Over de beheerder

Om de duurzame ASN Beleggingsfondsen te beheren, zijn diverse specialismen nodig. Hieronder lees je welke partijen hiervoor verantwoordelijk zijn voor de verschillende ASN Beleggingsfondsen.

  1. Opstellen beleid en de duurzame selectie

  ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) is bestuurder van de ASN Beleggingsfondsen. Lees meer over de samenstelling en de bevoegdheden van de directie van ABB (pdf). Het uitgangspunt voor het beheer van de fondsen is het duurzame beleid. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) bepaalt het beleggingsbeleid en stelt daarvoor duurzame beleggingscriteria op. Deze criteria zijn onder andere gebaseerd op het duurzame beleid van ASN Bank. Op basis van deze criteria worden de ondernemingen en landen goedgekeurd. ABB maakt bij de invulling van dit duurzame beleid gebruik van engagement met ondernemingen en het stemrecht dat ABB als belegger heeft. Op deze manier proberen we bedrijven verder te verduurzamen.

  2. Fondsbeheer

  Het beleggen en herbeleggen van de gelden gebeurt onder verantwoordelijkheid van ACTIAM. ACTIAM is door ABB als AIF-beheerder aangesteld. ACTIAM is verantwoordelijk voor de taken die de Wft bevat voor een beheerder van een beleggingsinstelling. Informatie over ACTIAM is beschikbaar op actiam.nl.

  3. Financiële selectie (portefeuilleselectie)

  Voor sommige ASN Beleggingsfondsen besteedt ACTIAM portfoliomanagement taken uit aan andere partijen. Dit zijn:

  • Triple Jump (ASN-Novib Microkredietfonds)
  • Impax Asset Management (ASN Milieu & Waterfonds)
  • Kempen Capital Management (ASN Duurzaam Small & Midcapfonds)
  • ASN Bank (ASN Groenprojectenfonds)
  • FMO (ASN Groenprojectenfonds)

  4. Risicobeheer

  ACTIAM is als vergunninghouder voor de ASN Beleggingsfondsen verantwoordelijk voor de uitvoering van het fondsbeheer. Daaronder valt ook het risicobeheer. Risicobeheersing is belangrijk om de beleggers in de ASN Beleggingsfondsen te beschermen. Het risicobeheer houdt in dat ACTIAM alle risico’s van de beleggingsstrategieën en andere risico’s waaraan deze fondsen kunnen blootstaan, herkent, meet, beheerst en bewaakt.

  5. Opstellen documentatie

  ACTIAM verzorgt de documentatie van de verschillende ASN Beleggingsfondsen. Het voert wijzigingen door in de Prospectussen, de Essentiële Beleggersinformatie en de maandberichten.

  , waarmee kunnen we je helpen?