Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

Als belegger ontvang je dividend over je ASN Beleggingsfondsen. Bekijk hier wat het dividend per fonds is. En hoe het werkt met het uitkeren of de herbelegging van je dividend.

Wat is dividend?

Als je aandelen in een onderneming bezit, ben je mede-eigenaar van de onderneming. Wanneer deze winst maakt, ontvang je een stukje van die winst. Dat is het dividend. De opbrengst van je belegging bestaat uit het dividend dat je ontvangt, plus de eventuele koersstijging van je aandelen.

Uitkeren van dividend

De ASN Beleggingsfondsen zijn verplicht dividend uit te keren aan de deelnemers in het fonds. De opbrengsten verschillen per fonds:

  • Bij een aandelenfonds bestaan ze uit dividend van de ondernemingen waarin het fonds belegt.
  • Bij een obligatiefonds bestaan ze uit de rente van de obligaties waarin het fonds belegt.
  • Bij het ASN Groenprojectenfonds bijvoorbeeld bestaan ze uit de rente die het fonds ontvangt op de onderhandse leningen aan groenprojecten.

Dividend per ASN Beleggingsfonds

In onderstaande tabel vind je het dividend per participatie van het fonds. Het dividend dat je ontvangt is het aantal participaties op je beleggingsrekening x dividend per participatie. Klik op de naam van het fonds als je meer informatie wilt over hoe het dividend is samengesteld.

Beleggingsfonds Dividend 2020 Dividend 2019
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 1,80* € 2,85*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,30* € 1,00*
ASN Duurzaam Mixfonds € 0,00 € 1,90*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,35* € 0,60*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,40* € 0,80*
ASN Groenprojectenfonds € 0,40 € 1,00
ASN-Novib Microkredietfonds € 0,50* € 1,40*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,00 € 1,05*
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,00 € 1,10*
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,00 € 1,35*
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,00 € 1,25*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,00 € 1,30*

* Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

Wil je meer lezen over dividend? Bekijk dan onze uitlegpagina

Data dividend 2020

De dividendbedragen over 2020 zijn vastgesteld en goedgekeurd tijdens de Vergadering van Aandeelhouders op 29 april 2021. Met ingang van 4 mei 2021 gaan de fondsen ex dividend. De dag dat je daadwerkelijk je dividend op je rekening ontvangt is de dag van betaalbaarstelling. Dit jaar is dat op 6 mei 2021. Tot 6 mei om 15.00 uur kun je in ASN Online Bankieren de keuze voor herbelegging of uitkering aanpassen. Op 10 mei vindt de herbelegging van het dividend plaats.

Dividendbelasting terugvragen

Het fonds moet 15% dividendbelasting inhouden op het uit te keren dividend. Als fondsbelegger kun je die ingehouden belasting in de meeste gevallen verrekenen met de inkomstenbelasting die je moet betalen. Een uitzondering is het ASN Groenprojectenfonds: dit fonds keert wel dividend uit, maar houdt geen dividendbelasting in. Alle informatie hierover die je nodig hebt voor je belastingaangifte, vind je in het Financieel Jaaroverzicht Beleggen. Lees meer over dividendbelasting op de site van de Belastingdienst.

Herbeleggen of uitkeren?

Je ontvangt het dividend op 6 mei op de beleggingsrekening. Standaard worden van dit bedrag automatisch nieuwe participaties in hetzelfde fonds gekocht (herbelegging). Als je het bedrag wilt laten uitkeren kan dat ook. Tot 6 mei om 15.00 uur kun je in ASN Online Bankieren en ASN Mobiel Bankieren de keuze voor herbelegging of uitkering aanpassen. Via het tabblad ‘Beheer’ geef je je keuze aan. Herbelegging vindt plaats op 10 mei 2021.

Het voordeel van herbeleggen

Als je het dividend herbelegt, krijg je in de loop van de tijd steeds meer participaties in het beleggingsfonds. Je nieuw verkregen participaties keren ook weer dividend uit. Zo kunnen niet alleen je dividenduitkeringen steeds harder groeien, maar ook de waarde van je belegging in het fonds. Dit noemen we het dividend-op-dividend-effect.

Welke afschriften ontvang je?

Je ontvangt een afschrift met de bijschrijving van het contant dividend per fonds. Je vindt het afschrift in ASN Online Bankieren en ASN Mobiel Bankieren. Op het afschrift staat of het dividend wordt herbelegd of niet.

Daarna ontvang je een afschrift met de aankopen van de nieuwe participaties. Het afschrift ziet er hetzelfde uit als bij een ‘gewone’ aankoop. Je ziet dus niet dat het om een herbelegging gaat.

