Hoe berekenen we jouw duurzaam rendement?

Als je belegt gaat je geld naar bedrijven, overheden en andere organisaties die je geld gebruiken ter financiering van activiteiten. Deze activiteiten hebben impact op mens, dier en natuur. Bij ASN Bank laten we niet alleen zien wat jouw financiële rendement is. We maken ook inzichtelijk wat jouw duurzaam rendement is.  

Wat is duurzaam rendement?

Met duurzaam beleggen maak je duurzame impact. Bij duurzame impact kan het gaan om positieve effecten of het voorkomen van negatieve effecten op mens, dier en natuur. De meetbare impact van beleggen noemen we bij ASN Bank duurzaam rendement.

Inzicht in jouw duurzaam rendement

In de app en in ASN Online Bankieren maken we jouw duurzame rendement voor het klimaatprobleem inzichtelijk.

Hoe groter je duurzame impact, hoe groter de bijdrage van je beleggingen aan het beperken van de klimaatverandering. De rekeneenheid die we gebruiken voor de duurzame impact op de klimaatverandering is kilo CO2. Het klimaatprobleem wordt namelijk in grote mate bepaald door een teveel aan CO2-uitstoot in de atmosfeer en een tekort aan CO2-onttrekking uit de atmosfeer. In de toekomst gaan we je informeren over het duurzame rendement dat je maakt voor onder andere de biodiversiteit en microkredieten. Voor de berekening van het duurzaam rendement van je portefeuille tellen we het duurzame rendement van de afzonderlijke ASN Beleggingsfondsen waar je in belegt bij elkaar op.


Per ASN Beleggingsfonds berekenen we de duurzame impact op het klimaatprobleem als volgt:

Fondsen Fondsen
ASN Groenprojectenfonds en ASN Biodiversiteitsfonds ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds, ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Microkredietfonds en ASN Duurzame Mixfondsen
Kenmerkende activiteiten Kenmerkende activiteiten
Deze fondsen beleggen in bedrijven, overheden en organisaties die erop gericht zijn om CO2-uitstoot te vermijden (zoals het bouwen van wind- en zonneparken) of die de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer verminderen (zoals bosbouw). Deze fondsen beleggen in bedrijven, overheden en organisaties die CO2-uitstoot als bijeffect hebben.
Berekening duurzame impact op klimaatprobleem Berekening duurzame impact op klimaatprobleem
Het duurzaam rendement is de hoeveelheid vermeden CO2 en/of de hoeveelheid onttrokken CO2. Vermeden CO2 is CO2 uitstoot die wordt vermeden door energie op een duurzame wijze te produceren. Het duurzaam rendement is het verschil tussen de CO2-voetafdruk* van een vergelijkbaar gemiddelde belegging** en dat van het ASN Beleggingsfonds.

* De CO2-voetafdruk is de omrekening van de CO2-uitstoot van bedrijven, overheden en projecten naar jou beleggingen.
** Een belegging die representatief is voor een beleggingscategorie waarbij geen selectie heeft plaatsgevonden op basis van duurzaamheidscriteria.

Vergelijking co2 uitstoot

Bron: Milieu Centraal mei 2022

Meer inzicht in je eigen CO2-voetafdruk, en hoe je deze kan beïnvloeden, vind je op de website van Milieucentraal.

Achtergrondinformatie over de berekening van duurzaam rendement

Lees meer over beleggen

Kosten van beleggen
Duurzaam beleggen

Actief of passief beleggen