Bewijs: kleine bedragen worden groot

Een vaak gestelde vraag is, met welk bedrag kan ik starten met beleggen? Ons antwoord: ieder bedrag. Maar levert dat dan wel wat op? In deze berekening nemen we de proef op de som. Stel je was gestart in januari 2020 met maandelijks € 100 te beleggen. Wat zijn dan de invloeden van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de inflatie en het stijgen van de rentes geweest? Bouw je dan wel vermogen op?

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Uitgangspunten voorbeeldberekening beleggen

In dit voorbeeld leg je automatisch op de 27e van iedere maand € 100 in het ASN Duurzaam Aandelenfonds in. Valt de 27e in het weekend? Dan leg je de eerstvolgende maandag in. Uitgekeerd dividend wordt herbelegd. Je bent gestart met periodiek beleggen op 27 januari 2020.

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds is het oudste ASN fonds en bestaat ruim 30 jaar. Van dit beleggingsfonds is een lange geschiedenis met koersen beschikbaar om berekeningen mee uit te voeren.

Koers van ASN Duurzaam Aandelenfonds

De coronapandemie startte in 2020, wat flinke koersschonnelingen met zich meebracht. Vervolgens brak de oorlog in Oekraïene uit met de energiecrisis als gevolg. Je kunt spreken van een periode met veel koersschommelingen de afgelopen 4 jaren. Daarom laten we de ups en downs in deze relatief korte periode zien, en wat dit betekende voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds. Op 27 januari 2020 was de koers van het fonds € 134,60. Op woensdag 27 december 2023 noteert de koers € 159,67.
Let wel: om voor je beleggingsplannen in te schatten wat de verwachte rendementen en risico’s van een bepaald fonds zijn, kijk je liefst naar periodes van 5 jaar of langer.

Bron: iex.nl

Iedere maand bouwen aan je vermogen

Wat heeft de maandelijkse periodieke belegging je opgeleverd in dit voorbeeld? In totaal heb je 48 maanden lang elke maand € 100 ingelegd. In totaal dus € 4.800. De waarde van je periodieke beleggingen was op 27 december 2023 € 5.719,24, op dat moment dus een rendement van € 919,24*.

In de grafiek is goed zichtbaar dat in de tussentijd je persoonlijke rendement met periodiek beleggen schommelt. In 2022 had je zelfs een tijdje een negatief rendement. Daarom is beleggen iets voor de lange termijn.

Lees meer over periodiek beleggen

* Bron: berekening gemaakt door ASN Bank waarbij het dividend is herbelegd, hierbij is geen rekening gehouden met eventueel te betalen dividend belasting. In deze berekening zijn de servicekosten van ASN Bank niet meegenomen. Deze bedragen maximaal 0,3% per jaar en komen in dit voorbeeld uit op ongeveer €32,23 voor de gehele periode. In de berekening zijn de fondskosten wel verwerkt.
De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Niemand kan de markt timen

Wat is het goede instapmoment? Op korte termijn de koersrichting van de beurs voorspellen kan bijna niemand. Dus zijn ook de hoogte- en dieptepunten nauwelijks te voorspellen. Een beurscrisis hoort bij de financiële markten. Er zijn er meerdere geweest en er volgen er meer.

Uit beursanalyses over de afgelopen 100 jaar blijkt dat beurzen zich uiteindelijk vaak herstellen. Ook in geval van enorme crisissen. Wanneer het dieptepunt was weet je alleen achteraf. Als je belegt voor de lange termijn dan kun je elk moment starten met beleggen.

Drie redenen om te beleggen voor de lange termijn

Had je die € 4.800 ergens staan? Dan was het beste moment om de € 4.800 in één keer in te leggen 24 maart 2020 geweest, meteen in de Coronacrisis. Je vermogen was dan op 27 december 2023 aangegroeid tot € 9.017,88. Het slechtste moment was 27 december 2021. Dan was er van je vermogen nu € 4.817,55 waard.

Rendement ASN Duurzaam Aandelenfonds

Fonds Nettorendement laatste 10 jaar * Nettorendement laatste 5 jaar * Nettorendement 2023*
ASN Duurzaam Aandelenfonds 9,47% 12,02% 24,45%

* De gemiddelde nettorendementen per jaar (berekend per 31 december 2023) zijn na aftrek van de kosten van het fonds.

Wil je meer weten over beleggen?

Bereken wat beleggen kan opleveren
Voordelen van lange termijn beleggen
Duurzaam beleggen bij ASN Bank
Beleggingstips
De 3 meestgestelde vragen over beleggen
Welke beleggingsvorm past bij mij?

,
waarmee kunnen we je helpen?