ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Drie redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Je belegt in Europese kleine en middelgrote ondernemingen die zich inspannen om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen.
  • Door de duurzame visie zijn de ondernemingen goed voorbereid op de toekomst, dit biedt ook financiële kansen.
  • Bedrijven in het fonds worden door de fondsmanager gestimuleerd zich verder te ontwikkelen op duurzaamheidsgebied.

Koers 17-07-2024 € 47,95

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

Kies je voor het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds? Dan beleg je in kleine en middelgrote Europese bedrijven die duurzaamheid in hun kernactiviteiten nastreven. Zij zijn doorgaans flexibeler dan grote bedrijven en vaak gespecialiseerd op een bepaald gebied.

Rendement en risico ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Door te beleggen in het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds kies je voor een belegging in ongeveer vijfendertig duurzame kleine- en middelgrote Europese bedrijven. Het zijn maakbedrijven en bedrijven die zich bezighouden met vastgoed, zakelijke dienstverlening en IT. Bedrijven die meer binnenlands actief zijn dan wereldwijd. Vergeleken met een fonds dat belegt in grote bedrijven streef je naar een hoger rendement en accepteer je dat je hiervoor een hoger risico loopt.

Een duurzame toekomstvisie zorgt voor financiële gezondheid

De fondsmanager neemt alleen ondernemingen op in het ASN Duurzaam Small- en Midcapfonds die:

  • toewerken naar verlaging van energie- en watergebruik.
  • het belang van hun medewerkers en klanten voorop zetten.
  • zuiniger omgaan met grondstoffen, onder meer door recycling.

Deze ondernemingen besparen kosten en spelen in op het feit dat grondstoffen steeds schaarser worden. Ze zijn zuinig op hun personeel en zetten het belang van de klant voorop. Daarnaast wordt gekeken of de ondernemingen zich voorbereiden op grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld door te anticiperen op strengere wetten ten aanzien van CO2-uitstoot.

Het is de overtuiging dat deze bedrijven een grotere kans hebben om financieel gezond te blijven. De duurzame toekomstvisie van bedrijven draagt op termijn positief bij aan de financiële resultaten én niet-financiële resultaten.

Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 juni 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 4,93% 6,46% 3,69% -5,30% -5,01%
Vergelijking: MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index 5,15% 7,21% 6,33% -0,54% 5,00%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Doel van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Duurzaam rendement: de impact van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Naast een financieel rendement in euro’s heeft je belegging ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt de duurzame impact uit die je met je ASN Beleggingsfonds maakt.

We informeren je over het duurzame rendement op basis van CO2-voetafdruk. In de toekomst gaan we je informeren over het duurzame rendement dat je maakt voor de biodiversiteit en door het verstrekken van microkredieten.

Hoe groter de bijdrage van je beleggingen aan het beperken van de klimaatverandering hoe hoger je duurzaam rendement. De rekeneenheid die we gebruiken voor de duurzame impact op de klimaatverandering is kilo CO2. Het klimaatprobleem wordt namelijk in grote mate bepaald door een teveel aan CO2-uitstoot in de atmosfeer en een tekort aan CO2-onttrekking uit de atmosfeer.

Zo wordt het duurzaam rendement berekend

Duurzame impact op het klimaatprobleem (cijfers per 1 mei 2022)
Belegd bedrag € 2.500 € 10.000 € 25.000
Duurzaam rendement per jaar (in kg. CO2) 129 516 1290

Vergelijking co2 uitstoot

Bron: Milieu Centraal mei 2022

De selectie van bedrijven voor dit fonds

Met de tweestaps-methode heb je de zekerheid dat alle bedrijven duurzaam zijn én beoordeeld op goede financiële vooruitzichten. Bij de eerste stap worden een groot aantal bedrijven getoetst aan de duurzaamheidscriteria.

Belangrijke basisregels zijn dat je geld niet wordt belegd in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie en fossiele brandstoffen. Je belegt ook niet in ondernemingen die mensen- en arbeidsrechten schenden. Alleen bedrijven die voldoen aan de duurzaamheidscriteria komen in het ASN Beleggingsuniversum (pdf). In de pdf vind je meer informatie over deze bedrijven.

Alleen uit dit universum kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun goede financiële vooruitzichten. Alle bedrijven waarin je via het fonds belegt zijn dus duurzaam én hebben goede financiële vooruitzichten.

Deze bedrijven zijn goedgekeurd voor het beleggingsuniversum van het ASN Small & Midcapfonds

Stimuleren van duurzamer ondernemen

Het fonds belegt voor de langere termijn, minstens drie jaar, in de ondernemingen. Daardoor kan de fondsmanager in gesprek gaan over de mogelijkheden om nog duurzamer te ondernemen. De fondsmanager stimuleert de bedrijven om hun strategie en beleid te verbreden tot alle duurzame aspecten: mens, klimaat en natuur.

Doe de fondsvergelijker om te zien welk fonds bij jou past

Ook duurzaam beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.

Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer in detail over de kosten van beleggen bij ASN Bank en de invloed van de kosten op je netto rendement. (aan de hand van rekenvoorbeelden).

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

1,20% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,08% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank  

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Servicekosten: deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

ASN Bank Winnaar Beste Aanbieder Duurzame Producten - Cashcow Award 2022

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

ASN Impact Investors, de fondsbeheerder van de duurzame ASN Beleggingsfondsen, heeft de Cashcow Award 2022 gewonnen in de categorie Beste Aanbieder Duurzame Producten.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over beleggen? Lees dan ook:

Duurzaam beleggen
Groen beleggen

De risico’s van beleggen

Beleggen met kleine bedragen

,
waarmee kunnen we je helpen?