Partners in duurzaamheid

Ons duurzaamheidsbeleid vormt de basis van al onze activiteiten. Het beleid heeft drie pijlers: mensenrechten, klimaat, en biodiversiteit. Alles wat we doen, toetsen we aan dit beleid. Bovendien hebben we voor elke pijler een langetermijndoel gekozen dat we in 2030 willen bereiken. Daarvoor werken we onder andere samen met maatschappelijke organisaties. Want door samen te werken bereik je meer.

Dit zijn de langetermijndoelen:

 • Al onze financieringen en beleggingen zijn per saldo klimaatpositief;
 • De kledingbedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen, betalen een leefbaar loon;
 • Al onze financieringen en beleggingen hebben een positief effect op biodiversiteit.

De pijlers, partners en projecten op een rij

Mensenrechten

Partner Project
Amnesty International Masterclasses Mensenrechten voor HBO- en universitaire studenten. In het masterclass-programma leren de studenten waarom mensenrechten belangrijk zijn.
Fair Wear Foundation De Fair Wear Foundation helpt ons bij het langetermijndoel ‘In 2030 hebben de kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum alle benodigde processen geïmplementeerd om een leefbaar loon voor werknemers in hun keten mogelijk te maken.
ASN Foundation De ASN Foundation helpt duurzame initiatieven door de financiële ondersteuning van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten. Dit doet zij via alle drie de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid.


Amnesty International, Fair Wear Foundation en de ASN Foundation zetten zich in voor mensenrechten en een leefbaar loon.


Biodiversiteit

Partner Project
Stichting De Noordzee Met het project De Rijke Noordzee willen we de biodiversiteit herstellen bij elk windmolenpark op de Noordzee.
Stichting Natuur & Milieu We steunen het project Waterkwaliteit & Biodiversiteit van Natuur & Milieu. Dit initiatief helpt mee aan ons langetermijndoel ‘Al onze beleggingen en financieringen hebben in 2030 een netto positief effect op biodiversiteit’.
ASN Foundation De ASN Foundation helpt duurzame initiatieven door de financiële ondersteuning van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten. Dit doet zij via alle drie de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid.


Natuurversterking en duurzame energieopwekking-op-zee gaan hand in hand in het project De Rijke Noordzee.

Klimaat

Partner Project
Urgenda Met het project 'Meer Bomen Nu' helpt Urgenda mee aan ons langetermijndoel ‘Al onze financieringen en beleggingen zijn in 2030 volledig netto klimaatpositief’.
IVN Natuureducatie Met het project Natuur in de Buurt realiseren we Tiny- en Tuiny Forests, veranderen we tegels in groen en bevorderen we natuurinclusief en biobased bouwen.
ASN Foundation De ASN Foundation helpt duurzame initiatieven door de financiële ondersteuning van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten. Dit doet zij via alle drie de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid.


Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit, brengt natuurbeleving dichterbij, vergroot de waterbergingscapaciteit,
verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.

Meer lezen over de partners van ASN Bank?

ASN Bank werkt samen met maatschappelijke organisaties om doelen in duurzaamheid te behalen. Wil je daar meer over weten? Lees hier interviews met de directie van ASN Bank en haar partners:

Zo draag je zelf bij

Onze samenwerking met de maatschappelijke organisaties is gekoppeld aan de rekening ASN Ideaalsparen en de particuliere of zakelijke ASN Creditcard. Heb je (een van) deze producten? Dan steunt ASN Bank namens jou duurzame projecten van de maatschappelijke partners. Open je een ASN Jeugd spaarrekening? Dan investeer je ook in de toekomst van andere kinderen. Lees hier hoe we dat doen:

  NLvoorelkaar: Heb je een uurtje? Geef het aan een ander.

  ASN Bank en de Volksbank maken zich sterk voor een beter Nederland. Daarom zetten we ons ook samen in voor organisaties met een hulpvraag. Wil jij als vrijwilliger (coronaproof) aan de slag bij één van onze maatschappelijke partners? Meld je aan bij vrijwilligersplatform NLvoorelkaar. Alle hulp is welkom!

  Lees meer

  Over onze duurzame ambities
  Over onze organisatie, missie en visie