Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

Als belegger ontvang je dividend over je ASN Beleggingsfondsen. Bekijk hier wat het dividend per fonds is. En hoe het werkt met het uitkeren of de herbelegging van je dividend.

Wat is dividend?

Dividend is de winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. De ASN Beleggingsfondsen beleggen in ondernemingen en ontvangen gedurende het jaar deze dividenden. Jaarlijks keren de ASN Beleggingsfondsen dividend uit aan de deelnemers in het fonds. Dit dividend bestaat met name uit de netto-opbrengst van alle inkomsten die het fonds zelf heeft ontvangen. Inkomsten in de vorm van winstuitkeringen van bedrijven en/of rentes van obligaties en leningen. Het fonds is verplicht deze uit te keren.

Uitkeren van dividend

De ASN Beleggingsfondsen zijn verplicht dividend uit te keren aan de deelnemers in het fonds. De opbrengsten verschillen per fonds, enkele voorbeelden:

  • Bij een aandelenfonds bestaan ze uit dividend van de ondernemingen waarin het fonds belegt.
  • Bij een obligatiefonds bestaan ze uit de rente van de obligaties waarin het fonds belegt.

Dividend per ASN Beleggingsfonds die uitkeren in mei

In onderstaande tabel vind je het dividend per participatie van het fonds. Het dividend dat je ontvangt is het aantal participaties op je beleggingsrekening x dividend per participatie. Klik op de naam van het fonds als je meer informatie wilt over hoe het dividend is samengesteld.

Andere fondsen keren dividend uit in juni

De fondsen waarvoor in de kolom ‘dividend 2023’ juni staat, keren dit jaar het dividend uit in juni. Op 4 juni 2024 stelt de Vergadering van Aandeelhouders vast of en hoeveel dividend er per fonds wordt uitgekeerd. Op 5 juni 2024 vind je de goedgekeurde dividendbedragen terug in de tabel.

Beleggingsfonds Dividend 2019 Dividend 2020 Dividend 2021 Dividend 2022 Dividend 2023
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,85* € 1,80* € 2,00* € 3,00* € 3,00*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 1,00* € 0,30* € 0,30* € 0,10* € 0,20*
ASN Biodiversiteitsfonds n.v.t. n.v.t. € 0,00 € 0,00 juni
ASN Milieu & Waterfonds € 0,60* € 0,35* € 1,00* € 0,60* € 0,55*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,80* € 0,40* € 0,70* € 1,00* € 0,85*
ASN Groenprojectenfonds € 1,00 € 0,40 € 0,00 € 0,05 juni
ASN Microkredietfonds € 1,40* € 0,50* € 0,20* € 0,40* juni
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 1,05* € 0,00 € 0,15* € 0,85* juni
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 1,10* € 0,00 € 0,00 € 0,95* juni
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 1,35* € 0,00 € 0,20* € 1,00* juni
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 1,25* € 0,00 € 0,15* € 1,15* juni
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 1,30* € 0,00 € 0,50* € 1,25* juni

* Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

Bron: ASN Impact Investors

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico-indicatoren

ASN Duurzaam Obligatiefonds
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief
ASN Groenprojectenfonds
ASN Microkredietfonds
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief
ASN Biodiversiteitsfonds
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief
ASN Duurzaam Aandelenfonds
ASN Milieu & Waterfonds
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Data dividend over 2023

ASN Impact Investors keert dit jaar de dividenden van de ASN Beleggingsfondsen in twee delen uit. ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Duurzaam Obligatiefonds keren uit begin mei. De overige fondsen begin juni.

In het verleden werd het dividend van alle fondsen op 1 datum uitgekeerd. Door de groei van het aantal fondsen en bijbehorende verslaglegging voor de Vergadering van Aandelehouders en jaarrekeningen is er door de fondsbeheerder voor gekozen om de dividendmomenten te splitsen naar 2 momenten.

Data voor fondsen die in mei uitkeren

De dividendbedragen over 2023 zijn vastgesteld en goedgekeurd tijdens de Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2024. Met ingang van 2 mei 2024 gaan de fondsen ex dividend. De betaalbaarstelling door ASN Impact Investors is op 6 mei 2024, na verwerking door de bank ontvang je het uiterlijk op 7 mei 2024 op het gelddeel van de beleggingsrekening. Tot 6 mei om 15.00 uur kun je in ASN Online Bankieren en ASN Mobiel Bankieren (open je beleggingsrekening en klik op het tabblad ‘Beheer’) de standaardkeuze voor herbelegging of uitkering aanpassen. Op 8 mei 2024 vindt de herbelegging van het dividend plaats.

