Evalueer je beleggingsfonds

Beleg je voor de lange termijn? Dan beleg je minstens 3 tot 5 jaar in het fonds van je keuze. Je beoordeelt het rendement en de mogelijke risico’s over deze lange termijn. Op de korte termijn schommelt de koers van het fonds regelmatig. Misschien vraag je je daarom wel eens af: heb ik wel het juiste fonds gekozen? Dan is het tijd om je fonds te evalueren.

3 punten om te evalueren

Je kunt het fonds zelf evalueren met behulp van de uitgangspunten op basis waarvan je het destijds hebt aangekocht en op basis van jouw huidige situatie. Hieronder zie je drie veel gekozen uitgangspunten. Bij elk uitgangspunt staan handvatten waarmee je je fonds evalueert. Zo bepaal je zelf of het fonds ook de komende periode voor jou de best passende belegging is.

1. Bepaal zelf of het risico van het fonds nog bij je past

Elk beleggingsfonds heeft zijn eigen risiconiveau. Als je belegt in een fonds met een risico dat bij je past, kun je onverwachte financiële tegenvallers voorkomen. Misschien kun je je nu minder of juist meer risico permitteren dan toen je het fonds kocht. In de tabel zie je het risiconiveau van alle beleggingsfondsen en de minimale beleggingstermijn, zoals deze door de beheerder van het fonds is aangeraden

Lees meer over de voordelen van beleggen op lange termijn.

* Door ASN Beleggingsinstellingen Beheer aangeraden minimale beleggingstermijn.

Gebruik de doelplanner

Beleg je met ASN Doelbeleggen in een mixfonds, dan heb je toegang tot de doelplanner. Die vind je in de app en online als je naar je portefeuille gaat. Op basis van je zelfgekozen uitgangspunten krijg je inzicht in de verwachte resultaten bij een gemiddeld, goed en slecht scenario. Zijn je persoonlijke uitgangspunten veranderd? Pas de doelplanner eenvoudig aan. Dan zie je de resultaten die je kunt verwachten op basis van je nieuwe uitgangspunten.

Gebruik de fondsvergelijker

Beleg je met de ASN Beleggingsrekening, dan helpt de fondsvergelijker je bij de keuze van een beleggingsfonds. Maar je kunt hem ook gebruiken om te zien of je huidige belegging aansluit bij je wensen en mogelijkheden. De fondsvergelijker geeft je inzicht in het verwachte resultaat van een fonds bij een gemiddeld, goed en slecht scenario. Je ziet dan de resultaten die je kunt verwachten op basis van je zelfgekozen uitgangspunten.

Hoe werkt het?

 • Eenmalige inleg: Hier voer je de huidige waarde van je fonds in.
 • Maandelijkse inleg: Als je elke maand geld inlegt, dan voer je dat bedrag hier in.
 • Voor hoeveel jaar? Hier geef je aan hoeveel jaar je verwacht nog minstens in het fonds te beleggen.
 • Kies een fonds: Hier kies je het fonds waarin je op dit moment belegt.
 • Kies ter vergelijking: Overweeg je een ander fonds, dan kun je de verwachte resultaten van beide fondsen vergelijken.

Als je de fondsvergelijker hebt ingevuld, zie je de verwachte resultaten bij de verschillende scenario’s. Je kunt deze resultaten vergelijken met je totale inleg. Deze inleg bestaat uit de huidige waarde van je fonds. Als je maandelijks inlegt, tel je daar de bedragen bij op die je in de gekozen periode nog gaat inleggen.

Evalueer direct je fonds


Wat betekenen ‘Gemiddeld’, ‘Slecht’ en ‘Goed’?

 • Gemiddeld: dit is het verwacht resultaat bij een gemiddeld scenario. Je hebt ongeveer 50% kans op een hoger eindbedrag en ook ongeveer 50% kans op een lager eindbedrag.
  • Slecht: dit is het verwacht resultaat bij een slecht scenario. Je hebt ongeveer 90% kans op een hoger eindbedrag en ongeveer 10% kans op een lager eindbedrag.
  • Goed: dit is het verwacht resultaat bij een goed scenario. Je hebt ongeveer 10% kans op een hoger eindbedrag en ongeveer 90% kans op een lager eindbedrag.

2. Bepaal zelf of de duurzame strategie van het fonds nog bij je past

De strategie van een fonds bepaalt in belangrijke mate het fondsrendement op korte én lange termijn.

 • Beleg je bijvoorbeeld in het ASN Duurzaam Aandelenfonds? Dan hangt je rendement sterk af van de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen wereldwijd.
 • Beleg je in het ASN Duurzaam Obligatiefonds? Dan beïnvloeden vooral de obligatiebeurzen in de eurozone je rendement.

Op de fondspagina kun je het rendement van het fonds vergelijken met het marktgemiddelde (de benchmark). Daarnaast licht de fondsbeheerder regelmatig de ontwikkelingen van de relevante beurzen toe. Hij schetst dan ook welke economische ontwikkelingen de koersen de komende periode gaan beïnvloeden. Dat lees je in de periodieke berichten en het eindejaarsbericht.

Duurzaam beleggen ook een goed rendement op de lange termijn

Beleg je in een ASN-fonds, dan beleg je in een fonds met een duurzame strategie. De ervaring leert dat het rendement van duurzaam beleggen op lange termijn over het algemeen even hoog of hoger is dan het rendement van ‘regulier’ beleggen. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die respect hebben voor mens, dier en natuur, beter in staat zijn om te overleven en financieel gezonder zijn.

Lees meer over duurzaam beleggen

3. Kijk zelf of het fonds zijn duurzame en financiële doelstellingen realiseert

Het financiële doel van de ASN-fondsen is om op lange termijn een hoger financieel rendement te behalen dan het niet-duurzame marktgemiddelde (de benchmark). Het ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Groenprojectenfonds en ASN-Novib Microkredietfonds hebben een andere doelstelling, zoals je kunt lezen in de Essentiële Beleggersinformatie.

De rendementen van elk fonds vind je op de fondspagina. De rendementen worden afgezet tegen het niet-duurzame marktgemiddelde (de benchmark van het fonds). Over een langere periode geeft dat een indicatie of het fonds zijn financiële doelstelling realiseert. Op korte termijn zijn er altijd verschillen tussen het marktgemiddelde en het fonds. Deze ontstaan door de duurzame selectie en de financiële keuzes van de fondsbeheerder. In zijn toelichting geeft de fondsbeheerder inzicht in hoe deze verschillen zijn ontstaan.

Beleg je in een ASN-fonds, dan kun je financieel én duurzaam rendement behalen. Op de website en in het eindejaarsbericht informeren we je hierover.

Lees meer over duurzaam beleggen

Lees meer over beleggen

De risico's van beleggen
De misvattingen bij beleggen
Voordelen van lange termijn beleggen