ASN Duurzaam Aandelenfonds

Drie redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Goed gespreid beleggen in grote, duurzame ondernemingen wereldwijd
  • Duurzame koplopers zijn goed voorbereid op de toekomst en dit biedt ook financiële kansen
  • Met jouw belegging in dit fonds behaal je naast financieel rendement ook duurzaam rendement

Koers 25-06-2024 € 173,45

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

Kies je voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds? Dan beleg je wereldwijd in aandelen van grote ondernemingen die vooruitkijken en koploper zijn in duurzame ontwikkeling. Je belegt bijvoorbeeld niet in olie- en gasbedrijven. In een duurzame toekomst is voor grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen geen plaats meer.

Rendement en risico ASN Duurzaam Aandelenfonds

Door te beleggen in het ASN Duurzaam Aandelenfonds kies je voor een goed gespreide belegging in ruim honderd grote, duurzame ondernemingen die wereldwijd opereren. Je streeft naar een hoog rendement en accepteert dat je hierdoor een hoog risico loopt.

De fondsmanager selecteert bedrijven eerst op duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het fonds ernaar om jou goed rendement te laten behalen.

Het doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een beter nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf: MSCI All Country World Index Climate Paris Aligned.

Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Duurzaam Aandelenfonds

Een duurzame toekomstvisie zorgt voor financiële gezondheid

De fondsmanager neemt alleen ondernemingen op in het ASN Duurzaam Aandelenfonds die:

  • toewerken naar verlaging van energie- en watergebruik.
  • minder afval produceren.
  • zuiniger omgaan met grondstoffen, onder meer door recycling.

Deze ondernemingen besparen kosten en spelen in op het feit dat grondstoffen steeds schaarser worden. Daarnaast wordt gekeken of de ondernemingen zich voorbereiden op grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld door te anticiperen op strengere wetten ten aanzien van CO2-uitstoot.

Het is de overtuiging dat deze bedrijven een grotere kans hebben om financieel gezond te blijven. De duurzame toekomstvisie van bedrijven draagt op termijn positief bij aan de financiële resultaten én niet-financiële resultaten.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 mei 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 8,14% 9,72% 10,73% 5,63% 6,91%
Vergelijkingsmaatstaf 8,42% 9,04% 10,94% 7,97% 9,42%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Doel van het ASN Duurzaam Aandelenfonds

Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen

Beleg in dit fonds

Duurzaam rendement: de impact van het ASN Duurzaam Aandelenfonds

Naast een financieel rendement in euro’s heeft je belegging ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt de duurzame impact uit die je met je ASN Beleggingsfonds maakt.

Hoe groter de bijdrage van je beleggingen aan het beperken van de klimaatverandering hoe hoger je duurzaam rendement. De rekeneenheid die we gebruiken voor de duurzame impact op de klimaatverandering is kilo CO2. Het klimaatprobleem wordt namelijk in grote mate bepaald door een teveel aan CO2-uitstoot in de atmosfeer en een tekort aan CO2-onttrekking uit de atmosfeer.

Zo wordt het duurzaam rendement berekend

Duurzame impact op het klimaatprobleem (cijfers per 1 mei 2022)
Belegd bedrag € 2.500 € 10.000 € 25.000
Duurzaam rendement per jaar (in kg. CO2) 694 2777 6943

Vergelijking co2 uitstoot

Bron: Milieu Centraal mei 2022

De selectie van bedrijven voor dit fonds

Beleggen in het ASN Duurzaam Aandelenfonds? Dan wil je de zekerheid dat alle bedrijven duurzaam zijn. Daarom is een aantal duurzaamheidscriteria opgesteld voor de selectie van bedrijven.

Je geld wordt niet belegd in bedrijven die zich bezighouden met kernenergie, wapens en fossiele brandstoffen. Je belegt ook niet in ondernemingen die arbeids- en mensenrechten schenden.

Nadat bedrijven zijn geselecteerd op duurzaamheid komen ze in het ASN Beleggingsuniversum (pdf) terecht. Hieruit kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun financiële vooruitzichten. Hierdoor zijn alle bedrijven waarin je via het fonds belegt duurzaam én hebben ze goede financiële vooruitzichten. In het ASN Beleggingsuniversum vind je ook meer informatie over de bedrijven.

Deze bedrijven zijn goedgekeurd of afgekeurd voor het beleggingsuniversum

Beleggen in aandelen: invloed op de wereld

Het is belangrijk dat ondernemingen hun duurzame beleid ook laten gelden voor de bedrijven waar zij zelf zaken mee doen. Zo verspreidt duurzaam ondernemen zich over de hele wereld.
De duurzaamheidsexperts gaan in gesprek met bedrijven om te stimuleren dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de gehele keten.

Bovendien stimuleert het fondsmanagement duurzame vooruitgang via stemming op de aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt. Zo heb je via je belegging in het ASN Duurzaam Aandelenfonds invloed op de wereld.

ASN Bank Winnaar Beste Aanbieder Duurzame Producten - Cashcow Award 2022

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

ASN Impact Investors, de fondsbeheerder van de duurzame ASN Beleggingsfondsen, heeft de Cashcow Award 2022 gewonnen in de categorie Beste Aanbieder Duurzame Producten.

Doe de fondsvergelijker om te zien welk fonds bij jou past

Ook duurzaam beleggen in een van de fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.

Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer in detail over de kosten van beleggen bij ASN Bank en de invloed van de kosten op je netto rendement. (aan de hand van rekenvoorbeelden)

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart. Fondskosten:

0,85 % (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,18% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.

Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.


Servicekosten: deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over beleggen? Lees dan ook:

Beleggen voor beginners
Groen beleggen

,
waarmee kunnen we je helpen?