ASN Duurzaam Small & Midcapfonds: actueel inzicht in je fonds

Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.

Financieel rendement ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds
Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 april 2023
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 5,56% 9,04% 5,86% 12,99% 7,85%
Benchmark** 4,92% 9,17% 3,53% 10,86% 7,56%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.  Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Doel van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Het doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Actueel: toelichting rendement april 2023

Toelichting resultaat

De waarde van het fonds steeg in april met 1,27%. De index waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, steeg met 1,60%. Het resultaat week deze maand sterk af van de intrinsieke waarde die het fonds aan het einde van de maand had. Op basis van de intrinsieke waarde presteerde het fonds namelijk 0,89% beter dan de benchmark. Deze afwijking werd veroorzaakt door een verschil in het aantal handelsdagen op basis waarvan de resultaten worden berekend.

April stond in het teken van de overnamebieding op Software AG door Silver Lake. Omdat het fonds belegt in Software AG, gaan wij hierna nader in op dit bod.

Invloed van de selectie op het rendement

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds belegt als betrokken aandeelhouder met een langetermijnhorizon. Als een bedrijf wordt overgenomen, eindigt deze betrokkenheid vaak eerder dan gepland. Een overnamebieding komt meestal als de beurswaarde geen goede afspiegeling vormt van de toekomstperspectieven van de onderneming. Het aandeel is dan langere tijd te goedkoop. In 2023 hebben we al op twee belangen van het fonds overnamebiedingen ontvangen: Telenet en Software AG. Dat bevestigt dat de aandelen in de fondsportefeuille aantrekkelijk gewaardeerd zijn. De premie die de potentiële koper bereid is te betalen bovenop de slotkoers, levert een mooi extra rendement op. We vinden wel dat de belangen van alle belanghebbenden voldoende gewaarborgd moeten worden. En dat de hoogte van de bieding een goede reflectie moet zijn van de vooruitzichten van de onderneming. Om dit te waarborgen is het cruciaal dat de corporate governance-standaarden goed worden toegepast. Daarom bespreken we bij een bieding het proces kritisch met de raad van commissarissen van de betrokken bedrijven.

Uitgelicht: miljardenbod op Software AG

Op 24 april deed de technologie-investeringsmaatschappij Silver Lake een bod van € 30 op het Duitse Software AG. De koers van Software AG steeg daarna sterk. Het bod is 53% hoger dan de koers van Software AG op 20 april en 48% hoger dan de gemiddelde koers van de afgelopen drie maanden. Silver Lake is al langer betrokken bij Software AG. Zo is de voorzitter van de raad van commissarissen een vertegenwoordiger van Silver Lake. Silver Lake heeft ook al eens een converteerbare lening aan de Duitse onderneming verstrekt. De grootste aandeelhouder in Software AG is de stichting van oprichter Peter Schnell. Wij denken dat deze stichting 83% van haar 30,1%-belang aan de bieding van Silver Lake heeft gecommitteerd vanwege de goede banden tussen beide bedrijven.

Ongeveer een week na het nieuws over de bieding verwierf Bain Capital een belang van 10% in Software AG. Wij hebben de ontwikkelingen met Silver Lake en Software AG besproken. Dat gaf ons een beter beeld van de intenties van Silver Lake. De vertegenwoordiger van Silver Lake zal geen rol spelen in het comité van de raad van commissarissen dat het bod gaat beoordelen, zodat Software AG een onafhankelijke beslissing kan nemen. Uiteindelijk hebben wij besloten het belang van het fonds in Software AG te verminderen. Wij vinden dat het overnamebod de waarde van het aandeel goed weerspiegelt en hebben daarom winst genomen op de positie. Het resterende belang in Software AG houden we nog aan om te kunnen profiteren van een mogelijk verhoogde bieding door Bain of Silver Lake.

Vooruitzichten

Wij denken dat beleggers voorsorteren op een langdurige periode van vraaguitval en structureel lagere marges. De prijzen van bijvoorbeeld onderdelen en grondstoffen dalen echter en zij zijn beter beschikbaar. Dat leidt tot een hogere bezettingsgraad van fabrieken. Langetermijnbeleggers weten dat zij vroeg of laat met economische teruggang te maken krijgen waarvan het dieptepunt lastig is in te schatten. Vanaf deze momenten worden echter de hoogste rendementen behaald. Het is dus belangrijk ook bij koersdalingen te blijven beleggen. Het fonds belegt in duurzame bedrijven van hoge kwaliteit tegen aantrekkelijke waarderingen. Dat biedt ons voldoende vertrouwen voor de toekomst.

Factsheet ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Waarom beleggen voor de lange termijn?

In reactie op dalende de beurskoersen verkopen beleggers soms op korte termijn hun beleggingen. Er zijn een aantal goede redenen waarom wordt gesteld dat beleggen bedoeld is voor de lange termijn. Lees meer over beleggen voor de lange termijn.


Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Infographic over CO2-voetafdruk per 1000 euro belegd. Niet-duurzaam beleggingen is 505 kg CO2, ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is 485 kg CO2. Het duurzaam rendement is 20

Lees meer over de CO2-voetafdruk van je eigen beleggingen

Top-5 duurzame bedrijven van het fonds

Lees voor alle feiten en cijfers de factsheet van dit fonds

Lees meer over de goed- en afkeuring van bedrijven

Wij selecteren bedrijven eerst op duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streven wij ernaar om jou met het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds een goed rendement te laten behalen.

Meer weten over beleggen?

Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?
Evalueer je beleggingsfonds

Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank