ASN Duurzaam Obligatiefonds

3 redenen om in dit fonds te beleggen:

 • Je brengt balans aan in je portefeuille.
 • Je belegt in overheden met een gezonde financiële huishouding die werken aan een duurzame leefomgeving.
 • Je belegt in klimaat-, milieu- en sociale projecten

  Koers 25-06-2024 € 24,35

  Beleg in dit fonds

  Fondsdocumenten

  Wil je beleggen in een obligatiefonds en ga je voor duurzaam? Overweeg dan het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Je belegt in obligaties van overheden die op een duurzame manier zorgen voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg.

  Rendement en risico ASN Duurzaam Obligatiefonds

  Met het ASN Duurzaam Obligatiefonds ga je voor het rendement en risico van een goed gespreide belegging in obligaties van overheden die werk maken van duurzaamheid. Daarnaast beleg je een kleiner deel in groene en sociale obligaties.

  Met de tweestaps-methode heb je de zekerheid dat de uitgevers van de obligaties uit de selectie zijn beoordeeld op duurzaamheid. Vervolgens gaat de portefeuillemanager op zoek naar extra rendement ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd) door keuzes te maken ten aanzien van de looptijd, valuta (maximaal 10% in niet-euro valuta’s) en het kredietrisico (maximaal 5% afwijkend kredietrisico) van de obligaties. Ook kan een deel van de portefeuille liquide (max 5%) aan worden gehouden.

  Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Duurzaam Obligatiefonds.

  Step 1

  Rendementsontwikkeling (groei per €100)

  Koersverloop

  Bron: Infront Financial Technology B.V.

  Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 mei 2023
  Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
  Fonds 2,33% 0,05% -2,18% -3,60% -1,81%
  Vergelijkingsmaatstaf 3,22% 0,58% -1,52% -3,18% -1,28%

  * Gemiddeld per jaar

  De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

  Doel van het ASN Duurzaam Obligatiefonds

  Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

  Beleg in dit fonds

  Duurzaam rendement: de impact van het ASN Duurzaam Obligatiefonds

  Naast een financieel rendement in euro’s heeft je belegging ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt de duurzame impact uit die je met je ASN Beleggingsfonds maakt.

  Hoe groter de bijdrage van je beleggingen aan het beperken van de klimaatverandering, het verbeteren van mensenrechten en het beperken van het verlies aan biodiversiteit, hoe hoger je duurzaam rendement. De rekeneenheid die we gebruiken voor de klimaatverandering is kilo CO2, voor mensenrechten het aantal verstrekte microkredieten en de biodiversiteit vierkante meters.

  Zo wordt het duurzaam rendement berekend

  Duurzaam rendement over 2023
  Belegd bedrag € 2.500 € 10.000 € 25.000
  Duurzaam rendement per jaar (in kg. CO2) -3 -13 -33
  Duurzaam rendement biodiversiteit (in m2) -2,75 -11 -27,5

  Vergelijking co2 uitstoot

  Bron: Milieu Centraal mei 2022

  Balans in je portefeuille

  Met het obligatiefonds beleg je goed gespreid in obligaties. Beleg je al in één of meer aandelenfondsen en voeg je het obligatiefonds toe, dan breng je nog meer spreiding aan in je beleggingsportefeuille. Hierdoor optimaliseer je de verhouding tussen risico en rendement en breng je balans aan in je portefeuille.

  Wat zijn staats-, groene en sociale obligaties?

  De fondsmanager belegt voor jou in obligaties. Een obligatie is een verhandelbare lening aan een overheid of bedrijf. In ruil voor die lening ontvangt het fonds rente. Obligaties hebben een einddatum waarop het geleende geld wordt terugbetaald. In de tussentijd kunnen obligaties ook worden gekocht en verkocht via de beurs.

  Overheden spelen een belangrijke rol in het functioneren van de samenleving. Voor veel activiteiten van de overheden hebben zij geld nodig. Naast het innen van belasting kunnen overheden over geld beschikken door de uitgifte van staatobligaties.

  Groene obligaties worden uitgegeven door een overheid of bedrijf uitsluitend om klimaat- of milieuprojecten te financieren. Sociale obligaties zijn obligaties die dienen om een sociale doelstelling te financieren en die meestal worden uitgegeven door overheden.

  Selectie landen voor dit fonds

  Als je belegt in het ASN Duurzaam Obligatiefonds dan selecteert de fondsmanager voor jou staatsobligaties van overheden die:

  • werken aan een goede leefomgeving;
  • goed zorgen voor de natuur;
  • de overgang stimuleren naar duurzame energie.

  Als basis worden landen geselecteerd die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Deze landen moeten onder andere:

  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren.
  • Bepaalde verdragen hebben ondertekend. Bijvoorbeeld het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie.
  • Het Klimaatakkoord van Parijs officieel hebben goedgekeurd.

  Duurzame prestaties als extra aanvulling

  Voldoen landen aan deze basiscriteria? Dan kijken de duurzaamheidsexperts naar hun duurzame prestaties zoals:

  • Beschermd natuurgebied
  • CO2-uitstoot per bewoner
  • Inkomensgelijkheid

  Lees meer over hoe de duurzaamheidsexperts landen selecteren.

  Beleg in dit fonds

  Doe de fondsvergelijker om te zien welk fonds bij jou past

  Ook duurzaam beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.

  Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.

  Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past

  Kosten

  De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer in detail over de kosten van beleggen bij ASN Bank en de invloed van de kosten op je netto rendement (aan de hand van rekenvoorbeelden)

  ASN Duurzaam Obligatiefonds

  Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

  Fondskosten:

  0,45% (per jaar)

  Transactiekosten in het fonds:

  0,04% (per jaar)

  Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

  Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

  ASN Bank

  Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


  Servicekosten (per jaar):

  Tot en met € 100.000 0,30%
  Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
  Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

  Aan- en verkoopkosten:

  n.v.t.

  Servicekosten: deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

  ASN Bank Winnaar Beste Aanbieder Duurzame Producten - Cashcow Award 2022

  Fondsmanagement

  Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

  ASN Impact Investors, de fondsbeheerder van de duurzame ASN Beleggingsfondsen, heeft de Cashcow Award 2022 gewonnen in de categorie Beste Aanbieder Duurzame Producten.

  Lees meer over beleggingsfondsen

  Meer weten over beleggen? Lees dan ook:

  Risico's van beleggen
  Beleggen voor beginners

  Beleggingstips

  ,
  waarmee kunnen we je helpen?