ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

3 redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Je belegt naast obligaties en aandelen ook in microkredieten: hierdoor hoger verwacht rendement en minder risico.
  • Je kiest het mixfonds met het risico dat bij je past en de experts doen de rest.
  • Je hebt de zekerheid dat je geld niet naar wapens of olie- en gasbedrijven gaat.

Nettorendement 3 jaar*: 2,42%

Nettorendement 5 jaar*: 1,23%

Koers 17-09-2021 € 53,19

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Dit fonds is opgericht op 10 januari 2017. De beleggingspools waarin dit fonds belegt bestaan al veel langer. De getoonde resultaten die behaald zijn vóór de introductie van het fonds op 10 januari 2017 zijn op basis van gesimuleerde resultaten van deze beleggingspools. Deze geven de gecumuleerde historische resultaten weer van de portefeuille van het fonds in de samenstelling op de introductiedatum. De getoonde nettorendementen zijn de gemiddelde rendementen per jaar per 30 augustus 2021.
Wil je beleggen in een goed gespreid mixfonds en wil je het risico beperkt houden? Kies dan het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief. Het mixfonds belegt je geld in obligaties én in microkredieten. Daarnaast gaat je geld voor een klein deel naar aandelen van duurzame bedrijven.

Rendement en risico ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

Met het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief ga je voor een goed gespreid mixfonds met een beperkt risico. Het mixfonds belegt voor jou voornamelijk in obligaties, een deel in microkredieten en een klein deel in aandelen. Naast het mixfonds Zeer Defensief zijn er ook duurzame mixfondsen met andere risiconiveaus.

Lees meer over de andere mixfondsen

Duurzame Beleggingsdoelstellingen

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).

Een blok verdeeld in 3 delen. De bovenkant van het blok geeft het verwacht nettorendement in een goed jaar weer, de onderkant in een slecht jaar. Voor Zeer Defensief is dat 3,70% en -1,70%.

Voordelen mixfonds

Het mixfonds belegt je geld in dezelfde overheden, microkredieten en bedrijven als de duurzame fondsen van de ASN Bank. En maakt dus ook gebruik van de langjarige ervaring met duurzaam beleggen. Daar bovenop bewaakt het mixfonds continu de optimale rendement-risicoverdeling en zorgt het voor een goede spreiding.

Door naast obligaties en aandelen ook in microkredieten te beleggen, loop je minder risico en neemt je rendementsverwachting toe. Studies van het onafhankelijk bureau Ortec Finance wijzen dit uit. Dit bureau is gespecialiseerd in het meten en beheren van risico’s en rendementen op het gebied van vermogensbeheer.

Iedere maand geven we een update (pdf) over het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 augustus 2021
10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 3,72% 1,23% 2,42% 2,01%
Benchmark** 4,51% 1,64% 3,20% 1,75%

Beleg in dit fonds

Essentiële beleggersinformatie

De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Lees de beschrijving van de risico’s in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Past het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief bij mij?

Dit mixfonds is iets voor jou als je:

  • vermogen wilt opbouwen op de langere termijn.
  • kiest voor een beperkt risico en accepteert dat hier een beperkt rendement bij hoort.
  • begrijpt dat je grotendeels in obligaties belegt, een deel in microkredieten en slechts in beperkte mate in aandelen. Je accepteert het risico dat hoort bij die verdeling.
  • fondskosten wilt betalen voor het gemak en de deskundigheid van een fondsbeheerder.

Dit mixfonds is niet geschikt voor jou als je:

  • geen risico wilt lopen dat je beleggingen met 2%* dalen in een slecht jaar.
  • garanties over de inleg of over het rendement van je beleggingen wilt.

Voel je meer voor een mixfonds met een hoger of lager risico? Kijk dan naar een van de andere mixfondsen.

* Het werkelijke rendement kan afwijken van deze verwachting. Op basis van voorspellingsmodellen en de historische data is er een kans van 90% dat het rendement op jaarbasis meer is dan het cijfer in het slechte jaar. Maar dus ook 10% kans dat het rendement slechter is in een bepaald jaar.

De selectie van beleggingen voor dit fonds

Als je belegt in het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief wil je de zekerheid dat alle beleggingen duurzaam zijn. Wat is duurzaam? Voor de selectie van bedrijven en overheden hebben we dat vastgelegd in onze duurzaamheidscriteria (pdf) voor de selectie van overheden en bedrijven.

Belangrijke basisregels bij de selectie van landen zijn de eis dat het klimaatakkoord van Parijs is geratificeerd en de universele verklaring van de rechten van de mens worden gerespecteerd. Bij de selectie van bedrijven stellen we onder andere als eis dat je geld niet wordt belegd in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie en fossiele brandstoffen.

Uit het universum van duurzame overheden kiest de fondsmanager landen op basis van de terugbetaalcapaciteit. Zo voorkomt het fonds dat je teveel belegt in obligaties van landen met veel schulden. Uit het universum van duurzame bedrijven kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun financiële vooruitzichten. Alle bedrijven waarin je via het fonds belegt, zijn dus duurzaam én hebben goede financiële vooruitzichten.

Deze bedrijven, obligaties en microkredieten zijn goedgekeurd voor het beleggingsuniversum van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief


Bereken je mogelijke rendement

Weten wat beleggen in dit mixfonds jou kan opleveren? Het mogelijke rendement van je belegging bereken je gemakkelijk in 3 stappen. Vul je eenmalige en/of maandelijkse inleg in, of kies voor een doelbedrag. Zo bereken je jouw mogelijke rendement in een goed, gemiddeld en slecht scenario.

Bereken je rendement

Weten hoeveel CO2 je met jouw geld kunt besparen?

Beleggen in het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief veroorzaakt 31% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddeld beleggingsfonds.

Beleg je

in het Mixfonds Zeer Defensief dan bespaar je jaarlijks de CO2 van:

CO2 tool beleggen - douchen - 25 euro zeer defensief
0,5 keer douchen
CO2 tool beleggen - luiers - 25 euro zeer defensief
2 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - koffie - 25 euro zeer defensief
12 koppen koffie
CO2 tool beleggen - wassen - 25 euro zeer defensief
1,5 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - autorijden - 2.500 euro zeer defensief
140 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - luiers - 2.500 euro zeer defensief
200 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - wassen - 2.500 euro zeer defensief
140 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 2.500 euro zeer defensief
15 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - douchen - 10.000 euro zeer defensief
135 keer douchen
CO2 tool beleggen - autorijden - 10.000 euro zeer defensief
575 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - kaas - 10.000 euro zeer defensief
10 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - hamburgers - 10.000 euro zeer defensief
60 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - vliegen - 25.000 euro zeer defensief
1.390 kilometer vliegen
CO2 tool beleggen - kaas - 25.000 euro zeer defensief
25 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - wassen - 25.000 euro zeer defensief
1.440 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 25.000 euro zeer defensief
150 hamburgers eten

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank.

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

0,90% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,05% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank  


Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.


Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over beleggen in beleggingsfondsen? Lees dan ook:

Beleggen voor beginners
Groen beleggen
Risico's van beleggen

, waarmee kunnen we je helpen?