ASN Bank - Voor de wereld van morgen

ASN Duurzaam Obligatiefonds

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Verantwoord beleggen in duurzame overheden

  • Beleggen in euro-staatsobligaties
  • Beleggen in overheden die zorgen voor mens en natuur
  • Beleggen in financieel gezondere overheden
Duurzaam beleggen in obligatiefondsen

Sommige landen werken aan een goede leefomgeving, zorgen goed voor hun natuur en stimuleren de overgang naar duurzame energie. In zulke landen belegt het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Het belegt in obligaties van overheden die op duurzame manier zorgen voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg.

Rendement

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Rendement na aftrek van de fondskosten t/m 30 april 2017

1 mnd. 3 mnd. 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 0,07% 1,35% -0,31% 3,31% 3,96%
Benchmark** 0,37% 1,20% -0,01% 3,89% 5,18%

* Gemiddeld per jaar
**Benchmark: iBoxx € Eurozone 1-10 Index (TR)

Risico’s

De koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer waard worden. Maar zij kan ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Duurzaam …

Voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Zo moeten ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren. En bepaalde verdragen hebben ondertekend, zoals het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. Landen die aan deze basiscriteria voldoen, toetsen wij jaarlijks op hun duurzame prestaties, zoals beschermd natuurgebied, CO2-uitstoot per bewoner en inkomensgelijkheid.

… en gezond

Daarnaast analyseren wij hun financiële gezondheid. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzame prestaties en gezonde financiën, des te meer mag het ASN Duurzaam Obligatiefonds in het land beleggen.

Fondskosten

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart. De fondskosten voor dit fonds over 2016 zijn 0,56%.

Servicekosten

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Bekijk de actuele koers. Hieronder lees je de actuele ontwikkelingen van dit fonds.


April 2017 – De fondskoers steeg in april met 0,07%. De daling van de landenspreads droeg positief bij aan het fondsrendement. In vergelijking met de benchmark, die met 0,37% steeg, kostte de onderwogen positie in Frankrijk licht aan rendement. Aan de andere kant leverde de overwogen positie in Portugal extra rendement op.

Het gewicht van de verschillende landen in de portefeuille wordt bepaald door hun duurzaamheidsscore en terugbetaalcapaciteit. Op basis hiervan verdeelde het fonds de instroom van nieuwe beleggingsgelden en de ontvangen rente over staatsobligaties van de diverse landen. Er werden ook diverse transacties uitgevoerd om de duration van de portefeuille (het gewogen gemiddelde van de looptijden) af te stemmen op het beleggingsbeleid van het fonds. In april zijn onder meer Belgische, Ierse en Slovaakse staatsobligaties geruild voor obligaties met een latere afloopdatum.

Fondsmanagement

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de statutaire directie van de ASN Beleggingsfondsen N.V. De AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het fondsmanagement.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap