Evalueer je beleggingsfonds

Beleg je voor de lange termijn? Dan beleg je minstens 3 jaar maar bij voorkeur langer in het fonds van je keuze. Je beoordeelt het rendement en de mogelijke risico’s over deze lange termijn. Op de korte termijn schommelt de koers van het fonds regelmatig. Misschien vraag je je daarom wel eens af: heb ik wel het juiste fonds gekozen? Dan is het tijd om je fonds te evalueren.

Deze pagina mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.

3 punten om te evalueren

Je kunt het fonds zelf evalueren met behulp van de uitgangspunten op basis waarvan je het destijds hebt aangekocht en op basis van jouw huidige situatie. Hieronder zie je drie veel gekozen uitgangspunten. Bij elk uitgangspunt staan handvatten waarmee je je fonds evalueert. Zo bepaal je zelf of het fonds ook de komende periode voor jou de best passende belegging is.

1. Bepaal zelf of het risico van het fonds nog bij je past

Elk beleggingsfonds heeft zijn eigen risiconiveau. Als je belegt in een fonds met een risico dat bij je past, verklein je de kans op onverwachte financiële tegenvallers aanzienlijk. Misschien kun je je nu minder of juist meer risico permitteren dan toen je het fonds kocht. In de tabel zie je het risiconiveau van alle beleggingsfondsen en de minimale beleggingstermijn, zoals deze door de beheerder van het fonds is aangeraden. Lees meer over de voordelen van beleggen op lange termijn.

Overzicht beleggingsfondsen uit ons assortiment en de risico’s

Beleggingsfonden met risico-indicator 2

* Door ASN Impact Investors aangeraden minimale beleggingstermijn

Beleggingsfonden met risico-indicator 3

Naam fonds Aangeraden minimale beleggingstermijn*
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 5 jaar
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 5 jaar

* Door ASN Impact Investors aangeraden minimale beleggingstermijn

Beleggingsfonden met risico-indicator 4

* Door ASN Impact Investors aangeraden minimale beleggingstermijn

Gebruik de Beleggingsplanner

Beleg je met ASN Gespreid Beleggen in een mixfonds, dan heb je toegang tot de Beleggingsplanner. Die vind je in de app en online als je naar je portefeuille gaat. Op basis van je zelfgekozen uitgangspunten krijg je inzicht in de verwachte resultaten bij een gemiddeld, goed en slecht scenario. Zijn je persoonlijke uitgangspunten veranderd? Pas de beleggingsplanner eenvoudig aan. Dan zie je de resultaten die je kunt verwachten op basis van je nieuwe uitgangspunten.

Gebruik de fondsvergelijker

De fondsvergelijker geeft je inzicht in het verwachte resultaat van het fonds waarin je belegt bij een gemiddeld, goed en slecht scenario.

Hoe werkt het?

 • Eenmalige inleg: Hier voer je de huidige waarde van je fonds in.
 • Voor hoeveel jaar?: Hier geef je aan hoeveel jaar je verwacht nog minstens in het fonds te beleggen.
 • Kies een fonds: Hier kies je het fonds waarin je op dit moment belegt.

   Evalueer direct je fonds

   Bron: Ortec Finance
   De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

   Drie scenario's uitgelegd

   De grafiek toont het verwachte resultaat in een zeer slecht, gemiddeld of zeer goed scenario. Wat betekent dat?

   • Gemiddeld: dit is het verwacht resultaat bij een gemiddeld scenario. Je hebt ongeveer 50% kans op een hoger eindbedrag en ook ongeveer 50% kans op een lager eindbedrag.
   • Zeer slecht: dit is het verwacht resultaat bij een zeer slecht scenario. Je hebt ongeveer 2,5% kans op een nog lager eindbedrag.
   • Zeer goed: dit is het verwacht resultaat bij een zeer goed scenario. Je hebt ongeveer 2,5% kans op een nog hoger eindbedrag.

   2. Bepaal zelf of de duurzame strategie van het fonds nog bij je past

   De strategie van een fonds bepaalt in belangrijke mate het fondsrendement op korte én lange termijn.

   • Beleg je bijvoorbeeld in het ASN Duurzaam Aandelenfonds? Dan hangt je rendement sterk af van de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen wereldwijd.
   • Beleg je in het ASN Duurzaam Obligatiefonds? Dan beïnvloeden vooral de obligatiebeurzen in de eurozone je rendement.

   Op de fondspagina kun je het rendement van het fonds vergelijken met de vergelijkingsmaatstaf (ook wel de benchmark genoemd). Daarnaast licht de fondsmanager regelmatig de ontwikkelingen van de relevante beurzen toe. Hij schetst dan ook welke economische ontwikkelingen de koersen de komende periode gaan beïnvloeden. Dat lees je in de periodieke berichten en het eindejaarsbericht.

   Duurzaam beleggen ook een goed rendement op de lange termijn

   Beleg je in een ASN-fonds, dan beleg je in een fonds met een duurzame strategie. De ervaring leert dat het rendement van duurzaam beleggen op lange termijn over het algemeen even hoog of hoger is dan het rendement van ‘regulier’ beleggen. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die respect hebben voor mens, dier en natuur, beter in staat zijn om te overleven en financieel gezonder zijn. Lees meer over duurzaam beleggen

   3. Kijk zelf of het fonds zijn duurzame en financiële doelstellingen realiseert

   Het financiële doel van de ASN-fondsen is om op lange termijn een hoger financieel rendement te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (de benchmark). Het ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Groenprojectenfonds en ASN-Novib Microkredietfonds hebben een andere doelstelling, zoals je kunt lezen in het Essentiële-informatiedocument. De rendementen van elk fonds vind je op de fondspagina. De rendementen worden afgezet tegen de vergelijkingsmaatstaf (de benchmark van het fonds). Over een langere periode geeft dat een indicatie of het fonds zijn financiële doelstelling realiseert. Op korte termijn zijn er altijd verschillen tussen de vergelijkingsmaatstaf en het fonds. Deze ontstaan door de duurzame selectie en de financiële keuzes van de fondsbeheerder. In zijn toelichting geeft de fondsbeheerder inzicht in hoe deze verschillen zijn ontstaan. Beleg je in een ASN-fonds, dan kun je financieel én duurzaam rendement behalen. Op de website en in het eindejaarsbericht informeren we je hierover. Lees meer over duurzaam beleggen

   Lees meer over beleggen

   ,waarmee kunnen we je helpen?