Illustratie van een vrouw die een fles vasthoudt en hier dingen in spaart.

Actief of passief beleggen

Bij ASN Bank beleg je altijd actief. De fondsmanagers maken actief keuzes in welke aandelen, obligaties en projecten we beleggen. We bieden geen passieve of indexfondsen aan, ook wel ETF’s of indextrackers genoemd. De hogere kosten van actief beleggen wegen wat betreft nettorendement (rendement na kosten) en duurzame selectie ruimschoots op tegen de lagere kosten van indexfondsen.

Verschil tussen actieve en passieve fondsen

Bij actieve fondsen maakt de fondsmanager een selectie van bedrijven, overheden en projecten waarin het fonds belegt. Vaak met als doel een hoger rendement halen dan de index (een gewogen gemiddelde van belangrijke aandelen). Passieve fondsen volgen die index. Hierdoor hebben de passieve fondsen vaak lagere kosten dan de actieve fondsen.

Wat is het verschil tussen een index en een benchmark?

Een index is een gewogen gemiddelde van belangrijke aandelen. De AEX index geeft bijvoorbeeld het beeld weer van de koersontwikkeling van de 25 aandelen met de grootste beurswaarde op de Amsterdamse effectenbeurs. Uit het gewogen gemiddelde van de koersen van deze aandelen wordt de stand van de AEX berekend.

Wanneer een beleggingsfonds de AEX-index als vergelijkingsmaatstaf gebruikt om de eigen prestaties tegen af te zetten, dan noemen we dat de benchmark van het fonds. De gekozen benchmark verschilt per fonds

Actieve fondsen

De ASN beleggingsfondsen zijn actieve fondsen. Dit betekent dat experts aandelen, obligaties en projecten actief selecteren op basis van de 2-staps methode:

  • Stap 1: de experts selecteren aandelen, obligaties en projecten op basis van de duurzame criteria van ASN Bank.
  • Stap 2: de fondsmanagers selecteren uit deze duurzame selectie aandelen, obligaties en projecten met de beste verwachte financiële rendementen.

De duurzame ASN aandelen- en mixfondsen hebben als doel het op lange termijn beter te doen dan de niet-duurzame benchmark. Dit in tegenstelling tot passieve fondsen die een benchmark of index volgen.

De fondsen van de ASN Bank richtten zich op een nettorendement ná kosten dat vergelijkbaar is met het totale niet-duurzame marktgemiddelde (benchmark). Op de fondspagina vergelijken we altijd de nettorendementen van het fonds met het totale niet-duurzame marktgemiddelde.

Bekijk het overzicht van de beleggingsfondsen

Toegang tot bijzondere beleggingsmogelijkheden

Een voordeel van de actieve ASN fondsen is dat je ook toegang krijgt tot beleggingsmogelijkheden die rechtstreeks niet of moeilijk toegankelijk zijn. Zo kun je beleggen in microkredieten via het ASN-Novib Microkredietfonds en in groene projecten via het ASN Groenprojectenfonds.

Beleg je in het ASN Groenprojectenfonds dan kom je mogelijk in aanmerking voor een interessant fiscaal voordeel.

Duurzame Passieve fondsen

Er zijn duurzame passieve fondsen. Deze fondsen volgen een duurzame index. Vaak voldoen dit soort fondsen niet aan de duurzaamheidscriteria van ASN Bank. Zo kan er vaak toch worden belegd in de wapenindustrie, mijnbouw en in bedrijven die het minder nauw nemen met de rechten van werknemers. In onze ogen zijn deze indexen en bedrijven dus niet duurzaam.

Dit voorbeeld geeft aan dat de top 10 van de iShares MSCI World ESG (Duurzaam passief fonds) enorm verschilt met de top 10 van het actieve ASN Duurzame Aandelenfonds. Alle bedrijven uit de top 10 van de iShares MSCI World ESG zijn door ASN Bank niet goedgekeurd.

Top 10 per maart 2021

ASN Duurzaam Aandelenfonds iShares MSCI World ESG Enhanced
Taiwan Semiconductor Manufacturing Apple Inc.
ASM Lithography Holding Microsoft Corp.
Novo-Nordisk - B Amazon.com Inc.
L’Oréal Alphabet Inc. A
Micron Technology Facebook Inc. A
AstraZeneca Alphabet Inc. Class C
LG Electronics Inc. Tesla Inc.
Xinyl Solar Holdings Ltd. The Home Depot Inc.
Tokyo Electron NVIDIA Corp.
Vodafone group JPMorgan Chase & Co.


Apple is bijvoorbeeld afgekeurd, omdat ze betrokken is bij veel en ernstige controverses waaronder privacy-issues, belastingontwijking en misstanden in de keten bij toeleveranciers, zoals slechte werkomstandigheden, gezondheidsrisico’s, excessieve werkuren en misbruik van stagiaires.

Lees meer verhalen over goedgekeurde en afgekeurde bedrijven

De voor- en nadelen van actieve versus passieve fondsen

Naast actieve fondsen heb je ook passieve fondsen. Deze passieve fondsen noemen we index trackers of indexfondsen. Passieve fondsen rekenen over het algemeen lagere kosten dan actieve fondsen. Deze fondsen maken zelf nauwelijks keuzes en beleggen in alle bedrijven van een index.

Daarom realiseren passieve fondsen een rendement vóór kosten dat gelijk is aan het marktgemiddelde. Het nettorendement van een passief fonds is daarom gelijk aan het marktgemiddelde minus de kosten van het passieve fonds.

Kies je voor een ASN fonds dan betaal je extra kosten voor de zekerheid dat alle aandelen, obligaties en projecten voldoen aan strenge duurzaamheidscriteria en zijn beoordeeld door beleggingsexperts op de financiële gezondheid. Hoewel ze geen garantie bieden voor de toekomst, wijzen de resultaten uit het verleden uit dat de ASN fondsen ná kosten een rendement behalen dat vergelijkbaar is met het marktgemiddelde (benchmark). En we streven zelfs naar een beter rendement.

Meer lezen over beleggen

Kosten van beleggen bij ASN Bank
Duurzaam beleggen bij ASN Bank
Beleggen en de belastingdienst
Beleggen met kleine bedragen
De risico's van beleggen
Evalueer je beleggingsfonds

, waarmee kunnen we je helpen?