ASN Milieu & Waterfonds

Beleggen in vernieuwende bedrijven in milieu- en watertechnologie

Uitleg risicometer

Rendement 3 jaar*: 13,81%
Rendement 5 jaar*: 14,82%
Fondskosten: 1,20%

Koers 11-12-2017 € 33,81

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

* Gemiddeld per jaar, t/m oktober 2017

Beleggen in de beste oplossing

Het ASN Milieu & Waterfonds belegt wereldwijd in ondernemingen die werken aan oplossingen voor milieuproblemen. Vaak met vernieuwende technieken. Zij zijn voornamelijk actief in drie sectoren:

  • Schoon water en een schoon milieu
  • Duurzame energie
  • Verantwoorde afvalverwerking en recycling
Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Rendement na aftrek van de fondskosten t/m oktober 2017
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 2,08% 5,02% 12,62% 13,81% 14,82%
Benchmark** 3,07% 5,92% 16,78% 12,14% 15,19%
* Gemiddeld per jaar
**Benchmark: MSCI World SmallMid Cap (EUR)

Risico's

De koers van het ASN Milieu & Waterfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer waard worden. Maar zij kan ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Kosten ASN Milieu & Waterfonds

Fondskosten
1,20%
Servicekosten
0,3%

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Schoon en verantwoord

Om een duurzame wereld te realiseren, moeten we nú keuzes maken. Voor het ASN Milieu & Waterfonds kiest de fondsmanager vernieuwende ondernemingen die bijdragen aan een schoner milieu en een beter klimaat. De fondsmanager analyseert ook of zij verantwoord omgaan met mens, dier en natuur.

Financiële selectie

De ondernemingen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, komen in het ASN Beleggingsuniversum. Daaruit selecteert de fondsbeheerder die ondernemingen die naar zijn verwachting de beste financiële vooruitzichten hebben.

Fondsmanagement

Dit fonds is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de statutaire directie van de ASN Beleggingsfondsen N.V. De AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Beleggen in vernieuwende milieu- en watertechnologie

Beleggen in dit fonds

, waarmee kunnen we je helpen?