Data voor fondsen die in juni uitkeren

De dividendbedragen over 2023 worden vastgesteld en goedgekeurd tijdens de Vergadering van Aandeelhouders op 4 juni 2024. Met ingang van 7 juni 2024 gaan de fondsen ex dividend. De betaalbaarstelling door ASN Impact Investors is op 11 juni, na verwerking door de bank ontvang je het uiterlijk op 12 juni op het gelddeel van de beleggingsrekening. Tot 11 juni om 15.00 uur kun je in ASN Online Bankieren en ASN Mobiel Bankieren (open je beleggingsrekening en klik op het tabblad ‘Beheer’) de standaardkeuze voor herbelegging of uitkering aanpassen. Op 13 juni vindt de herbelegging van het dividend plaats.

Dividendbelasting terugvragen

Het fonds moet 15% dividendbelasting inhouden op het uit te keren dividend. Als fondsbelegger kun je die ingehouden belasting in de meeste gevallen verrekenen met de inkomstenbelasting die je moet betalen. Alle informatie hierover die je nodig hebt voor je belastingaangifte, vind je in het Financieel Jaaroverzicht Beleggen. Lees meer over dividendbelasting op de site van de Belastingdienst.

Herbeleggen of uitkeren?

Je ontvangt het dividend op het gelddeel van de beleggingsrekening. Standaard worden van dit bedrag automatisch nieuwe participaties in hetzelfde fonds gekocht (herbelegging). Als je het bedrag wilt laten uitkeren kan dat ook. Tot de dag van betaalbaarstelling om 15.00 uur kun je in ASN Online Bankieren en ASN Mobiel Bankieren de standaardkeuze voor herbelegging of uitkering aanpassen. Via het tabblad ‘Beheer’ geef je je keuze aan. Herbelegging vindt enkele dagen naar de betaalbaarstelling plaats. Voor de actuele data kijk bij ‘Data dividend over 2023’.

Wil je na de herbelegging het dividend toch liever contant ontvangen dan kun je de aangekochte participaties, zonder transactiekosten, verkopen. Dit kan door op de gebruikelijk wijze een verkoopopdracht op te geven.

Het voordeel van herbeleggen

Als je het dividend herbelegt, krijg je in de loop van de tijd steeds meer participaties in het beleggingsfonds. Je nieuw verkregen participaties keren ook weer dividend uit. Zo kunnen niet alleen je dividenduitkeringen steeds harder groeien, maar ook de waarde van je belegging in het fonds. Dit noemen we het dividend-op-dividend-effect.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Welke afschriften ontvang je?

Je ontvangt een afschrift met de bijschrijving van het contant dividend per fonds. Je vindt het afschrift in ASN Online Bankieren en ASN Mobiel Bankieren. Op het afschrift staat of het dividend wordt herbelegd of niet.

Daarna ontvang je een afschrift met de aankopen van de nieuwe participaties. Het afschrift ziet er hetzelfde uit als bij een ‘gewone’ aankoop. Je ziet dus niet dat het om een herbelegging gaat.

Wel of geen dividend uitkeren: je totale rendement blijft hetzelfde. Hoe werkt dat?

Gedurende het jaar ontvangen de ASN Beleggingsfondsen inkomsten in de vorm van winstuitkeringen van bedrijven, rentes van obligaties en leningen of allebei. Deze inkomsten worden toegevoegd aan het fondsvermogen en verwerkt in de afgiftekoers. Het fonds keert deze inkomsten één keer per jaar aan je uit in de vorm van dividend.

In een uitzonderingsgeval keert het fonds geen dividend uit. Dan worden de inkomsten in het fonds gehouden. Het fonds keert dan geen dividend uit. Omdat uitkeren van dividend altijd gepaard gaat met een correctie van de afgiftekoers maakt het wel of niet uitkeren van dividend geen verschil voor je totale rendement.

Je totale rendement blijft hetzelfde omdat het uitgekeerde dividend wordt verdisconteerd in de afgiftekoers van het fonds. Op de dag vóór de "ex-dividenddatum" wordt bepaald welke beleggers het fonds in bezit hebben. Zij hebben recht op het dividend. Op de volgende beursdag noteert het fonds ex dividend. Meestal daalt de afgiftekoers dan met een bedrag dat ongeveer gelijk is aan de hoogte van het dividend (de koerswijziging kan afwijken door de dagelijkse bijstelling van de intrinsieke waarde).

Dankzij deze methode maakt het voor het rendement van je fonds niet uit of de inkomsten worden uitgekeerd in de vorm van dividend. Ook maakt het geen verschil op welk moment je je fonds verkoopt of koopt. Je loopt geen rendement mis. Ook niet als je je fonds de dag vóór ex dividend gaan verkoopt of op de dag van ex dividend gaan koopt.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld laat zien hoe het werkt. We gaan er voor de eenvoud vanuit dat:

  • de afgiftekoers alleen wijzigt door ontvangen inkomsten en uit te keren dividenden en verder constant blijft;
  • je het dividend direct ontvangt op de ex-dividend-dag (in de praktijk gebeurt dat een paar beursdagen later);
  • Fonds A geen dividendbelasting hoeft in te houden.

Stel: je koopt op 1 mei 2021 één participatie in fonds A tegen een afgiftekoers van € 100. Gedurende de komende 12 maanden ontvangt het fonds € 2,50 aan inkomsten. Dan is de afgiftekoers van fonds A op 1 mei 2022 € 102,50.

1 mei 2021 1 mei 2022
Bezit in fonds A 1 x € 100,00 = € 100,00 1 x € 102,50 = € 102,50

Op 2 mei 2022 gaat het fonds ex-dividend en keert € 2,50 uit.

1 mei 2022 2 mei 2022 (ex dividend)
Bezit in fonds A 1 x € 102,50 = € 102,50 1 x € 100,00 = € 100,00
Geldsaldo € 0,00 € 2,50
Totale waarde € 102,50 € 102,50

Je ziet dat de totale waarde voor en op ex-dividenddatum gelijk blijft. Je geldsaldo is toegenomen en de waarde van een participatie is afgenomen. Als je je participatie op 1 mei verkoopt, dan ondervind je daarvan geen nadeel. Koop je het fonds na 2 mei, dan ontvang je geen dividend van € 2,50, maar betaal je voor 1 participatie € 2,50 minder. Ook dan ondervind je geen nadeel.

Stel dat Fonds A er voor kiest geen dividend uit te keren:

1 mei 2022 2 mei 2022
Bezit in fonds A 1 x € 102,50 = € 102,50 1 x € 102,50 = € 102,50
Geldsaldo € 0,00 € 0,00
Totale waarde € 102,50 € 102,50

Ook dan zie je dat de totale waarde gelijk blijft. De inkomsten blijven in het fonds waardoor de afgiftekoers gelijk blijft.

Wat is mijn dividendrendement?

Elk ASN Beleggingsfonds keert een ander dividend uit en heeft een andere afgiftekoers. Om de dividenden te kunnen vergelijken, rekenen we het dividendrendement uit. Dit is het uitgekeerde dividend, uitgedrukt in procenten van de koers van de participatie. Als een fonds bijvoorbeeld € 2,50 dividend uitkeert bij een afgiftekoers van € 100, is het dividendrendement 2,5%.

Hoe beïnvloedt het dividendrendement mijn fondsrendement?

Het dividendrendement en het koersrendement vormen samen het totale rendement van je fondsbelegging. Op onze website zie je op de fondspagina’s de totale nettorendementen (netto = na aftrek van de kosten van het fonds) van alle ASN Beleggingsfondsen. Hierbij nemen we het dividend dus mee. We gaan ervan uit dat het uitgekeerde dividend wordt herbelegd. Het dividendrendement kan per fonds en per jaar verschillen. Uiteindelijk gaat het om het totale nettorendement van een fonds. Dat bedrag geeft aan wat jij als belegger aan het fonds verdient.

Wil je meer weten over beleggen?

Gids voor beleggers bij ASN Bank
Evalueer je beleggingsfonds

Voordelen van beleggen voor de lange termijn
Beleggen voor je kind

,
waarmee kunnen we je helpen?