Rente Meeneemregeling

Als je verhuist, kun je je oude ASN Hypotheek meenemen. Een bestaande hypotheek meeverhuizen of meenemen, betekent dat je de rente-afspraken voor de resterende rentevaste periode ter hoogte van de nog openstaande hypotheekschuld meeneemt naar een nieuwe woning. Je hebt dan voor de nieuwe woning waarschijnlijk nog wel een aanvullende hypotheek nodig. De oude hypotheek en de aanvullende hypotheek vormen samen de nieuwe hypotheek voor je nieuwe woning.

Je hypotheekrente meenemen naar een nieuwe woning of een helemaal nieuwe hypotheek afsluiten

Als je een nieuwe woning koopt, kun je twee dingen doen met je oude hypotheek:

 • Je lost je oude hypotheek volledig af en sluit voor de nieuwe woning een helemaal nieuwe hypotheek af met de dan geldende rente. Je maakt dan geen gebruik van de Rente Meeneemregeling.
 • Je lost de oude hypotheek af, maar neemt de rente-afspraken van de oude hypotheek mee naar de nieuwe hypotheek. Je maakt dan gebruik van de Rente Meeneemregeling. Je behoudt voor het bedrag van de openstaande schuld van de oude hypotheek in principe de rente die je had, mits de nieuwe hypotheek in dezelfde tariefklasse valt. Als je nieuwe hypotheek in een andere tariefklasse valt, krijg je de rente die daarbij hoorde ten tijde van het afsluiten van je oude hypotheek.

Bij het meenemen van de hypotheekrente naar een nieuwe woning, zijn een aantal aandachtspunten:

   • Omdat een nieuwe woning vaak duurder is, kan dit betekenen dat de hoogte van de oude hypotheek niet toereikend is en je nog een aanvullende hypotheek moet afsluiten. De aanvullende hypotheek sluit je af tegen de dan geldende rente en voorwaarden.
   • Voor de totale nieuwe hypotheek wordt opnieuw de schuld-marktwaardeverhouding bepaald. Hierdoor kan het zijn dat de gehele nieuwe hypotheek in een andere tariefgroep valt. Dat betekent dat ook de ‘meegenomen’ rente tijdens de rentevaste periode kan worden aangepast. ASN Bank hanteert voor aanpassing van de rente op de bestaande hypotheek de opslagen en kortingen die van toepassing waren bij het afsluiten van je huidige rentecontract.  Je kunt dit terugvinden in ons rentearchief.

  Let op! Als je in de oude hypotheek een leningdeel ASN Duurzaam Wonen had, wordt die in de nieuwe hypotheek omgezet naar een gewone ASN Hypotheek (annuïteiten- of lineaire hypotheek). Dat betekent dat ook de rente wordt aangepast naar het bijpassende tarief van de ASN Hypotheek dat gold op het moment van afsluiten van het ASN Duurzaam Wonen leningdeel. Als je een rentekorting voor energiebesparende voorzieningen had in de oude hypotheek, dan vervalt deze korting.

  Wanneer is het interessant om je hypotheek mee te nemen?

  De Rente Meeneemregeling is vooral interessant wanneer je huidige hypotheek een lagere rente heeft dan die van je eventuele nieuwe hypotheek. Laat je goed informeren door een adviseur. Die kan je adviseren wat het beste bij jouw situatie past.

  Goed om te weten: Is de resterende looptijd van je rentevaste periode korter dan 10 jaar? Dan toetsen we de haalbaarheid van de hypotheek tegen een toetsrente van 5%. Ook als de huidige rente lager is. Het kan dus voorkomen dat de gewenste hypotheek niet haalbaar is in combinatie met de Rente Meeneemregeling. In dat geval kan je nog steeds kiezen voor een helemaal nieuwe hypotheek tegen de dan geldende hypotheekrente.

