ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Beleggen in duurzame kleine en middelgrote bedrijven

Uitleg risicometer

Rendement 3 jaar*: 11,58%

Rendement 5 jaar*: 14,69%

Fondskosten: 1,20%

Koers 23-01-2018 € 41,93

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

* Gemiddeld per jaar, t/m 31 december 2017

Stimuleren van duurzamer ondernemen

De kleine en middelgrote Europese bedrijven in dit fonds kijken – net als wij – vooruit. Doordat ze kleiner zijn, kunnen ze sneller vernieuwen. Deze bedrijven hebben vaak een sterke focus. Wij stimuleren ze hun strategie en beleid te verbreden tot alle duurzame aspecten: mens, klimaat en natuur. We beleggen voor de langere termijn – minstens drie jaar – in deze ondernemingen. Daardoor kunnen we in gesprek gaan over de mogelijkheden om nog duurzamer te ondernemen. Dat kan ook doordat er maar zo’n dertig ondernemingen in de portefeuille zitten.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de fondskosten t/m 31 december 2017
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 0,76% 3,09% 22,89% 11,58% 14,69%
Benchmark** 2,14% 2,09% 19,61% 15,31% 16,81%
* Gemiddeld per jaar
**  Benchmark: MSCI Europe Small Cap Total Return Index (VK component gehalveerd)

Risico's

De koers van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer waard worden. Maar zij kan ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Kosten ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Fondskosten
1,20%
Servicekosten
0,3%

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.


Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Financiële selectie

De ondernemingen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, komen in het ASN Beleggingsuniversum. Daaruit selecteert de fondsbeheerder die ondernemingen die naar zijn verwachting de beste financiële vooruitzichten hebben.

Fondsmanagement

Dit fonds is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de statutaire directie van de ASN Beleggingsfondsen N.V. De AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Beleggen in duurzame kleine en middelgrote bedrijven

Beleg in dit fonds

, waarmee kunnen we je helpen?