ASN Milieu & Waterfonds

Drie redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Beleg in vernieuwende bedrijven met duurzame oplossingen
  • Beleg in kansrijke sectoren gericht op duurzame uitdagingen
  • Gebruik de kennis van duurzame sectoren en bedrijven

Nettorendement 3 jaar*: 7,16%
Nettorendement 5 jaar*: 8,03%
Fondskosten: 1,20%

Koers 22-09-2020 € 36,91

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 augustus 2020, na aftrek van de fondskosten
Kies je voor het ASN Milieu & Waterfonds? Dan beleg je in bedrijven die oplossingen bieden voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, grondstoffen en energie. Zij werken aan duurzame oplossingen voor klimaatverandering en het dreigende gebrek aan grondstoffen en schoon water.

Rendement en risico ASN Milieu & Waterfonds

De belangstelling voor vraagstukken rond het milieu en water neemt toe. Daarom verwachten wij dat de ondernemingen in het fonds bovengemiddeld kunnen groeien. En dat het fonds daardoor voor jou een bovengemiddeld rendement kan opleveren.

Dat wil zeggen: een hoger rendement dan dat van een aandelenfonds dat wereldwijd belegt in ondernemingen uit alle economische sectoren. Iedere maand geven we een update over het ASN Milieu & Waterfonds.

Hoger risico door beleggen in jonge ondernemingen

Bij het ASN Milieu & Waterfonds hoort een hoger risico. Het fonds belegt vooral in jonge ondernemingen die nieuwe technieken ontwikkelen. De koersen van deze ondernemingen schommelen meestal meer dan die van gevestigde bedrijven. Daarnaast spreidt het fonds zijn beleggingen over een beperkt aantal sectoren. Een bredere spreiding zou het risico verlagen.

Uitvoerende beheerder met kennis van de sector

De uitvoerende beheerder van het fonds is Impax Asset Management. Impax heeft specialistische kennis over duurzame sectoren en bedrijven. Het kent de bedrijven in het fonds vaak van binnenuit. Impax zet deze kennis en zijn ervaring in om voor jou bedrijven te selecteren met goede financiële verwachtingen. Deze bedrijven zitten in het duurzame ASN Beleggingsuniversum (pdf).

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de fondskosten t/m 31 augustus 2020
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 2,47% 10,12% 8,03% 7,16% 0,93%
Benchmark** 6,03% 13,58% 11,88% 14,35% 18,36%

* Gemiddeld per jaar
** Benchmark: FTSE Environmental Technologies 100 Index

Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Beleg in dit fonds

Essentiële beleggersinformatie

De koers van het ASN Milieu & Waterfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Lees de beschrijving van de risico’s in de Essentiële Beleggersinformatie.

Wat doen de bedrijven in het ASN Milieu & Waterfonds?

Beleg je in het ASN Milieu & Waterfonds? Dan belegt het fonds met jouw geld in innovatieve bedrijven in vier sectoren:

  • Water en milieu
  • Duurzame energie
  • Landbouw en voedsel
  • Verantwoorde afvalverwerking en recycling

De oplossingen van deze bedrijven

Deze bedrijven gebruiken minder grondstoffen, recyclen en hergebruiken afval als grondstof. Het resultaat? Lagere kosten, minder CO2-uitstoot, minder afval en besparing van schoon water.

Andere bedrijven bieden oplossingen voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van waterschaarste en waterkwaliteit, voeding en energie. Zo investeer je in een mooiere toekomst.

De selectie van bedrijven voor dit fonds

Als je belegt in het ASN Milieu & Waterfonds wil je de zekerheid dat alle bedrijven duurzaam zijn. Wat is duurzaam? Dat hebben we vastgelegd in onze duurzaamheidscriteria voor de selectie van bedrijven.

Belangrijke basisregels zijn dat je geld niet wordt belegd in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie en fossiele brandstoffen. Je belegt ook niet in ondernemingen die mensen- en arbeidsrechten schenden.

Alleen bedrijven die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria komen in het ASN Beleggingsuniversum (pdf). Uit dit universum kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun financiële vooruitzichten. Daarin belegt het fonds. Alle bedrijven waarin je via het fonds belegt, zijn dus duurzaam zijn én hebben goede financiële vooruitzichten. In de pdf vind je ook meer informatie over de bedrijven.

Weten hoeveel CO2 je met jouw geld kunt besparen?

Beleggen in het Milieu & Waterfonds veroorzaakt 19% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddeld beleggingsfonds. Bron: klimaatbenchmark ASN Beleggingsfondsen (pdf).

Beleg je

in het Milieu & waterfonds dan bespaar je jaarlijks de CO2 van:

CO2 tool beleggen - douchen - 25 euro milieu&water
2 keer douchen
CO2 tool beleggen - luiers - 25 euro milieu&water
12 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - koffie - 25 euro milieu&water
68 koppen koffie
CO2 tool beleggen - wassen - 25 euro milieu&water
8 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - luiers - 2.500 euro milieu&water
1.170 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - autorijden - 2.500 euro milieu&water
790 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - wassen - 2.500 euro milieu&water
790 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 2.500 euro milieu&water
85 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - douchen - 10.000 euro milieu&water
750 keer douchen
CO2 tool beleggen - autorijden - 10.000 euro milieu&water
3.150 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - kaas - 10.000 euro milieu&water
57 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - hamburgers - 10.000 euro milieu&water
340 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - vliegen - 25.000 euro milieu&water
7.600 kilometer vliegen
CO2 tool beleggen - kaas - 25.000 euro milieu&water
140 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - wassen - 25.000 euro milieu&water
7.900 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 25.000 euro milieu&water
850 hamburgers eten

Kosten ASN Milieu & Waterfonds

Fondskosten
1,20%
Servicekosten
0,30%

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. De servicekosten zijn 0,30% per jaar over het belegde vermogen met een maximum van € 300 per jaar. De servicekosten worden van het gelddeel van je beleggingsrekening gehaald.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (“ABB”). Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over beleggen in beleggingsfondsen? Lees dan ook:

Beleggen voor beginners
Groen beleggen
Risico's van beleggen

, waarmee kunnen we je helpen?