  Voorwaarden meenemen ASN Hypotheek

  • Je kunt de rente alleen meenemen als je verhuist naar een nieuwe eigen woning. Je moet je oude woning helemaal verkopen.
  • Je moet binnen drie maanden na het aflossen van de oude ASN Hypotheek in verband met verkoop van de woning een nieuwe ASN Hypotheek aanvragen, voor aankoop van je nieuwe eigen woning.
  • Je kunt de rente alleen meenemen als je voldoet aan de voorwaarden die op dat moment gelden voor een nieuwe hypotheek.
  • Je kunt per leningdeel de rente-afspraken van je hypotheek meenemen voor maximaal het bedrag van je oude hypotheek op het moment van aflossen.
  • Je neemt per leningdeel de rente-afspraken van je hypotheek mee voor de resterende duur van je huidige rentevaste periode.
  • De looptijd van je hypotheek mag niet korter zijn dan de resterende duur van je huidige rentevaste periode.

  Goed om te weten: Ga je verhuizen? Dan beoordelen we de aanvraag volgens dezelfde acceptatievoorwaarden (die op dat moment gelden) als een aanvraag voor een nieuwe hypotheek. Dit geldt ook als je de Rente Meeneemregeling wilt gebruiken.

  Blijft de hypotheekrente hetzelfde?

  Het meenemen van je hypotheek hoeft niet te betekenen dat de rente hetzelfde blijft. De hoogte van de hypotheekrente is onder andere afhankelijk van de verhouding tussen de waarde van het huis en het hypotheekbedrag. Als je een nieuw huis koopt, wordt deze verhouding opnieuw bepaald. Dit kan gevolgen hebben voor de hypotheekrente. Bijvoorbeeld als je nu een hypotheek hebt met Nationale Hypotheek Garantie en daar met je nieuwe huis niet meer voor in aanmerking komt.

  Een rekenvoorbeeld

  Hypotheek op dit moment

  Ingangsdatum rente

  Rentes op dit moment

  Rente tariefgroep < 100%

  Rentevaste periode

  Nieuwe hypotheek

  Marktwaarde nieuwe woning

  € 100.000

  1-1-2020

  2%

  2,2%

  10 jaar (tot 1-1-2030)

  € 200.000

  € 200.000

  De nieuwe hypotheek valt in tariefgroep < 100%. De klant neemt de rente-afspraken tot € 100.000 mee naar de nieuwe woning. Voor dat leningdeel betaalt de klant 2,2% rente tot 1 januari 2030. Voor het deel dat de klant extra leent, krijgt de klant de rente van dat moment en kiest de klant een nieuwe rentevaste periode.

   Wat als de oude woning nog niet verkocht is ?

   Is de oude woning nog niet verkocht en de hypotheek nog niet afgelost? En heb je wel al een nieuwe woning gekocht? Ook dan kun je gebruik maken van de Rente Meeneemregeling. Het rentecontract van de hypotheek (waarop de Rente Meeneemregeling van toepassing is) op de oude woning wordt dan omgezet naar een rente voor een overbruggingskrediet. Deze rente wordt vastgesteld op de datum van de aanvraag van de nieuwe hypotheek en vind je terug in de hypotheekofferte. De rente staat 2 jaar vast. De aflosvorm wordt omgezet naar aflossingsvrij.

   Rente Meeneemregeling als je relatie eindigt

   Verkoop je de oude woning, omdat je relatie eindigt en koop je allebei een nieuwe woning? Dan kun je het meenemen van de rente verdelen met je ex-partner, als die ook schuldenaar was. Verkoop je de oude woning niet en blijf jij of je ex-partner in de woning wonen? Dan wordt de woning niet helemaal verkocht. De schuldenaar die vertrekt kan dan geen gebruik maken van de Rente Meeneemregeling.

   Plan een orientatiegesprek in

   Wil je met een adviseur praten over de mogelijkheden van de Rente Meeneemregeling?

   Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek in

   ,
   waarmee kunnen we je helpen?