Dividend kosteloos opnemen

Je dividend kosteloos opnemen kan op 3 manieren:

1. ASN Online Bankieren / ASN Mobiel Bankieren
Log in op ASN Online Bankieren of ASN Mobiel Bankieren. Via het tabblad ‘Beheer’ kun je je keuze aangeven.

2. Telefonisch
Je kunt de opdracht telefonisch doorgeven via het gratis nummer 070 - 3569 335. Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur.

3. Schriftelijk
Je kunt de opdracht schriftelijk doorgeven. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier of schrijf een kort briefje. Hierop vermeld je het rekeningnummer, de naam van het betreffende fonds en de term DIVIDEND. Je hoeft niet te vermelden om hoeveel participaties het gaat. Stuur de opdracht naar de ASN Bank, antwoordnummer 1188, 2501 WB in Den Haag. Je kunt het ook uploaden via ons beveiligde contactformulier.

Welke invloed heeft de ex-dividenddatum bij aan- of verkoop van het fonds?

Het uitkeren van dividend heeft invloed op de afgiftekoers van het fonds. Op de dag vóór de "ex-dividenddatum" wordt bepaald welke beleggers het fonds in bezit hebben. Zij hebben recht op het dividend. Op de volgende beursdag noteert het fonds ex dividend. Meestal daalt de afgiftekoers dan met een bedrag dat ongeveer gelijk is aan de hoogte van het dividend (de koerswijziging kan iets afwijken door de dagelijkse bijstelling van de intrinsieke waarde).

Dankzij deze methode maakt het voor het rendement van je fonds niet uit op welk moment je je fonds verkoopt of koopt. Je loopt geen rendement mis, ook als je je fonds verkoopt de dag vóór ex dividend gaan, of koopt op de dag van ex dividend gaan.

Voorbeeld berekening dividend
Het volgende voorbeeld laat zien hoe het werkt. We gaan er voor de duidelijkheid vanuit dat:

  • de afgiftekoers alleen wijzigt door de dividenduitkering en verder constant blijft;
  • je het dividend direct ontvangt op de ex-dividenddag (in de praktijk gebeurt dat een paar beursdagen later).

Stel: je bezit op 1 mei één participatie in fonds A. De afgiftekoers van fonds A is € 100. Op 2 mei gaat het fonds ex-dividend en keert € 2,50 uit. Je besluit het dividend in fonds A te herbeleggen. Dat betekent dat je na herbelegging niet 1 participatie hebt, maar 1,02564 participaties.

1 mei 2 mei (ex dividend) 3 mei (na herbeleggen)
Bezit in fonds A 1 x € 100,00 = € 100,00 1 x € 97,50 = € 97,50 1,02564 x € 97,50 = € 100,00
Geldsaldo € 0,00 € 2,50 € 0,00
Totale waarde € 100,00 € 100,00 € 100,00

Je ziet dat de totale waarde voor, op en na ex-dividenddatum gelijk blijft. Het aantal participaties in het fonds is toegenomen en de waarde van een participatie is afgenomen. Als je je participatie op 1 mei verkoopt, dan ondervind je daarvan geen nadeel. Koop je het fonds na 2 mei, dan ontvang je geen dividend van € 2,50, maar betaal je voor 1 participatie € 2,50 minder. Ook dan ondervind je geen nadeel.

Wat is mijn dividendrendement?

Elk ASN Beleggingsfonds keert een ander dividend uit en heeft een andere afgiftekoers. Om de dividenden te kunnen vergelijken, rekenen we het dividendrendement uit. Dit is het uitgekeerde dividend, uitgedrukt in procenten van de koers van de participatie. Als een fonds bijvoorbeeld € 2,50 dividend uitkeert bij een afgiftekoers van € 100, is het dividendrendement 2,5%.

Hoe beïnvloedt het dividendrendement mijn fondsrendement?

Het dividendrendement en het koersrendement vormen samen het totale rendement van je fondsbelegging. Op onze website zie je op de fondspagina’s de totale nettorendementen (netto = na aftrek van de kosten van het fonds) van alle ASN Beleggingsfondsen. Hierbij nemen we het dividend dus mee. We gaan ervan uit dat het uitgekeerde dividend wordt herbelegd. Het dividendrendement kan per fonds en per jaar verschillen. Uiteindelijk gaat het om het totale nettorendement van een fonds. Dat bedrag geeft aan wat jij als belegger aan het fonds verdient.

Wil je meer weten over beleggen?

Evalueer je beleggingsfonds
Voordelen van beleggen voor de lange termijn
Beleggen voor je kind

, waarmee kunnen we je helpen?