ASN Duurzaam Small & Midcapfonds: actueel inzicht in je fonds

Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.

Financieel rendement ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds
Step 1

Koersontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 juni 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 4,93% 6,46% 3,69% -5,30% -5,01%
Vergelijking: MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index 5,15% 7,21% 6,33% -0,54% 5,00%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Doel van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Toelichting op dividenduitkering over 2023 door de fondsbeheerder

Het dividend over 2023 bedraagt € 0,85 per participatie.

Het was een zeer beweeglijk jaar voor de aandelenmarkten, maar ondanks de zorgen om de inflatie, almaar hogere beleidsrentes en de impact hiervan op de reële economie sloten ze het jaar met forse koerswinsten af. In het eerste halfjaar leek de inflatie gestaag te dalen, wat deed vermoeden dat het einde van de renteverhogingen in zicht kwam. De centrale banken bleven hun rentes echter opschroeven en de verwachting was dat ze de beleidsrentes lang op een hoog niveau zouden houden. Hier kwam in november verandering in; de inflatiecijfers waren lager dan verwacht en het sentiment op de markten werd daarop veel positiever. Daarnaast blijven de bedrijfsresultaten meevallen en lijken de macro-economische indicatoren voorzichtig een beter beeld te laten zien.

De hoogte van het dividend van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan. Kleine bedrijven hebben over het algemeen minder toegang tot goedkope herfinancieringsopties en derhalve maken veel bedrijven de keuze om de winsten te herinvesteren. Dat maakt dat het dividend over 2023 lager was dan over 2022. Dit ondanks de beter dan verwachte ontwikkelingen van de bedrijfswinsten in de meeste regio’s.

Of een bedrijf dividend uitkeert kan door de fondsmanager worden meegenomen in de portefeuilleconstructie maar is niet van doorslaggevend belang. De fondsmanager beoordeelt primair of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

Factsheet ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Lees de factsheet van dit fonds via onderstaande downloadlink terug:

Waarom beleggen in het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds voor de lange termijn?

De koers van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.


Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder mei 2024

Toelichting resultaat

Het fondsrendement in mei bedroeg 3,94%. De aandelenindex waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, deed het beter met een rendement van 5,84%.

Invloed van de selectie op het rendement

Kenmerkend voor het fonds is dat de selectie van bedrijven voor de portefeuille de grootste bijdrage aan het rendement moet leveren. Die selectie pakte in mei minder goed uit en was de voornaamste oorzaak dat het fonds achterbleef bij de benchmark. Dat gold vooral voor de beleggingen in de industriesector. De beleggingen in de sector cyclische consumentengoederen droegen juist wel positief bij. Op sectorniveau bekeken belegde het fonds minder dan de benchmark in de energiesector. Ook dat droeg ertoe bij dat het rendement lager was dan dat van de benchmark. Wij sluiten deze sector uit omdat wij natuurlijk niet beleggen in olie- en gasbedrijven.
Per land presteerden onze beleggingen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië beter dan de benchmark en die in België, Noorwegen en Nederland slechter.

Uitgelicht: Azelis

Biedingen en geruchten over een mogelijke overname kunnen ervoor zorgen dat beurskoersen (fors) stijgen. Maar als de biedingen op niets uitlopen, kunnen de koersen weer grotendeels terugvallen. In mei was dit het geval bij Azelis, dat in de fondsportefeuille zit. Azelis is deels in handen van private equity-beleggers: investeerders die in bedrijven participeren. Er gingen geruchten dat een private equity-bedrijf dat een groot belang in Azelis heeft, overwoog om bijvoorbeeld alle aandelen te kopen en het bedrijf van de beurs te halen. In mei bleek dit echter niet het geval te zijn.
De aandelenkoers van Azelis staat momenteel lager dan tijdens de beursgang en ook lager dan die van directe concurrenten. Azelis is een platformbedrijf, wat wil zeggen dat het (bijna) al zijn producten en/of diensten via een internetplatform aanbiedt. Daarbij is schaal van belang: extra omzet draagt fors bij aan de winst doordat de kosten grotendeels vast zijn. Per saldo maken deze kenmerken een overname nu of in de toekomst realistisch. Wij zien hierin bevestigd dat Azelis aantrekkelijk gewaardeerd is. De koers kan zowel zelfstandig als bij een overname stijgen.

Visie en vooruitzichten

Wij zijn ervan overtuigd dat de koers van een aandeel op de lange termijn de fundamentele ontwikkeling van winsten en kasstromen bij een bedrijf weerspiegelt. Dat betekent dat het rendement op een aandeel afhankelijk is van twee factoren: de prestaties van het bedrijf en de prijs die beleggers willen betalen voor bijvoorbeeld de bedrijfswinst. Al enige tijd zijn beleggers bereid veel meer te betalen voor de winsten van grote Amerikaanse ondernemingen dan voor die van kleine Europese bedrijven. De toekomst zal uitwijzen of dit terecht was. Wij vinden dat de aandelen van kleine Europese bedrijven interessant gewaardeerd zijn. Dat biedt kansen voor langetermijnbeleggers.

Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement

Top-5 duurzame bedrijven van het fonds (bron: ASN Impact Investors)

1. Premier Foods Plc

2. Bekaert

3. Sthree Plc

4. Jost Werke Ag

5. Huhtamaki Oyj

Lees voor alle feiten en cijfers de factsheet van dit fonds

Lees meer over de goed- en afkeuring van bedrijven

De selectie van bedrijven vindt eerst plaats op het gebied van duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds naar een goed financieel en duurzaam rendement.

Meer weten over beleggen?

Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank