ASN Milieu & Waterfonds: inzicht in de ontwikkelingen van je fonds


Met het ASN Milieu & Waterfonds beleg je in bedrijven die oplossingen bieden voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, grondstoffen en energie. Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over wat er in het fonds gebeurt en wat dit voor jou betekent.

  1. Terugblik 2023 en vooruitblik 2024
  2. Toelichting financieel rendement afgelopen maand
  3. Duurzaam rendement
  4. Top 5 duurzame bedrijven
  5. Goed- en afgekeurde bedrijven


Financieel rendement ASN Milieu & Waterfonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Milieu & Waterfonds

Step 1

Koersontwikkeling

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 januari 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 3,43% 8,97% 11,28% 2,37% -2,16%
Vergelijking: FTSE Environmental Technologies 100 Index 6,53% 11,72% 13,70% -0,59% -3.07%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Doel van het ASN Milieu & Waterfonds

Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.


Terugblik op 2023 en vooruitblik 2024 door de fondsbeheerder

Het ASN Milieu & Waterfonds behaalde over 2023 een rendement van 9,97%. De index waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, behaalde in 2023 een rendement van 19,39%.

Factsheet ASN Milieu & Waterfonds

Lees de volledige factsheet over dit fonds via onderstaande downloadlink terug:

Waarom beleggen in het ASN Milieu & Waterfonds voor de lange termijn?

De koers van het ASN Milieu & Waterfonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.


Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder januari 2024

Toelichting resultaat

Het ASN Milieu & Waterfonds behaalde in januari een rendement van -2,16%. Daarmee presteerde het beter dan de index waarmee we het fonds vergelijken (de benchmark), die uitkwam op -3,07%.

Invloed van de selectie op het rendement

De grootste daler was EDP Renováveis, de Iberische leverancier van hernieuwbare energie. Beleggers zijn bezorgd over prijsrisico’s voor hernieuwbare energie, vooral op het Iberisch schiereiland. Het investeringsplan van het bedrijf is sterk gericht op de VS en beleggers maken zich zorgen over de risico’s die het loopt door een mogelijk tweede presidentschap van Trump. Deze zorgen speelden ook het Amerikaanse hernieuwbare-energiebedrijf Ormat Technologies parten, maar de markt houdt er volgens ons meer rekening mee dan gerechtvaardigd is. De koers van de Deense windmolenbouwer Vestas Wind Systems daalde ook, onder meer doordat beleggers zich zorgen maken over de stijgende kosten van logistiek en het transport van windturbines.

De grootste positieve bijdrage kwam van het Amerikaanse Vertiv Holdings. Beleggers waren enthousiast omdat het bedrijf blijft investeren in de capaciteit van AI-datacenters. Het Australische logistieke bedrijf Brambles begon het jaar goed nadat het in het vierde kwartaal van 2023 ondermaats had gepresteerd. Recente verbeteringen in de inkoopkosten kunnen het optimisme over de winsten en verwachtingen op korte termijn ondersteunen. De koers van het Amerikaanse IT-bedrijf Autodesk steeg door de groeiende belangstelling van beleggers voor leveranciers van softwareontwerptools die profiteren van de digitalisering van industrieel ontwerp. Bovendien waren de operationele prestaties van het bedrijf op de korte termijn beter dan verwacht.

Uitgelicht: United Utilities

United Utilities levert gereguleerde water- en riooldiensten aan ongeveer 3 miljoen huishoudens en 200.000 bedrijven in Noordwest-Engeland. Het bedrijf levert dagelijks 1,8 miljard liter drinkwater aan zijn klanten. Het beheert en onderhoudt daarnaast 77.000 kilometer riolering. United Utilities heeft voorspelbare inkomsten en een aantrekkelijk rendementsprofiel. Dit nutsbedrijf heeft de afgelopen jaren een stabiele kredietwaardigheid behouden. Het dividendrendement is naar verwachting hoger dan de inflatie in de komende vijfjarige reguleringsperiode. In oktober kondigde het bedrijf zijn bedrijfsplan aan voor de periode 2025-2030. De plannen omvatten GBP 13,7 miljard aan investeringen om zaken als klimaatverandering en rioleringsproblemen aan te pakken.

Visie en vooruitzichten

Nu de marktverwachtingen over een soepeler monetair beleid zijn veranderd, zijn we voorzichtig optimistisch dat lagere rendementen gaan leiden tot iets lagere rentetarieven en financieringskosten. Dit kan op zijn beurt de industriële en consumentenbestedingen ondersteunen. Daarom verwachten wij een positieve winstgroei in 2024. We blijven echter ook alert op het risico van aanhoudende wisselvalligheid en een vertraagde impact van hogere rentekosten in sommige delen van de economie. In het afgelopen kwartaal zorgden bemoedigende resultaten voor voorzichtige tekenen van herstel in sectoren die te lijden hadden onder tijdelijke tegenwind door voorraadafbouw en -correcties. Het overheidsbeleid in de Verenigde Staten en Europa blijft de kansen voor duurzame bedrijven versnellen.

We houden in de portefeuille een goed evenwicht tussen enerzijds economisch veerkrachtige bedrijven en anderzijds bedrijven die kunnen profiteren van cyclische groei, zodat ze veilig door verschillende fases van de macro-economische cyclus kunnen navigeren. De focus van het fonds blijft gericht op bedrijven van hoge kwaliteit met veerkrachtige operationele bedrijfsprofielen, aantoonbaar prijsstellingsvermogen en bovengemiddelde winstgroei.

Duurzaam rendement van het ASN Milieu & Waterfonds

Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement

Top-5 duurzame bedrijven waar het fonds in belegt (bron: ASN Impact Investors)

Lees meer over de goed- en afkeuring van bedrijven

De selectie van bedrijven vindt eerst plaats op het gebied van duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het ASN Milieu & Waterfonds naar een goed financieel en duurzaam rendement.

Meer weten over beleggen?

Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen

Periodiek beleggen

Rendement van beleggen in 2020

Gids voor beleggers bij ASN Bank