voor jou soepel te laten verlopen is het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten opgesteld. Vraag aan je bank of verzekeraar of er voorwaarden zijn verbonden aan het overstappen.

Dit is handig om te weten:

Wat zijn de voorwaarden van ASN Pensioen Uitkeringsrekening?

Wat zijn de kosten van de ASN Pensioen Uitkeringsrekening?

Betaal ik belasting over de maandelijkse pensioenuitkeringen?

Wanneer ontvang ik de maandelijkse pensioenuitkering?

Kan ik opgebouwd pensioenkapitaal bij een andere financiële dienstverlener storten op de ASN Pensioen Uitkeringsrekening?

Kan het overstappen naar ASN Bank met een lijfrenteverzekering nadelig zijn?

Kan ik de ASN Pensioen Uitkeringsrekening tussentijds stoppen?

Kan ik met de ASN Pensioen Uitkeringsrekening tussentijds overstappen naar een andere financiële dienstverlener?

Je aanvullend pensioen uit laten keren?

ASN Pensioen Uitkeringrekening aanvragen

,
waarmee kunnen we je helpen?