ASN Milieu & Waterfonds

Drie redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Beleg in vernieuwende bedrijven met duurzame oplossingen
  • Beleg in kansrijke sectoren gericht op duurzame uitdagingen
  • Gebruik de kennis van duurzame sectoren en bedrijven

Koers 07-06-2023 € 48,34

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

Kies je voor het ASN Milieu & Waterfonds? Dan beleg je in bedrijven die oplossingen bieden voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, grondstoffen en energie. Zij werken aan duurzame oplossingen voor klimaatverandering en het dreigende gebrek aan grondstoffen en schoon water.

Rendement en risico ASN Milieu & Waterfonds

De belangstelling voor vraagstukken rond het milieu en water neemt toe. Daarom verwachten wij dat de ondernemingen in het fonds bovengemiddeld kunnen groeien. En dat het fonds daardoor voor jou een bovengemiddeld rendement kan opleveren.

Dat wil zeggen: een hoger rendement dan dat van een aandelenfonds dat wereldwijd belegt in ondernemingen uit alle economische sectoren. Iedere maand geven we een update over het ASN Milieu & Waterfonds.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Hoger risico door beleggen in jonge ondernemingen

Bij het ASN Milieu & Waterfonds hoort een hoger risico. Het fonds belegt vooral in jonge ondernemingen die nieuwe technieken ontwikkelen. De koersen van deze ondernemingen schommelen meestal meer dan die van gevestigde bedrijven. Daarnaast spreidt het fonds zijn beleggingen over een beperkt aantal sectoren. Een bredere spreiding zou het risico verlagen.

Uitvoerende beheerder met kennis van de sector

De uitvoerende beheerder van het fonds is Impax Asset Management. Impax heeft specialistische kennis over duurzame sectoren en bedrijven. Het kent de bedrijven in het fonds vaak van binnenuit. Impax zet deze kennis en zijn ervaring in om voor jou bedrijven te selecteren met goede financiële verwachtingen. Deze bedrijven zitten in het duurzame ASN Beleggingsuniversum (pdf).

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 april 2023
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 3,35% 10,04% 9,09% 13,47% 3,06%
Vergelijking: FTSE ET 100 Index 6,27% 11,73% 11,34% 19,63% 4,52%
* Gemiddeld per jaar
De vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd) is de FTSE Environmental Technologies 100 Index. Deze index is samengesteld uit 100 bedrijven die zich richten op de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën en systemen die milieuproblemen helpen oplossen. De bedrijven zijn wereldwijd gevestigd. Het doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een beter nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf. Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de bedrijven waarin het fonds belegt.

Beleg in dit fonds

Essentiële-informatiedocument

De koers van het ASN Milieu & Waterfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Lees de beschrijving van de risico’s in het Essentiële-informatiedocument (pdf).

Duurzaam rendement: de impact van het ASN Milieu & Waterfonds

Naast een financieel rendement in euro’s heeft je belegging ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt de duurzame impact uit die je met je ASN Beleggingsfonds maakt.

We informeren je over het duurzame rendement op basis van CO2-voetafdruk. In de toekomst gaan we je informeren over het duurzame rendement dat je maakt voor de biodiversiteit en door het verstrekken van microkredieten.

Hoe hoger je duurzaam rendement hoe groter de bijdrage van je beleggingen aan het beperken van de klimaatverandering. De rekeneenheid die we gebruiken voor de duurzame impact op de klimaatverandering is kilo CO2. Het klimaatprobleem wordt namelijk in grote mate bepaald door een teveel aan CO2-uitstoot in de atmosfeer en een tekort aan CO2-onttrekking uit de atmosfeer.

Duurzame impact op het klimaatprobleem (cijfers per 1 mei 2022)
Belegd bedrag € 2.500 € 10.000 € 25.000
Duurzaam rendement per jaar (in kg. CO2) 121 485 1214

Vergelijking co2 uitstoot

Bron: Milieu Centraal mei 2022

Wat doen de bedrijven in het ASN Milieu & Waterfonds?

Beleg je in het ASN Milieu & Waterfonds? Dan belegt het fonds met jouw geld in innovatieve bedrijven in vier sectoren:

  • Water en milieu
  • Duurzame energie
  • Landbouw en voedsel
  • Verantwoorde afvalverwerking en recycling

De oplossingen van deze bedrijven

Deze bedrijven gebruiken minder grondstoffen, recyclen en hergebruiken afval als grondstof. Het resultaat? Lagere kosten, minder CO2-uitstoot, minder afval en besparing van schoon water.

Andere bedrijven bieden oplossingen voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van waterschaarste en waterkwaliteit, voeding en energie. Zo investeer je in een mooiere toekomst.

De selectie van bedrijven voor dit fonds

Als je belegt in het ASN Milieu & Waterfonds wil je de zekerheid dat alle bedrijven duurzaam zijn. Wat is duurzaam? Dat hebben we vastgelegd in onze duurzaamheidscriteria voor de selectie van bedrijven.

Belangrijke basisregels zijn dat je geld niet wordt belegd in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie en fossiele brandstoffen. Je belegt ook niet in ondernemingen die mensen- en arbeidsrechten schenden.

Alleen bedrijven die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria komen in het ASN Beleggingsuniversum (pdf). Uit dit universum kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun financiële vooruitzichten. Daarin belegt het fonds. Alle bedrijven waarin je via het fonds belegt, zijn dus duurzaam zijn én hebben goede financiële vooruitzichten. In de pdf vind je ook meer informatie over de bedrijven.

Deze bedrijven zijn goedgekeurd voor het beleggingsuniversum van het ASN Milieu & Waterfonds

Doe de fondsvergelijker om te zien welk fonds bij jou past

Ook duurzaam beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.

Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer over de invloed van de kosten op je netto rendement.

ASN Milieu & Waterfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

1,00% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,10% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

ASN Bank Winnaar Beste Aanbieder Duurzame Producten - Cashcow Award 2022

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

ASN Impact Investors, de fondsbeheerder van de duurzame ASN Beleggingsfondsen, heeft de Cashcow Award 2022 gewonnen in de categorie Beste Aanbieder Duurzame Producten.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over beleggen in beleggingsfondsen? Lees dan ook:

Beleggen voor beginners
Groen beleggen

Risico's van beleggen

,
waarmee kunnen we je helpen?