ASN Duurzaam Obligatiefonds

Beleggen in overheden die werken aan een duurzame leefomgeving en energievoorziening.

Uitleg risicometer

Rendement 3 jaar*: 1,05%

Rendement 5 jaar*: 3,11%

Fondskosten: 0,45%

Koers 23-01-2018 € 29,53

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

* Gemiddeld per jaar, t/m 31 december 2017

Duurzaam beleggen in obligatiefondsen

Sommige landen werken aan een goede leefomgeving, zorgen goed voor hun natuur en stimuleren de overgang naar duurzame energie. In zulke landen belegt het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Het belegt in obligaties van overheden die op duurzame manier zorgen voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Rendement na aftrek van de fondskosten t/m 31 december 2017
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds -0,27% 0,30% -0,48% 1,05% 3,11%
Benchmark** -0,51% 0,19% -0,29% 1,53% 3,87%
* Gemiddeld per jaar
**Benchmark: iBoxx € Eurozone 1-10 Index (TR)

Risico’s

De koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer waard worden. Maar zij kan ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Kosten ASN Duurzaam Obligatiefonds

Fondskosten
0,45%
Servicekosten
0,3%

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Duurzaam …

Voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Zo moeten ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren. En bepaalde verdragen hebben ondertekend, zoals het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. Landen die aan deze basiscriteria voldoen, toetsen wij jaarlijks op hun duurzame prestaties, zoals beschermd natuurgebied, CO2-uitstoot per bewoner en inkomensgelijkheid.

… en gezond

Daarnaast analyseren wij hun financiële gezondheid. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzame prestaties en gezonde financiën, des te meer mag het ASN Duurzaam Obligatiefonds in het land beleggen.

Fondsmanagement

Dit fonds is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de statutaire directie van de ASN Beleggingsfondsen N.V. De AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Duurzaam beleggen in overheden

Beleg in dit fonds

, waarmee kunnen we je helpen?