ASN Bank - Voor de wereld van morgen

Dividendbedragen van de ASN Beleggingsfondsen

Van de dividenduitkering sturen wij meerdere afschriften. Ter verduidelijking hebben wij de verschillende afschriften op een rijtje gezet:

1. Afschrift van de vooraankondiging

Dit is de vooraankondiging van het aantal participaties per fonds waarover je dividend ontvangt.

2. Afschrift van de bij- en afschrijving van het dividend

Op het eerste blad van dit afschrift zie je per fonds de bijschrijving van het bedrag dat je aan dividend ontvangt. Op het tweede blad de afschrijving van de dividendbedragen voor de herbelegging in de betreffende ASN Beleggingsfondsen.

3. Afschrift van de herbelegging van het dividendbedrag

Op dit afschrift is zichtbaar welk aantal participaties er zijn aangekocht voor het dividendbedrag dat je heeft ontvangen. Tevens tonen wij tegen welke herbeleggingskoers dit is gebeurd en wat je positie na deze transactie is voor het betreffende ASN Beleggingsfonds.

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en vergadering van participanten op 20 april 2017.

Beleggingsfonds

Dividend over 2016

ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,15*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds € 1,75*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,25*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,70*
ASN Groenprojectenfonds € 0,30
ASN-Novib Microkredietfonds € 1,45*

* Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

Advertentie

In verband met bovengenoemde kennisgeving heeft de beheerder de dividendbedragen per aandeel gepubliceerd in dagblad Trouw.
- Advertentie ASN Beleggingsfondsen N.V. (pdf-bestand)
- Advertentie ASN Groenprojectenfonds en ASN-Novib Microkredietfonds (pdf-bestand)

Te verrekenen ingehouden dividendbelasting

Op uitgekeerde dividenden wordt 15% dividendbelasting ingehouden en afgedragen aan de fiscus. Meestal is deze dividendbelasting volledig te verrekenen met de aanslag van de inkomstenbelasting. Voor alle vragen over belastingaangifte kun je gratis bellen met de belastingtelefoon: 0800-0543. De inhoudingsplicht geldt niet voor de dividenduitkering van het ASN Groenprojectenfonds.

Betaalbaarstelling en herbelegging

Het uitgekeerde dividend wordt (na aftrek van de dividendbelasting) herbelegd in aandelen/ participaties van het betreffende fonds. Dit gebeurt tegen de herbeleggingskoers van 2 mei 2017.
Je kunt deze aandelen/participaties na betaalbaarstelling kosteloos verkopen. Het is helaas niet mogelijk het dividend direct (zonder herbelegging) te laten uitbetalen. Het dividend wordt op 2 mei betaalbaar gesteld.


Veelgestelde vragen over Dividend

Hoe kan ik mijn dividend kosteloos opnemen?

Kan ik mijn dividend automatisch laten uitbetalen?

Waarom wordt het dividend automatisch herbelegd?

Waarom wordt het dividend van het ASN Groenprojectenfonds niet herbelegd?

Wat is ex-dividend?

Wat is betaalbaarstelling?

Waarom zit er tijd tussen de ex-dividenddatum en de betaalbaarstelling?

Hoe wordt het dividend per fonds bepaald?

Waarom wordt er 15% dividendbelasting ingehouden?

Hoeveel dividend is er over 2015 uitgekeerd?© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap