ASN Milieu & Waterfonds: inzicht in de ontwikkelingen van je fonds


Met het ASN Milieu & Waterfonds beleg je in bedrijven die oplossingen bieden voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, grondstoffen en energie. Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over wat er in het fonds gebeurt en wat dit voor jou betekent.

  1. Toelichting dividend 2023
  2. Toelichting financieel rendement afgelopen maand
  3. Duurzaam rendement
  4. Top 5 duurzame bedrijven
  5. Goed- en afgekeurde bedrijven


Financieel rendement ASN Milieu & Waterfonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Milieu & Waterfonds

Step 1

Koersontwikkeling

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 juni 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 3,55% 8,67% 9,65% 0,06% 1,76%
Vergelijking: FTSE Environmental Technologies 100 Index 6,95% 12,21% 14,74% 3,18% 9,01%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Doel van het ASN Milieu & Waterfonds

Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Toelichting op de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd)


Toelichting op dividenduitkering over 2023 door de fondsbeheerder

Het dividend over 2023 bedraagt € 0,55 per participatie.

Het was een zeer beweeglijk jaar voor de aandelenmarkten, maar ondanks de zorgen om de inflatie, almaar hogere beleidsrentes en de impact hiervan op de reële economie sloten ze het jaar met forse koerswinsten af. In het eerste halfjaar leek de inflatie gestaag te dalen, wat deed vermoeden dat het einde van de renteverhogingen in zicht kwam. De centrale banken bleven hun rentes echter opschroeven en de verwachting was dat ze de beleidsrentes lang op een hoog niveau zouden houden. Hier kwam in november verandering in; de inflatiecijfers waren lager dan verwacht en het sentiment op de markten werd daarop veel positiever. Daarnaast blijven de bedrijfsresultaten meevallen en lijken de macro-economische indicatoren voorzichtig een beter beeld te laten zien.

De hoogte van het dividend van het ASN Milieu & Waterfonds is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

Het ASN Milieu & Waterfonds belegt vooral in bedrijven die volop bezig zijn met innovatie op het gebied van milieutechnologie. Veelal bevinden ze zich nog in de opbouwfase. Daarom kiezen ze er vaak voor om de winst van het bedrijf te herinvesteren om verdere groei en innovatie mogelijk te maken. De keuze van veel bedrijven om de winsten te herinvesteren en de hogere rentes en daarmee financieringskosten maakten dat het dividend over 2023 lager was dan over 2022. Dit ondanks de beter dan verwachte ontwikkelingen van de bedrijfswinsten in de meeste regio’s.

Of een bedrijf dividend uitkeert kan door de fondsmanager worden meegenomen in de portefeuilleconstructie maar is niet van doorslaggevend belang. De fondsmanager beoordeelt primair of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Factsheet ASN Milieu & Waterfonds

Lees de volledige factsheet over dit fonds via onderstaande downloadlink terug:

Waarom beleggen in het ASN Milieu & Waterfonds voor de lange termijn?

De koers van het ASN Milieu & Waterfonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.


Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder mei 2024

Toelichting resultaat

Het fondsrendement in mei bedroeg 2,06%. Daarmee presteerde het fonds minder dan de aandelenindex waarmee we het vergelijken, de benchmark, want deze kwam uit op 2,85%.
De wereldwijde aandelenmarkten herwonnen hun momentum en stegen in de loop van mei. Gesteund door een bemoedigend winstseizoen stegen de koersen in de hele markt, maar vooral die van Amerikaanse technologieaandelen. Doordat de inflatie in de Verenigde Staten afnam kregen beleggers er meer vertrouwen in dat de Fed dit jaar waarschijnlijk de rente blijft verlagen. Economische cijfers en bedrijfswinsten waren over het algemeen positief. De rendementen werden aangevoerd door de ontwikkelde markten, maar de koersen in Azië stegen eveneens. De Chinese overheid kondigde verdere steun voor de economie en de vastgoedmarkt aan. Er waren tekenen dat de Chinese productiecijfers stabiliseren.

