ASN Duurzaam Obligatiefonds: actueel inzicht in je fonds

Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.

Financieel rendement ASN Duurzaam Obligatiefonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Duurzaam Obligatiefonds
Step 1

Koersontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 juni 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 2,35% 0,03% -2,22% -3,44% -1,17%
Vergelijkingsmaatstaf 3,23% 0,52% -1,63% -3,08% -0,77%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Doel van het ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het doel van het fonds is op lange termijn (> 3 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Toelichting op de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd)

Toelichting op dividenduitkering over 2023 door de fondsbeheerder

Het dividend over 2023 bedraagt € 0,20 per participatie.

Dankzij de sterke rally in het laatste kwartaal van het jaar hebben obligatiemarkten over 2023 positieve rendementen laten zien. Het positieve rendement was vooral te danken aan de daling van de kapitaalmarktrente vanaf eind oktober en de kleinere renteverschillen tussen landen. Dat zorgde voor een hogere waardering van de meeste obligaties in het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Daarnaast is de gemiddelde rente op de obligaties in de portefeuille hoger geworden. Het dividend dat het fonds kan uitkeren wordt voornamelijk bepaald door de couponrente die het fonds ontvangt op de leningen waar het in belegt. In 2023 was die rente toegenomen en daarmee het dividend ook in vergelijking met 2022.

Factsheet ASN Duurzaam Obligatiefonds

Lees de factsheet van dit fonds via onderstaande downloadlink terug:

Waarom beleggen in het ASN Duurzaam Obligatiefonds voor de lange termijn?

De koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.


Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder mei 2024

Toelichting resultaat

De landen met het hoogste rendement in mei waren Chili, Slowakije en Litouwen. Slovenië, Oostenrijk en België hadden het laagste rendement, al waren de verschillen met de overige landen niet heel groot.
De groene obligaties deden het beter dan ‘grijze’ Duitse staatsobligaties.

Invloed van de selectie op het rendement

Het fonds startte de maand met een hogere rentegevoeligheid dan de benchmark. Toen de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers bleken tegen te vallen, daalde de rente snel. Dit was positief voor het rendement ten opzichte van de benchmark.
Het fonds belegde meer dan de benchmark in Chili, Italië en Spanje. Dat was positief voor het resultaat. Het belegde ook meer in Oostenrijk en Ierland, maar dat pakte licht negatief uit.
Het fonds belegde ook meer dan de benchmark in groene obligaties. Dat was positief, want deze behaalden een hoger rendement dan vergelijkbare ‘grijze’ staatsobligaties.

Uitgelicht: Ierse overheidsfinanciën sterk hersteld

Het fonds belegt momenteel meer dan de benchmark in groene obligaties en in Ierland. Ierland heeft niet alleen een van de snelst groeiende economieën van de eurozone, ook de fiscale situatie is rooskleurig. De Ierse schuld ten opzichte van het bruto nationaal product (BNP) is na de kredietcrisis van 2007 – 2011 gezakt van 120% naar 44%. De kredietrating van Ierland is dan ook sterk verbeterd naar AA; een AAA-rating lijkt op termijn mogelijk. De sterke fiscale en economische ontwikkeling is inmiddels grotendeels in de renteniveaus van de Ierse staatsobligaties verwerkt. De rente die Ierland momenteel op staatsobligaties betaalt ligt ruim onder die van Frankrijk. Dat land heeft eveneens een AA-rating, maar het heeft veel meer problemen op fiscaal gebied.

Visie en vooruitzichten

Als de kapitaalmarktrente stijgt, leidt dat op de korte termijn tot een daling van de koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Daar staat tegenover dat het verwachte rendement door de stijging van de kapitaalmarktrente toeneemt. Dat komt doordat de gemiddelde rentes die over de obligaties betaald worden, hoger zijn.
De economische groei in Europa blijft matig, al zijn de vooruitzichten redelijk verbeterd ten opzichte van eind vorig jaar. Inflatie daalt geleidelijk tot 2%, mede geholpen door de recente daling van de olieprijs. De Europese Centrale Bank voert naar verwachting in juni de eerste renteverlaging door. Waarschijnlijk verlaagt zij de rente vervolgens per kwartaal verder – al blijft er veel onzekerheid over het aantal renteverlagingen vanwege de inflatie in mei. De verwachting is dat de Nederlandse tienjaarsrente voorlopig nagenoeg gelijk blijft, maar dat deze wat kan dalen naarmate de inflatiedoelstelling van 2% dichterbij komt.

Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds

Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement

Top-5 duurzame debiteuren waar het fonds in belegt

  1. Duitsland
  2. Oostenrijk
  3. Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
  4. Nederland
  5. Ierland

Lees voor alle feiten en cijfers de factsheet van dit fonds

Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?

Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank