ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Drie redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Je belegt in Europese kleine en middelgrote ondernemingen die zich inspannen om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen.
  • Door de duurzame visie zijn de ondernemingen goed voorbereid op de toekomst, dit biedt ook financiële kansen.
  • Bedrijven in het fonds worden door de fondsmanager gestimuleerd zich verder te ontwikkelen op duurzaamheidsgebied.

Nettorendement 3 jaar*: 5,29%

Nettorendement 5 jaar*: 5,38%

Fondskosten: 1,20%

Koers 22-09-2020 € 39,80

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 augustusi 2020, na aftrek van de fondskosten
Kies je voor het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds? Dan beleg je in kleine en middelgrote Europese bedrijven die duurzaamheid in hun kernactiviteiten nastreven. Zij zijn doorgaans flexibeler dan grote bedrijven en vaak gespecialiseerd op een bepaald gebied.

Rendement en risico ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Door te beleggen in het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds kies je voor een belegging in ongeveer vijfendertig duurzame kleine- en middelgrote Europese bedrijven. Het zijn maakbedrijven en bedrijven die zich bezighouden met vastgoed, zakelijke dienstverlening en IT. Bedrijven die meer binnenlands actief zijn dan wereldwijd. Vergeleken met een fonds dat belegt in grote bedrijven streef je naar een hoger rendement en accepteer je dat je hiervoor een hoger risico loopt.

Een duurzame toekomstvisie zorgt voor financiële gezondheid

De fondsmanager neemt alleen ondernemingen op in het ASN Duurzaam Small- en Midcapfonds die:

  • toewerken naar verlaging van energie- en watergebruik.
  • het belang van hun medewerkers en klanten voorop zetten.
  • zuiniger omgaan met grondstoffen, onder meer door recycling.

Deze ondernemingen besparen kosten en spelen in op het feit dat grondstoffen steeds schaarser worden. Ze zijn zuinig op hun personeel en zetten het belang van de klant voorop. Daarnaast wordt gekeken of de ondernemingen zich voorbereiden op grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld door te anticiperen op strengere wetten ten aanzien van CO2-uitstoot.

Het is onze overtuiging dat deze bedrijven een grotere kans hebben om financieel gezond te blijven. De duurzame toekomstvisie van bedrijven draagt op termijn positief bij aan de financiële resultaten én niet-financiële resultaten.

Iedere maand vind je hier een update over het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de fondskosten t/m 31 augustus 2020
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 5,03% 8,24% 5,38% 5,29% -7,28%
Benchmark** 4,54% 9,70% 5,62% 2,34% -7,94%

* Gemiddeld per jaar
**  Benchmark: MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index

Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Liever een ander risico? Bekijk dan onze andere beleggingsfondsen.

Essentiële Beleggersinformatie

De koers van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Balans in je portefeuille

Deze belegging brengt spreiding aan in je aandelenportefeuille. Want van kleinere bedrijven verwachten we een hoger rendement tegen een hoger risico. Zij zijn bovendien meer actief op binnenlandse markten dan wereldwijd, zoals grote ondernemingen.

De selectie van bedrijven voor dit fonds

Met de tweestaps-methode heb je de zekerheid dat alle bedrijven duurzaam zijn én beoordeeld op goede financiële vooruitzichten. Bij de eerste stap worden een groot aantal bedrijven getoetst aan onze duurzaamheidscriteria.

Belangrijke basisregels zijn dat je geld niet wordt belegd in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie en fossiele brandstoffen. Je belegt ook niet in ondernemingen die mensen- en arbeidsrechten schenden. Alleen bedrijven die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria komen in het ASN Beleggingsuniversum (pdf). In de pdf vind je meer informatie over deze bedrijven.

Alleen uit dit universum kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun goede financiële vooruitzichten. Alle bedrijven waarin je via het fonds belegt zijn dus duurzaam én hebben goede financiële vooruitzichten.

Stimuleren van duurzamer ondernemen

Het fonds belegt voor de langere termijn, minstens drie jaar, in de ondernemingen. Daardoor kan de fondsmanager in gesprek gaan over de mogelijkheden om nog duurzamer te ondernemen. De fondsmanager stimuleert de bedrijven om hun strategie en beleid te verbreden tot alle duurzame aspecten: mens, klimaat en natuur.

Weten hoeveel CO2 je met jouw geld kunt besparen?

Beleggen in het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds veroorzaakt 67% minder CO2-uitstoot (geactualiseerd per september 2019) dan bij een gemiddeld beleggingsfonds. Bron: Klimaatbenchmark ASN Beleggingsfondsen (pdf).

Beleg je

in het ASN Small & Midcapfonds dan bespaar je jaarlijks de CO2 van:

CO2 tool beleggen - douchen - 25 euro small&midcap
5 keer douchen
CO2 tool beleggen - luiers - 25 euro small&midcap
35 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - koffie - 25 euro small&midcap
200 koppen koffie
CO2 tool beleggen - wassen - 25 euro small&midcap
23 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - autorijden - 2.500 euro small&midcap
2.330 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - luiers - 2.500 euro small&midcap
3.450 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - wassen - 2.500 euro small&midcap
2.340 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 2500 euro small&midcap
250 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - douchen - 10.000 euro small&midcap
2.200 keer douchen
CO2 tool beleggen - autorijden - 10.000 euro small&midcap
9.300 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - kaas - 10.000 euro small&midcap
170 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - hamburgers - 10.000 euro small&midcap
1.000 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - vliegen - 25.000 euro small&midcap
22.600 kilometer vliegen
CO2 tool beleggen - kaas - 25.000 euro small&midcap
420 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - wassen - 25.000 euro small&midcap
23.400 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 25.000 euro small&midcap
2.500 hamburgers eten

Kosten ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Fondskosten
1,20%
Servicekosten
0,3%

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.


Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (“ABB”). Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over beleggen? Lees dan ook:

Duurzaam beleggen
Groen beleggen
De risico’s van beleggen
Beleggen met kleine bedragen

, waarmee kunnen we je helpen?