Invloed van de selectie op het rendement

Het fondsrendement was hoger dan dat van de benchmark. Dat had twee oorzaken: het fonds belegde meer dan de benchmark in de nutssector water en onze aandelenselectie in de sector basismaterialen pakte positief uit.
De grootste positieve bijdrage kwam van het Canadese Boralex. De koers van deze ontwikkelaar van hernieuwbare energie steeg door diverse oorzaken: sterke operationele prestaties verbeterden het resultaat; naar verwachting worden de beleidsrentes verlaagd; en er is een Canadees belastingkrediet voor groene investeringen op komst. De koers van Stericycle, dat gevaarlijk afval verwerkt in de VS, steeg dankzij speculaties over fusies en overnames. Deze werden begin juni bevestigd toen werd aangekondigd dat Waste Management naar verwachting Stericycle gaat overnemen. Hernieuwbare-energieproducent Ormat Technologies deed het iets beter dan in het eerste kwartaal dankzij belastingvoordelen. De koers liep deels op door de verwachting dat de beleidsrentes verlaagd worden. Bovendien loopt de vraag naar energie van datacenters op, mede vanwege kunstmatige intelligentie. Ormat kan vaste stroom leveren dankzij zijn geothermische activiteiten en opslagcapaciteit.
De grootste daler was het waterbehandelingsbedrijf Maytronics. De koers daalde doordat de start van het zwembadseizoen vertraagd is doordat de zomer koud is begonnen. Bovendien zijn distributeurs en dealers voorzichtig met hun bestellingen omdat ze hun werkkapitaal strakker willen beheren. De koers van het Amerikaanse IT-bedrijf Autodesk daalde wegens boekhoudproblemen waar een intern onderzoek naar liep. Dit is inmiddels afgerond; de jaarrekening hoeft niet te worden aangepast. De markt van Chinese zonnepanelen verslechtert door onder meer de zwakke prijs van polysilicium, wat negatief was voor de koers van de Chinese zonnepanelenproducent Xinyi Solar. Daarnaast had het bedrijf er last van dat de Amerikaanse president Biden de importheffingen op Chinese producten verhoogde.

Uitgelicht: American Water Works

American Water Works is het grootste beursgenoteerde waterbedrijf in de VS. Het levert water en aan water gerelateerde diensten in 47 staten in de VS en in Ontario, Canada. Het watersysteem in de VS is sterk gefragmenteerd, met meer dan 50.000 individuele watersystemen. Bijna 10% van de Amerikaanse bevolking wordt bediend door watersystemen die zo klein zijn dat ze geen schaalvoordelen en financiële, bestuurlijke en technische mogelijkheden hebben. Dat leidt tot levering van water van te lage kwaliteit. Ingenieurs van het Amerikaanse leger schatten dat er door het gebrek aan investeringen in de waterinfrastructuur naar schatting 240.000 waterleidingbreuken per jaar plaatsvinden. Daardoor gaat dagelijks 6 miljard liter gezuiverd water verloren.
American Water is een groot, goed geleid bedrijf met het vermogen om kapitaal in te zetten voor hoognodige verbeteringen aan de waterinfrastructuur. Het streeft naar een solide winstgroei door middel van een gezond investeringsbudget, operationele efficiëntie en kostenbeheersing, ondersteund door overheidsregels. Het bedrijf heeft actief kleinere watersystemen geconsolideerd. Dat levert synergieën op en biedt groeimogelijkheden. Wij verwachten dat de consolidatie van gemeentelijke watersystemen doorgaat, gezien de hoge kapitaalkosten die kleinere exploitanten hebben om de verouderd waterinfrastructuur te onderhouden en verbeteren.

Visie en vooruitzichten

We verwachten dat de winsten in de loop van het jaar herstellen, maar blijven ons richten op het vermogen van bedrijven om hun marges op peil te houden nu de inflatie afneemt. We zien op de langere termijn kansen in een breed scala van duurzame oplossingen. Ondanks onzekerheid over de timing is de verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente in 2024 meermaals zal verlagen. Dit kan de industriële en consumentenbestedingen ondersteunen, waardoor de verwachte winstgroei voor 2024 positief blijft. We blijven echter alert op het risico van aanhoudende wisselvalligheid en een vertraagde impact van hogere rentekosten in sommige delen van de economie. Hoewel de hernieuwbare-energiesector volatiel blijft, blijven we beleggen in deze sector. We beleggen ook in andere sectoren met een lage waardering waarvan we winstgroei op middellange termijn verwachten.
We houden in de portefeuille een goed evenwicht tussen enerzijds economisch veerkrachtige bedrijven en anderzijds bedrijven die gepositioneerd zijn voor cyclische groei, zodat ze veilig door de verschillende fases van de macro-economische cyclus kunnen navigeren. De focus van het fonds blijft gericht op bedrijven van hoge kwaliteit met veerkrachtige operationele bedrijfsprofielen, sterke inflatiebestendigheid, aantoonbaar prijsstellingsvermogen en een bovengemiddelde winstgroei.

Duurzaam rendement van het ASN Milieu & Waterfonds

Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement

Top-5 duurzame bedrijven waar het fonds in belegt (bron: ASN Impact Investors)

1. Pentair Plc

2. Severn Trent

3. American Water Works Co Inc

4. Smith (A.O.) Corp

5. United Utilities Group Plc

Lees meer over de goed- en afkeuring van bedrijven

De selectie van bedrijven vindt eerst plaats op het gebied van duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het ASN Milieu & Waterfonds naar een goed financieel en duurzaam rendement.

Meer weten over beleggen?

Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen

Periodiek beleggen

Rendement van beleggen in 2020

Gids voor beleggers bij ASN Bank