ASN Microkredietfonds

3 redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Je belegt in een fonds dat bestaat sinds 1996 en veel ervaring heeft met de verstrekking van microkredieten.
  • Je spreidt je portefeuille beter door de toevoeging van microkrediet.
  • In 2020 ontvingen dankzij het fonds 430.000 ambitieuze ondernemers een microkrediet.

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

Kies je voor het ASN Microkredietfonds? Dan beleg je in de ambities van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Dankzij microkrediet kunnen ondernemers een bedrijf opzetten of uitbreiden.

Rendement ASN Microkredietfonds

Het ASN Microkredietfonds belegt je geld in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) via onderhandse leningen en aandelenparticipaties. De renteopbrengsten van de leningen vormen het belangrijkste deel van het rendement van het fonds. De MFI’s zijn gevestigd in ontwikkelingslanden. Zij verstrekken microkredieten aan mensen met een laag inkomen, micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf.

Met het ASN Microkredietfonds kun je een laag risico combineren met een mooi rendement. Dit fonds beweegt minder mee met de financiële markten en hierdoor is het fonds minder vatbaar voor de ups en downs van beleggingen als andere fondsen.

Risico ASN Microkredietfonds

Het fonds spreidt je geld over ruim 90 MFI’s in 39 verschillende landen. Deze spreiding verlaagt het kredietrisico. De MFI’s bereiken gezamenlijk ruim 17 miljoen mensen.

De onderhandse leningen die het fonds verstrekt kennen veelal een korte looptijd. Daarom heeft de ontwikkeling van de rentestand op de kapitaalmarkten weinig invloed op de waarde van het fonds en is het renterisico dus beperkt.

Het fonds bestaat sinds 1996 en heeft veel ervaring met de verstrekking van microkredieten. Ieder kwartaal geven we een update over ASN Microkredietfonds.

Duurzame Beleggingsdoelstellingen

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 28 februari 2023
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 2,59% 1,90% 0,77% 0,54% 0,89%
* Gemiddeld per jaar

Beleg in dit fonds

Essentiële-informatiedocument

De koers van het ASN Microkredietfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Lees de beschrijving van de risico’s in het Essentiële-informatiedocument (pdf).

Duurzaam rendement: de impact van het ASN Microkredietfonds 

Naast een financieel rendement in euro’s heeft je belegging ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt de duurzame impact uit die je met je ASN Beleggingsfonds maakt. 

We informeren je over het duurzame rendement op basis van het aantal verstrekte microkredieten. In de toekomst gaan we je informeren over het duurzame rendement dat je maakt voor de biodiversiteit. Andere ASN fondsen behalen ook duurzaam rendement uitgedrukt in CO2. 

Duurzame rendement (cijfers per 01-01-2023)
Belegd bedrag €2.500 €10.000 €25.000
Aantal verstrekte microkredieten per jaar 2,75 11 27,5

Betere spreiding met het ASN Microkredietfonds

Beleg je in aandelenfondsen en/of obligatiefondsen? Het toevoegen van microkredieten aan je beleggingsportefeuille zorgt voor een betere spreiding over de verschillende beleggingscategorieën. Je verhouding tussen risico en rendement wordt verbeterd.

Microkrediet reageert namelijk anders op financiële- en economische ontwikkelingen, dan aandelen en obligaties. Dat bevestigen de berekeningen van Ortec Finance, specialist in beleggingsrisico’s en -rendementen.

Liever een ander risico? Bekijk dan onze andere beleggingsfondsen.

Beleggen in de ambities van ondernemers in ontwikkelingslanden

Gewone banken zijn niet ingesteld op het verstrekken van – vaak kleine – kredieten. Terwijl er in ontwikkelingslanden veel ondernemers zijn die een bedrijf willen uitbreiden of opzetten.

Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) zijn gespecialiseerd in het verstrekken van leningen aan lokale ondernemers. De ondernemers krijgen de mogelijkheid om hun bedrijfsplan te verwezenlijken. Daarmee dragen ze ook bij aan de structurele verbetering van de welvaart in hun land.

Van de ruim 17 miljoen leningnemers is 80% vrouw. Het is belangrijk om vrouwelijke leningnemers te bereiken. De voordelen die de leningen aan vrouwen opleveren, komen namelijk meestal ten goede aan het hele gezin.

Van de leningnemers woont 70% op het platteland, waar de toegang tot financiële diensten beperkt is. Met je belegging van € 5.000 in het ASN Microkredietfonds financier je de ambities van 6 ondernemers.

Dit zijn goedgekeurde microkredieten aan ambitieuze ondernemers

De selectie van Microfinancieringsinstellingen (MFI’s)

Als je belegt in het ASN Microkredietfonds wil je er zeker van zijn dat de ondernemers een microkrediet krijgen dat bij hen past. Wij letten bij de selectie van MFI’s op de sociale graad van de MFI. Een aantal criteria zijn:

  • de bescherming van de leningnemers. Controleert de MFI of haar leners aan de rente- en aflossingsverplichting kunnen voldoen?
  • de omvang van de lening. Hoe kleiner de kredieten, hoe socialer de MFI.
  • de inspanningen om mensen te bereiken die niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van reguliere bankdiensten.

Lees meer over hoe wij MFI’s selecteren

Doe de fondsvergelijker om te zien welk fonds bij jou past

Ook duurzaam beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.

Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer over de invloed van de kosten op je netto rendement.

ASN Microkredietfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

2,30% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

n.v.t.

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

ASN Bank Winnaar Beste Aanbieder Duurzame Producten - Cashcow Award 2022

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

ASN Impact Investors, de fondsbeheerder van de duurzame ASN Beleggingsfondsen, heeft de Cashcow Award 2022 gewonnen in de categorie Beste Aanbieder Duurzame Producten.

Lees meer over beleggen

Meer weten over beleggen? Lees dan ook:

Groen beleggen
De risico’s van beleggen

Beleggen voor beginners

,
waarmee kunnen we je helpen?