ASN Duurzaam Small & Midcapfonds: actueel inzicht in je fonds

Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.

Financieel rendement ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds
Step 1

Koersontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 januari 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 5,22% 6,97% 6,99% 1,77% -2,16%
Vergelijking: MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index 4,93% 7,28% 6,51% 2,23% -0,85%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Doel van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Terugblik op 2023 en vooruitblik 2024 door de fondsbeheerder

Het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds eindigde 2023 met een rendement van 8,50%. %. De index waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, behaalde in 2023 een rendement van 12,74%.

Factsheet ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Lees de factsheet van dit fonds via onderstaande downloadlink terug:

Waarom beleggen in het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds voor de lange termijn?

De koers van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.


Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder januari 2024

Toelichting resultaat

Het fondsrendement bedroeg in januari -2,16%. De index waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, deed het beter met -0,85%.

Invloed van de selectie op het rendement

Een van de uitgangspunten van het fonds is dat de selectie van bedrijven voor de portefeuille de grootste bijdrage aan het rendement moet leveren. De mate waarin de verdeling van de portefeuille over sectoren afweek van de benchmark droeg in januari nauwelijks iets bij aan het rendement. De selectie van bedrijven binnen de sectoren had echter wel veel invloed – zij het per saldo negatief. Dat gold vooral voor de selectie in de sector industriële waarden, met name Azelis, de Belgische distributeur van speciale chemicaliën (zie ‘Uitgelicht’).

Uitgelicht: Azelis

Azelis leverde in januari een grote negatieve bijdrage aan het fondsrendement. Dit Belgische bedrijf distribueert producten van grote chemieproducenten, zoals BASF en Dow Chemical. De klanten van Azelis zijn afnemers die voor deze grote producenten te klein zijn om direct te bedienen. Azelis beschikt in veel gevallen over exclusieve overeenkomsten met de producenten voor product-marktcombinaties. In de loop van 2023 verzwakte de vraag en daarmee de omzet van Azelis. In het vierde kwartaal zei het management dat het verwachtte dat de daling vrij snel ten einde zou komen. Daarna herstelde de koers van het aandeel. In januari zetten beleggers echter vraagtekens bij deze verwachting. BASF bijvoorbeeld publiceerde zwakke resultaten. Enkele analisten adviseerden terughoudendheid over de fundamentele ontwikkelingen bij Azelis. Wij blijven van mening dat Azelis op de lange termijn een positieve bijdrage aan de fondsportefeuille zal leveren doordat de groei in de eindmarkten terugkeert en verdere consolidatie plaatsvindt. Bovendien is de koers van Azelis aantrekkelijk, zeker in vergelijking met branchegenoot IMCD.

Visie en vooruitzichten

Langetermijnbeleggers weten dat de bedrijven waarin zij investeren vroeg of laat met een economische teruggang te maken krijgen; economische cycli zijn immers korter dan een lange beleggingshorizon. Het is ons inziens vrijwel onmogelijk om het moment waarop de aandelenmarkten hun laagtepunt bereiken, steeds opnieuw juist in te schatten. Dit zijn echter de momenten vanaf waar de hoogste rendementen behaald worden. Het is belangrijk tijdens deze dieptepunten belegd te blijven en niet de handdoek in de ring te gooien als gevolg van emotie. Uitgangspunt van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is dat het voor de lange termijn mede-eigenaar is van duurzame bedrijven van hoge kwaliteit en met aantrekkelijke waarderingen. Dat biedt ons voldoende vertrouwen in de toekomst.

Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement

Top-5 duurzame bedrijven van het fonds (bron: ASN Impact Investors)

Lees voor alle feiten en cijfers de factsheet van dit fonds

Lees meer over de goed- en afkeuring van bedrijven

De selectie van bedrijven vindt eerst plaats op het gebied van duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds naar een goed financieel en duurzaam rendement.

Meer weten over beleggen?

Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank