Duurzaam beleggen bij ASN Bank

Sinds 1993 kun je bij ons duurzaam beleggen. In dat jaar zijn we met ons eigen aandelenfonds gestart. Ruim een kwart eeuw later bestaat ons assortiment uit maar liefst 12 duurzame beleggingsfondsen. Fondsen die vergelijkbare rendementen leveren als ‘gewone’ beleggingsfondsen.

Start met duurzaam beleggen

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is je geld beleggen in bedrijven, overheden of projecten die respect hebben voor mens, dier en natuur. Maar hoe beoordeel je dat? Kies je voor een ASN beleggingsfonds dan doen onze eigen duurzaamheidsonderzoekers dat voor jou.

Duurzaam beleggen, is dat nou echt nodig?

We hebben maar één aarde en die willen we graag leefbaar houden. De beursgenoteerde bedrijven waar de ASN beleggingsfondsen in beleggen kijken kritisch naar hun CO2-uitstoot. En ze hebben doelen om deze uitstoot te verlagen. Ook nemen ze stappen om in de komende jaren over te gaan van olie en gas, naar duurzame energiebronnen.

Is het rendement van duurzaam beleggen structureel lager?

Het antwoord op de bovenstaande vraag is nee. De resultaten uit het verleden laten een ander beeld zien. Bekijk je de rendementen van de afgelopen 3,5 of 10 jaar dan zie je dat de ene keer het ASN beleggingsfonds beter presteert en de andere keer de index waarmee we vergelijken.

Het is met een reden dat we onze beleggingsfondsen met een gewone, niet-duurzame index vergelijken. We durven te stellen dat een duurzaam ASN beleggingsfonds je op de lange termijn een vergelijkbaar rendement oplevert als een ‘gewoon’ beleggingsfonds.

Duurzame bedrijven zijn financieel gezonder

Op de lange termijn levert een ASN beleggingsfonds dus een vergelijkbaar rendement als een ‘gewoon’ beleggingsfonds. Maar we gaan nog een stap verder. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven die respect hebben voor mens, dier en natuur beter in staat zijn om te overleven en financieel gezonder zijn.

Bedrijven met een duurzame strategie zijn immers beter voorbereid op de toekomst. Vanuit een goeddoordachte strategie nemen ze verantwoordelijkheid voor hun activiteiten. En ze hebben oog voor hun medewerkers, hun klanten, de natuur en het klimaat. Ze innoveren en verminderen de schadelijke effecten van hun productie.

Meer lezen over beleggen?

Heb je nog niet eerder belegd? Of wil je meer weten over hoe je bij ASN Bank duurzaam kunt beleggen? Lees dan meer over:

Duurzaam sparen en beleggen
Beleggen voor beginners
De risico's van beleggen

, waarmee kunnen we je helpen?