ASN Duurzaam Obligatiefonds: actueel inzicht in je fonds

Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.

Financieel rendement ASN Duurzaam Obligatiefonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Duurzaam Obligatiefonds
Step 1

Koersontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 december 2023
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 2,45% 0,80% -1,47% -3,52% 5,39%
Vergelijkingsmaatstaf 3,33% 1,28% -0,89% -3,17% 6,26%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Doel van het ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het doel van het fonds is op lange termijn (> 3 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Terugblik op 2023 en vooruitblik 2024 door de fondsbeheerder

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds behaalde over heel 2023 een rendement van 5,39%. De index waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, kwam hoger uit op 6,26%.

Factsheet ASN Duurzaam Obligatiefonds

Lees de factsheet van dit fonds via onderstaande downloadlink terug:

Waarom beleggen in het ASN Duurzaam Obligatiefonds voor de lange termijn?

De koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.


Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder januari 2024

Toelichting resultaat

In januari was het fondsrendement -0,97%. De obligatie-index waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, presteerde beter met een rendement van -0,19%. De benchmark daalde doordat de marktrente steeg.

De staatsobligaties van landen met een hoger risico behaalden de hoogste rendementen: Italiaanse staatsobligaties hadden het hoogste rendement, gevolgd door die van Slovenië. Obligaties van Duitsland, Nederland en Luxemburg realiseerden het laagste rendement. Ook de groene obligaties deden het beter dan Duitse (“grijze”) obligaties.

Invloed van de selectie op het rendement

Het fonds startte het jaar met een lagere rentegevoeligheid dan de benchmark. Nadat de rente eind 2023 sterk was gedaald, verwachtten we dat hij in januari tijdelijk zou stijgen, mede doordat er veel nieuwe leningen naar de markt kwamen. De bijdrage van deze positie van lagere rentegevoeligheid aan het fondsrendement was positief. Wij sloten deze positie in de loop van januari doordat het fonds deelnam aan meerdere nieuwe obligaties. Het fonds belegde minder dan de benchmark in Italië, wat negatief was voor het resultaat. Aan deze onderwogen positie kwam in januari een einde doordat we deelnamen aan een nieuwe zevenjaarslening van de Italiaanse overheid.

Het fonds belegt meer dan de benchmark in groene obligaties, wat positief was voor het rendement. Het rendement van groene obligaties was over het algemeen hoger dan dat op Duitse (“grijze”) staatsobligaties. Het fonds belegde in een nieuwe duurzame obligatie van de Nederlandse Waterschapsbank.

Uitgelicht: SDG Housing Bond

Het fonds belegt momenteel naar verhouding meer in groene obligaties dan de benchmark. In januari belegde het in een nieuwe duurzame tienjaarsobligatie van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). Deze bank is volledig in eigendom van de Nederlandse waterschappen, de Nederlandse staat en de provincies. Met een omvang van € 2 miljard is dit de grootste duurzame obligatie ooit voor NWB Bank. De opbrengsten van de obligatie worden gebruikt voor de financiering van betaalbare, duurzame sociale huurwoningen in Nederland. De focus ligt onder andere op het aanbieden van betaalbare woningen, woningen beschikbaar stellen aan kwetsbare groepen en op energiemaatregelen.

Visie en vooruitzichten

Als de kapitaalmarktrente stijgt, leidt dat op de korte termijn tot een daling van de koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Daar staat tegenover dat het verwachte rendement door de stijging van de kapitaalmarktrente toeneemt. Nu de inflatie in Europa in de buurt van de 2% komt, kan de ECB gaan nadenken over renteverlagingen. De financiële markten hebben inmiddels al vijf renteverlagingen van 0,25% ingeprijsd. De verwachting is dat de ECB eerst de cijfers over de loongroei afwacht voor dat zij wellicht start met renteverlagingen.

Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds

Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement

Top-5 duurzame debiteuren waar het fonds in belegt

  1. Duitsland
  2. Oostenrijk
  3. Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
  4. Nederland
  5. Ierland

Lees voor alle feiten en cijfers de factsheet van dit fonds

Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?

Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank