ASN Duurzaam Aandelenfonds: actueel inzicht in je fonds

Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.

Financieel rendement ASN Duurzaam Aandelenfonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Duurzaam Aandelenfonds
Step 1

Koersontwikkeling

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 juni 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 8,21% 9,89% 10,64% 5,43% 9,77%
Vergelijkingsmaatstaf 8,52% 9,33% 10,82% 7,67% 13,26%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Doel van het ASN Duurzaam Aandelenfonds

Het doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Toelichting op de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd)

Toelichting op dividenduitkering over 2023 door de fondsbeheerder

Het dividend over 2023 bedraagt € 3,00 per participatie.

Het was een zeer beweeglijk jaar voor de aandelenmarkten, maar ondanks de zorgen om de inflatie, almaar hogere beleidsrentes en de impact hiervan op de reële economie sloten ze het jaar met forse koerswinsten af. In het eerste halfjaar leek de inflatie gestaag te dalen, wat deed vermoeden dat het einde van de renteverhogingen in zicht kwam. De centrale banken bleven hun rentes echter opschroeven en de verwachting was dat ze de beleidsrentes lang op een hoog niveau zouden houden. Hier kwam in november verandering in; de inflatiecijfers waren lager dan verwacht en het sentiment op de markten werd daarop veel positiever. Daarnaast blijven de bedrijfsresultaten meevallen en lijken de macro-economische indicatoren voorzichtig een beter beeld te laten zien.

De hoogte van het dividend van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

Of een bedrijf dividend uitkeert wordt kan door de fondsmanager worden meegenomen in de portefeuilleconstructie maar is niet van doorslaggevend belang. De fondsmanager beoordeelt primair of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Factsheet ASN Duurzaam Aandelenfonds

Lees de volledige factsheet over dit fonds via onderstaande downloadlink terug:

Waarom beleggen in het ASN Duurzaam Aandelenfonds voor de lange termijn?

De koers van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.


Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder 2024

Toelichting resultaat

De aandelenmarkten hervonden in mei de weg omhoog en bereikten opnieuw een recordstand. Het belangrijkste positieve nieuws was dat veel technologiebedrijven sterke kwartaalcijfers rapporteerden. De Amerikaanse inflatiecijfers vielen lager uit dan verwacht. Dat kan wat ruimte geven voor renteverlagingen. De aandelenindex waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, steeg met 2,92%. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds presteerde iets minder met een maandrendement van 1,38%.

Invloed van de selectie op het rendement

Technologiebedrijven profiteerden van positieve bedrijfsresultaten en positieve vooruitzichten voor kunstmatige intelligentie en clouddiensten. De grote Amerikaanse technologiebedrijven rapporteerden sterke kwartaalcijfers, wat het vertrouwen van beleggers in de gehele IT-sector versterkte. Dit was in mei de sterkst presterende sector.
Onze aandelenselectie in de IT-sector leverde echter een negatieve bijdrage aan het rendement. Vanwege onze keuzes op het gebied van duurzaamheid beleggen we minder dan de benchmark in Amerikaanse bedrijven. Deze presteerden deze maand beter dan bedrijven in de rest van de wereld. Dat had een negatief effect op het fondsrendement vergeleken met de benchmark. Dit effect werd echter deels gecompenseerd doordat de dollarkoers voor het eerst dit jaar daalde ten opzichte van de euro.

Uitgelicht: zonne-energiesector leeft eind mei op

Het Amerikaanse NVIDIA kwam op 22 mei met sterke cijfers. Dit bedrijf produceert computerhardware, met name hardware voor de nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie. Naar aanleiding van de goede cijfers veerde niet alleen de koers van NVIDIA, maar van de gehele IT-sector op. Wij sluiten Nvidia uit van belegging omdat het bedrijf is betrokken bij militaire activiteiten. De week van 22 mei was ook voor producenten van zonnepanelen de beste van het jaar. Ook dat werd onder meer veroorzaakt door de toenemende interesse in kunstmatige intelligentie. De grote technologiebedrijven groeien momenteel vooral sterk door hun activiteiten op dat gebied. Ze zijn daarom op zoek naar schone energie voor hun datacenters. Vooral de koersen van Amerikaanse producenten van zonnepanelen reageerden sterk op de cijfers van NVIDIA.
Een tweede oorzaak van de opleving van de zonne-energiesector was dat president Biden de importheffingen op Chinese producten verhoogde. Ook dit gaf een positieve stimulans aan de koersen van Amerikaanse producenten van zonnepanelen.

Visie en vooruitzichten

De fondsportefeuille bevat kwalitatief goede ondernemingen waarvan de aandelen niet te hoog geprijsd zijn en die tevens bijdragen aan onze duurzame doelen. Wij denken dat we dankzij deze selectie op lange termijn een beter rendement zullen behalen dan de benchmark.

Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Aandelenfonds

Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement

Top-5 duurzame bedrijven waar het fonds in belegt (bron: ASN Impact Investors)

1. Kla Corp

2. ASML Holding Nv

3. Advantest

4. Tokyo Electron

5. Palo Alto Networks

Lees meer over de goed- en afkeuring van bedrijven

De selectie van bedrijven vindt eerst plaats op het gebied van duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het ASN Duurzaam Aandelenfonds naar een goed financieel en duurzaam rendement.

Meer weten over beleggen?

Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?

Evalueer je beleggingsfondsDuurzaam beleggenPeriodiek beleggenRendement van beleggen in 2022Gids voor beleggers bij ASN Bank