ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief: actueel inzicht in je fonds

Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.

Financieel rendement ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

Koers (laatste 3 beschikbare) 09-12-2022 08-12-2022 07-12-2022
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief n/a 70,13 70,33

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 november 2022
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 10,15% 9,62% 5,52% 4,48% -15,87%
Vergelijkingsmaatstaf 10,72% 9,86% 7,77% 8,11% -10,28%

* Gemiddeld per jaar

Doel van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

Het doel van het mixfonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Actueel: toelichting rendement derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 behaalde het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief een rendement van -6,3%. Over heel 2022 is het rendement van het fonds -23,5%. Dit is misschien niet wat je verwacht van een mixfonds met een zeer offensief risico. We leggen je graag uit waarom dit bijzondere tijden zijn.

Hoe komt dat?

Het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief belegt voor 90% in aandelen, voor 7% in obligaties en voor 3% in microkrediet. De optelsom van deze drie onderdelen samen bepaalt het rendement van het fonds. Kijken we naar de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd) dan behaalden de aandelen sinds begin dit jaar een rendement van -15,8%, obligaties een rendement van -11,9% en microkrediet +1,8%%.

Is er een verklaring voor de koersdalingen op de aandelen- en obligatiebeurzen? Ja, die is er. De oorlog in Oekraïne dreunt door op de genoemde beurzen. Daarnaast is de wereldeconomie zich aan het herstellen van de gevolgen van de coronapandemie. Beide factoren hebben weer tot gevolg dat prijzen van producten en diensten fors zijn gestegen en deze prijsstijgingen nog niet voorbij zijn.

Hoe presteerden aandelen, obligaties en microkrediet in 2022?

Aandelen
Beleggers op de aandelenmarkten maken zich zorgen over de gestegen rentes. Een hogere rente heeft tot gevolg dat de rentelasten voor bedrijven stijgen en de vraag naar nieuwe kredieten afneemt. Dit is niet goed voor de economie. Ook leiden de oorlog in Oekraïne en de gestegen energieprijzen tot onzekerheid. Men verwacht dat de winstgroei zal afnemen. Zoals altijd vertalen de aandelenbeurzen nieuwe informatie heel snel naar nieuwe koersen. Wat je vandaag in de krant leest is door de aandelenbeurzen al vertaald in een koersstijging of daling. Door het veelvoud aan ontwikkelingen met grote impact op de bedrijven en economieën is er zeer veel informatie die de aandelenbeurzen dagelijks verwerken in de koersen. Daarom verwachten we dat de beweeglijke koersen van beurzen in het algemeen en ook in onze portefeuille de komende maanden aanhouden.

Wij verwachten dat bedrijven met een duurzame strategie en een gezonde, solide bedrijfsvoering goed gepositioneerd zijn voor de komende cyclus. We vertrouwen er daarom op dat deze op lange termijn goede rendementen zullen laten zien.

Obligaties
Centrale banken over de hele wereld hebben de afgelopen maanden de rente verhoogd. De oorzaak daarvoor is het oplopen van de prijzen van producten en diensten. Deze prijsstijgingen (die ook wel inflatie wordt genoemd) begonnen vorig jaar zomer. De inflatie liep op toen de wereldeconomie zich weer opende, na het wegvallen van allerlei beperkende maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan. De inflatie is ook sterk gestegen door de oorlog in Oekraïne en de daardoor stijgende energieprijzen. Door het stijgen van de rentes dalen de koersen van bestaande obligatieleningen en daalt het rendement van de obligaties in het mixfonds.

Het komt niet vaak voor dat de koersen van aandelen én van obligaties fors dalen. Het principe van een mixfonds is namelijk dat de twee rendementen elkaar deels opvangen. Dat is nu dus niet het geval door de forse renteverhogingen van centrale banken. Het goede nieuws is dat door de stijgende rentes, obligatieleningen in het vervolg ook hogere rentes gaan uitkeren.

Microkrediet
Door zijn specifieke karakteristieken heeft microkrediet veel minder last van de schommelingen in de wereldeconomie. Zo betalen de kleine kredietnemers heel trouw hun leningen plus rente terug. Ondanks de roerige tijden op de aandelen- en obligatiemarkten, laat microkrediet wel een positief rendement zien. Dit is een mooi voorbeeld van hoe het aandeel van het microkredietfonds het risico van het zeer offensieve mixfonds verlaagt.

Hoe presteert het fonds vergeleken met de benchmark?

Ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf (de benchmark) behaalde het mixfonds in het derde kwartaal met -6,3% een lager rendement dan de vergelijkingsmaatstaf die op -0,9% eindigde. In geheel 2022 behaalde het mixfonds een rendement van -23,5% en de vergelijkingsmaatstaf een rendement van -16,60%. Belangrijkste oorzaak voor dit verschil is het feit dat de Amerikaanse centrale bank de rente vaker heeft verhoogd dan centrale banken als de ECB dit jaar. Dit heeft in belangrijke mate de koersstijging van de dollar ten opzicht van de euro beïnvloed. Met als gevolg dat de Amerikaanse bedrijven harder in waarde zijn gestegen dan de Europese.

Dit heeft een negatief effect op de relatieve prestaties van het mixfonds omdat ons, op duurzame criteria beoordeelde, beleggingsuniversum meer Europese bedrijven bevat dan de benchmark. Met name op het vlak van mensenrechten scoren Amerikaanse bedrijven slechter dan Europese bedrijven. Het gaat dan vaak om vakbondsrechten die niet op het niveau zijn van Europese bedrijven en internationale standaarden/verdragen. Daarnaast speelt regelmatig de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen bij Amerikaanse bedrijven een rol. Lees bijvoorbeeld waarom wij niet beleggen in Amazon en Disney.

Daarnaast zijn bedrijven en sectoren met een hoge rentegevoeligheid het meest kwetsbaar in het huidige beursklimaat. Duurzame bedrijven zijn sterker vertegenwoordigd in deze sectoren, omdat dit vaak bedrijven zijn met een hoger groeiprofiel. Deze bedrijven lenen niet alleen meer omdat ze meer investeren, de voorspelde winstgroei ligt ook verder in de toekomst en is dus onzekerder.

Onze visie

Duurzaam beleggen met een goede spreiding biedt de beste basis voor een goed verwacht rendement op de lange termijn.

De experts die betrokken zijn bij het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief zijn dagelijks bezig om de basis te creëren voor een goed rendement op de lange termijn door:

  1. De selectie van beleggingen in bedrijven, overheden en organisaties met een duurzame langetermijnvisie. Bedrijven, overheden en organisaties die zich goed voorbereiden op een toekomst vol duurzame uitdagingen en een solide financiële basis hebben.
  2. Continu te zorgen voor een goede spreiding en daarmee voor een verlaagd risico. In het mixfonds zijn ook microkredieten opgenomen waardoor we zorgen voor meer spreiding dan veel andere mixfondsen.
  3. Het rebalancing proces. Dit betekent dat de fondsbeheerder participaties verkoopt als een onderdeel uit de mix in waarde is gestegen en koopt als een onderdeel in waarde is gedaald. Op deze manier blijven de verhoudingen intact.

Waarom beleggen op lange termijn

Als de beurskoersen dalen, verkopen beleggers vaak hun beleggingen voor de korte termijn. Dat is om drie redenen een slecht idee. Lees waarom het doorgaans beter is om te beleggen voor de lange termijn.


Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

Lees meer over de CO2-voetafdruk van je eigen beleggingen

Het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief spreidt je het geld over:

Lees meer over de goed- en afkeuring van bedrijven

Wij selecteren bedrijven eerst op duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streven wij ernaar om jou met het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief een goed rendement te laten behalen.

Meer weten over beleggen?

Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?

Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Gids voor beleggers bij ASN Bank