ASN Biodiversiteitsfonds

Drie redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Het eerste Nederlandse fonds primair gericht op het herstel en beschermen van biodiversiteit
  • Voor pionierende beleggers die risico accepteren
  • Met jouw inleg van bijvoorbeeld € 2.500 streeft het fonds naar het jaarlijks beschermen en herstellen van de biodiversiteit van een landoppervlak ter grootte van bijna 1 voetbalveld

Koers 28-05-2024 € 24,69

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

Wil je investeren in het herstel van de balans tussen mens en natuur? Zie je de maatschappelijke relevantie én de economische mogelijkheden? Dan ben jij wellicht een pionier met interesse voor het onlangs gestarte ASN Biodiversiteitsfonds. Een fonds dat onder meer belegt in gezonde bossen en duurzame visserij.

Beleggen in biodiversiteit, hard nodig én uniek in Nederland

Als wij goed voor de aarde zijn, is de aarde ook goed voor ons. Dat principe zijn we in de afgelopen decennia uit het oog verloren. Met ingrijpende gevolgen, voor planten, dieren én mensen. En dat heeft ook weer grote economische gevolgen. Maar het is nog niet te laat om deze situatie te keren. Over de hele wereld zijn initiatieven om biodiversiteit te verbeteren en te beschermen. ASN Bank heeft daarom een nieuw en in Nederland uniek beleggingsfonds in haar assortiment opgenomen: het ASN Biodiversiteitsfonds.

Het fonds zoekt pioniers!

Het nieuwe fonds is op zoek naar pioniers. Fondsbeleggers die zich, net als wij, zorgen maken over de biodiversiteit en de economische kansen willen benutten van bedrijven die zich richten op herstel, behoud en verrijking. Wat wordt verstaan onder een pionier? Iemand die voorloper is bij het investeren in een nieuwe tak van sport en daarbij accepteert dat tijdens de opstartfase het risico hoog is.

Beleg in dit fonds

Rendement ASN Biodiversiteitsfonds

Het ASN Biodiversiteitsfonds investeert in een bijzondere combinatie van aandelen en onderhandse leningen aan bedrijven. In het begin vooral door mee te investeren in bestaande projecten en bedrijven die de biodiversiteit herstellen en beschermen. Projecten en bedrijven die tot nu toe alleen toegankelijk waren voor o.a. professionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars. De bedoeling is om het relatieve belang in deze projecten en bedrijven geleidelijk te verkleinen en een steeds groter deel direct te investeren in onderhandse leningen.

Voor alle investeringen hanteert de fondsmanager de beproefde 2-staps-methode: bij de eerste stap vindt toetsing plaats aan de duurzaamheidscriteria en de positieve impact op de biodiversiteit. Daarna vindt de beoordeling plaats op financieel rendement.

Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Biodiversiteitsfonds.

ASN Biodiversiteitsfonds belegt anders dan klassieke fondsen

De fondsmanager van het ASN Biodiversiteitsfonds gelooft dat landbouw, bosbouw, visserij en andere bedrijvigheid niet ten koste hoeft te gaan van de natuur. Sterker nog: zij ziet mogelijkheden om het behoud en herstel van de natuur, meer in het bijzonder de biodiversiteit, hand in hand te laten gaan met een goed financieel rendement.

Dit gebeurt anders dan bij klassieke beleggingsfondsen. Die starten met het bepalen van de verhouding tussen aandelen, obligaties, liquiditeiten en andere beleggingscategorieën. Het ASN Biodiversiteitsfonds richt zich eerst op de verdeling van het vermogen over sectoren betreft kansrijk zijn om de biodiversiteit te versterken.

De ene keer investeert de fondsmanager in aandelen van een bedrijf, de andere keer in onderhandse leningen.

Sector Doelallocatie Minimale-maximale weging
Duurzame bosbouw 35% 20% - 50%
Boslandbouw 30% 20% - 50%
Duurzame zeeën en visserijen 30% 20% - 50%
Ecotoerisme 5% 0% - 20%

Risico ASN Biodiversiteitsfonds

Om maximale impact te maken op de biodiversiteit investeert het fonds gericht in een viertal sectoren. Omdat het fonds belegt in nieuwe sectoren waarover nog weinig bekend is, is tijdens de opstartfase het risico als hoog ingeschaald (risico indicator 5). Het fonds spreidt de beleggingsrisico’s waar mogelijk door spreiding over deze vier verschillende sectoren, veel bedrijven en verschillende regio’s.

Biodiversiteit, gespreid beleggen in veel kleine bedrijven met groeipotentie

Bezig zijn met het herstellen en versterken van biodiversiteit is een relatief nieuwe tak van sport. De bedrijven waar het fonds zich op richt zijn relatief nog klein, vaak innovatief en intrinsiek gedreven om te groeien. Hoe groter ze zijn, hoe meer impact ze hebben om de natuur te versterken.

Tijdens de opstartfase belegt het fonds in aandelen van minimaal 56 tot circa 250 bedrijven. Na de opstartfase zal dit aantal verder oplopen naar maximaal 1.000 bedrijven. Bij de verstrekking van onderhandse leningen zal dat over minimaal 100 projecten en bedrijven worden gespreid.

Deze bedrijven en projecten zijn goedgekeurd voor het ASN Biodiversiteitsfonds

In welke landen belegt het ASN Biodiversiteitsfonds?

Tijdens de opstartfase belegt het ASN Biodiversiteitsfonds in projecten en bedrijven over de hele wereld en specifiek in opkomende markten zoals Kenia, Colombia en Ivoorkust. Het is de bedoeling om in de toekomst ook in Nederland en Europa te investeren.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 april 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds -0,69% - - - -0,00%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Duurzame beleggingsdoelstelling

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het ASN Biodiversiteitsfonds ook een duurzame beleggingsdoelstelling: het beschermen, herstellen en verbeteren van de biodiversiteit. Dat wordt gemeten in hectare beschermd en hersteld gebied op land én in zee. Het streven van het fonds is dat je met een investering van bijvoorbeeld € 2.500 ieder jaar de biodiversiteit van een oppervlakte van 5.750 m2 (bijna net zoveel als een voetbalveld) beschermt en herstelt.

Over dit meetbare doel gaan we je regelmatig informeren. Daarmee krijg je zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstelling.

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer in detail over de kosten van beleggen bij ASN Bank en de invloed van de kosten op je netto rendement. (aan de hand van rekenvoorbeelden)

ASN Biodiversiteitsfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart. Fondskosten:

2,82% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

n.v.t.

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.

Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Servicekosten: deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Doe de fondsvergelijker om te zien welk fonds bij jou past

Ook duurzaam beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.

Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past

ASN Bank Winnaar Beste Aanbieder Duurzame Producten - Cashcow Award 2022

Fondsmanagement

Het ASN Biodiversiteitsfonds is een bij de AFM geregistreerd subfonds van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. ASN Impact Investors (een handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.) is de beheerder en beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in art. 2:65 Wft. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

ASN Impact Investors, de fondsbeheerder van de duurzame ASN Beleggingsfondsen, heeft de Cashcow Award 2022 gewonnen in de categorie Beste Aanbieder Duurzame Producten.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over waar beleggen bij ASN Bank? Lees dan ook:

Duurzaam beleggen
Risico’s van beleggen

Actief of passief beleggen

Overstappen met je beleggingen

Kosten van beleggen

Beleggen en de Belastingdienst

,
waarmee kunnen we je helpen?