ASN Milieu & Waterfonds: inzicht in de ontwikkelingen van je fonds


Met het ASN Milieu & Waterfonds beleg je in bedrijven die oplossingen bieden voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, grondstoffen en energie. Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over wat er in het fonds gebeurt en wat dit voor jou betekent.

  1. Toelichting financieel rendement afgelopen maand
  2. Terugblik 2022
  3. Duurzaam rendement
  4. Top 5 duurzame bedrijven
  5. Goed- en afgekeurde bedrijven


Financieel rendement ASN Milieu & Waterfonds

Koers (laatste 3 beschikbare) 28-09-2023 27-09-2023 26-09-2023
ASN Milieu & Waterfonds n/a 44,05 44,62

Step 1

Koersontwikkeling

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 augustus 2023
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 3,37% 9,75% 8,58% 9,33% 4,70%
Vergelijking: FTSE Environmental Technologies 100 Index 6,64% 12,59% 11,72% 10,66% 15,30%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Doel van het ASN Milieu & Waterfonds

Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Toelichting op de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd)

De vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd) van het ASN Milieu & Waterfonds is de FTSE Environmental Technologies 100 Index. Deze index is samengesteld uit 100 bedrijven die zich richten op de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën en systemen die milieuproblemen helpen oplossen.

Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder augustus 2023

Toelichting resultaat

Het fonds heeft in augustus een rendement behaald van -2,44%, beter dan de index waarmee we het fonds vergelijken. De benchmark kwam uit op -4,46%. De relatief betere prestatie was te danken aan het feit dat we geen aandelen bezitten in enkele zwakker presterende bedrijven uit de index - waaronder de Chinese EV-producent NIO - en goede resultaten bij Vertiv. 

Invloed van de aandelenselectie op het rendement

Het Amerikaanse Vertiv Holdings, leverancier van onder meer noodstroomvoorzieningen voor datacenters, publiceerde uitstekende kwartaalcijfers met daarin 25% organische groei en flink verbeterde marges. Ook landgenoot Advanced Drainage Systems, producent van rioolbuizen, waterbassins en andere technologie rond waterbeheer, bleef stijgen na veel beter dan verwachte kwartaalresultaten. Het Ierse verpakkingsbedrijf Smurfit Kappa Group trok ook aan op betere halfjaarresultaten. 

De grootste daler was het Amerikaanse solarbedrijf Solaredge Technologies, dat in Europa last heeft van klanten die hun tijdens de coronapandemie ontstane voorraden afbouwen, wat voor een tijdelijke dip in de vraag zorgt. Het Israëlische waterzuiveringsbedrijf Maytronics zakte weg door een vergelijkbare ontwikkeling en een late start van het seizoen.

Het Chinese solarbedrijf Xinyi Solar Holdings tot slot rapporteerde een teleurstellende brutomarge over de eerste helft van 2023. Het heeft zijn energie (te) duur ingekocht en wordt geraakt door lagere prijzen voor glas van zonnepanelen. Deze tweede jaarhelft zien we kansen voor margeherstel, ook omdat de vraag naar zonnemodules in China en daarbuiten nog steeds groeit.

Uitgelicht: De wind- en zonneparken van EDPR en de olieprijs 

Het Portugese EDPR ontwikkelt, bouwt en exploiteert windmolenparken en zonne-energiecentrales. Het loopt voorop in duurzame energie en runt in Europa en de VS kwalitatief goede installaties met een goed gevulde pijplijn van nieuwe projecten. Het bedrijf is wereldwijd de nummer vier met zijn windparken en zonnecentrales en heeft een goed financieel track record.

Ontwikkelaars van hernieuwbare energie zoals EDPR worden doorgaans niet beïnvloed door schommelingen in de olieprijs op korte termijn. Ze bouwen immers waarde op met infrastructuurprojecten die gericht zijn op de lange termijn en die jaren van tevoren worden gepland. Belangrijk daarbij zijn de langlopende contracten voor de afname van elektriciteit die de energieproducenten verkopen aan hun eindgebruikers, de zogeheten power purchase agreements (PPA's).

Visie en vooruitzichten

De kwartaalresultaten van bedrijven lieten een gemengd beeld zien, waarbij het afbouwen van voorraden en problemen in de toeleveringsketen belangrijke negatieve factoren bleven. De markten straften teleurstellingen af, wat onderstreept dat voorzichtigheid nog steeds geboden is. We blijven daarom de kwaliteit van winsten nauwlettend volgen. Toch verwachten we dat de winstgroei van duurzame sectoren over het algemeen beter zal zijn dan de bredere markt. Ze blijven profiteren van overheidsmaatregelen zoals in China, dat nieuwe stimulering voor infrastructuur en elektrische voertuigen heeft aangekondigd en de Amerikaanse Inflation Reduction Act, gericht op groene investeringen. 

Onze portefeuille blijft intussen een goede mix van bedrijven die economisch robuust zijn en spelers die gepositioneerd zijn om te profiteren van cyclische groei. Zo navigeren we veilig door de verschillende fasen van de macro-economische cyclus. We houden de focus op hoogwaardige, veerkrachtige bedrijven die aantoonbaar de prijzen in hun markt kunnen bepalen en een bovengemiddelde winstgroei kennen dankzij de vraag naar milieuvriendelijke oplossingen en diensten.

Factsheet ASN Milieu & Waterfonds

Lees de volledige factsheet over dit fonds via onderstaande downloadlink terug:

Waarom beleggen voor de lange termijn?

In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.


Duurzaam rendement van het ASN Milieu & Waterfonds

Duurzaam rendement

Lees meer over de CO2-voetafdruk van je eigen beleggingen

Top-5 duurzame bedrijven waar het fonds in belegt (bron: ASN Impact Investors)

Lees meer over de goed- en afkeuring van bedrijven

De selectie van bedrijven vindt eerst plaats op het gebied van duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het ASN Milieu & Waterfonds naar een goed financieel en duurzaam rendement.

Meer weten over beleggen?

Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen

Periodiek beleggen

Rendement van beleggen in 2020

Gids voor beleggers bij ASN Bank