ASN Biodiversiteitsfonds: actueel inzicht in je fonds

De experts van ASN Impact Investors zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Let op:
Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Financieel rendement ASN Biodiversiteitsfonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Biodiversiteitsfonds
Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 april 2023
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds -0,72% - - - -0,84%


Bron: BNP Paribas
* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder: eerste kwartaal 2023

Inleiding

Het rendement van het ASN Biodiversiteitsfonds is over het eerste kwartaal van 2023 uitgekomen op - 0,72% na aftrek van kosten. Eind Q1 staat de teller op 87 projecten in 36 landen en zes continenten. Veel projecten zijn net gestart, waardoor aanloopkosten het rendement enigszins drukken. Dit effect wordt kleiner naarmate de fondsen en projecten waarin het fonds deelneemt meer projecten hebben aangekocht. Een ander negatief effect had afgelopen kwartaal de daling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Enkele fondsen waarin we investeren, zoals het Eco.Business Fonds zijn actief in markten waar in dollars wordt gehandeld.

De investeringen van het ASN Biodiversiteitsfonds zijn gespreid over de vier impactsectoren waarop het ASN Biodiversiteitsfonds zich richt: duurzame bosbouw, regeneratieve (bos-)landbouw, duurzame visserijen en ecotoerisme.

Ontwikkeling portefeuille

Het ingelegde geld van beleggers draagt bij aan projecten die de biodiversiteit beschermen, herstellen en verrijken. Het fonds zit in de opstartfase. Het geld dat de beleggers inleggen, investeren we zo snel en zorgvuldig mogelijk in projecten die positief bijdragen aan de biodiversiteit. We zijn aangenaam verrast door het aantal projecten dat we zelf vinden en de hoeveelheid projecten die zich de afgelopen periode bij ons heeft gemeld. Hierdoor konden wij kritisch projecten selecteren waarvan wij verwachten dat ze de meeste positieve impact gaan maken op de biodiversiteit, en dat koppelen aan een solide financieel rendement. In april hebben wij een nieuwe investering gecommitteerd in ecotoerisme dat bijdraagt aan natuurbehoud in sub-Sahara Afrika.

Het grootste deel van onze portefeuille is momenteel belegd in Europa, gevolgd door Afrika en Zuid Amerika. De allocatie naar Europa komt met name door de recente toevoeging van het SLM Silva Europe fund.

Uitgelicht: duurzame bosbouw

Net als ieder jaar verscheen in januari het jaarlijkse Global Risks Report van het World Economic Form. Opvallend hierin is dat de top vier van meest impactvolle risico’s voor het bedrijfsleven op de middellange termijn allemaal te maken hebben met klimaat en biodiversiteit. Een trend die al langer gaande is, maar nog nooit zo duidelijk was als nu.

Het bioom waar klimaat en biodiversiteit samenkomen, zijn bossen. Bossen zijn verantwoordelijk voor zo’n 30% van de wereldwijde CO2 opname. Er staan zo’n 60.000 verschillende boomsoorten in ’s werelds bossen, die het thuis vormen van 80% van alle amfibieën, 75% van alle vogels en 68% van alle zoogdieren op de wereld. Met andere woorden; bossen zijn cruciaal.

Om bossen goed te kunnen beschermen is financiering nodig. Dit is deels publiek geld, voor bijvoorbeeld nationale parken, maar in toenemende mate ook privaat geld. En dus moet gekeken worden naar bedrijfsmodellen met een passend rendement. Duurzame vormen van bosbouw, nemen dan ook toe.

Een drijfveer hiervoor is onder andere de snelle opkomst van houtbouw. Houtbouw legt CO2 vast en voorkomt CO2 uitstoot als gevolg van bouwen met bijvoorbeeld beton. In Nederland zijn er inspirerende voorbeelden zoals bijvoorbeeld Hotel Jakarta in Amsterdam of het 18 verdiepingen tellende Mjøstårnet kantoor in Noorwegen.

Hout is niet alleen in opkomst in de bouw. Zo is balsahout een zeer duurzaam alternatief voor carbonvezel bij het produceren van de wieken voor een windmolen. Gezien de groei van deze sector biedt dit ook veel kansen voor de bosbouw. Naast hun ecologische en economische belang, hebben bossen ook een groot sociaal belang. Wereldwijd zijn meer dan 800 miljoen mensen direct afhankelijk van bos voor hun voedsel, water en levensonderhoud. Dit maakt dan ook mede dat bossen zo’n belangrijke plek innemen bij de Sustainable Development Goals van de VN.

De voorziene ontwikkeling is integraal landschapsbeheer. Waarin natuurbescherming, het duurzaam benutten van biologische bouw- en grondstoffen, voedselbossen en de sociaaleconomische ontwikkeling geïntegreerd plaatsvindt. Als dit tijdig en op schaal gebeurt, dan zal het Global Risks Report van 2030 hopelijk weer meer gericht zijn op economische risico’s.

Visie en vooruitzichten

Tijdens de opbouwfase van het fonds blijven we ons richten op een verdere spreiding van de investeringen over de wereld en de verschillende impactsectoren. Wij zijn blij met de recente commitering aan het Africa Conservation & Communities Tourism Fund. Dit fonds investeert in ecotoerisme die bijdraagt aan natuurbehoud in Sub Sahara Afrika.

Wij zijn positief over het aantal investeringsmogelijkheden en verwachten dat de vraag naar duurzaam voedsel en duurzame bouwmaterialen de komende jaren zal toenemen. Nu de urgentie van het biodiversiteitsverlies duidelijker is dan ooit, groeit ook de vraag naar duurzame alternatieven. Wij blijven focussen op investeringen die biodiversiteitsherstel met een aantrekkelijk rendement combineren en verwachten komend half jaar met name in de sector bescherming van oceanen te kunnen investeren. Zo vergroten we de spreiding over de impactsectoren.

Factsheet ASN Biodiversiteitsfonds

Lees de factsheet van dit fonds via onderstaande downloadlink terug:

Waarom beleggen voor de lange termijn?

In reactie op dalende de beurskoersen verkopen beleggers soms op korte termijn hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.


Top-5 investeringen van het fonds

  1. Aqua-Spark
  2. SLM Silva Europe Fund
  3. Eco-Business
  4. Food Securities Fund
  5. Forest Climate Solutions Fund

Lees voor alle feiten en cijfers de factsheet van dit fonds

Goedgekeurde biodiversiteitsinvesteringen

ASN Impact Investors selecteert biodiversiteitsinvesteringen eerst op duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft ASN Impact Investors ernaar om jou met het ASN Biodiversiteitsfonds een goed rendement te laten behalen.

Meer weten over beleggen?

Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?

Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank