ASN Duurzaam Aandelenfonds

Drie redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Goed gespreid beleggen in grote, duurzame ondernemingen wereldwijd
  • Duurzame koplopers zijn goed voorbereid op de toekomst en dit biedt ook financiële kansen
  • Jouw belegging in dit fonds veroorzaakt 65% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddeld fonds

Nettorendement 3 jaar*: 4,25%

Nettorendement 5 jaar*: 4,67%

Koers 27-11-2020 € 133,19

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 oktober 2020, na aftrek van de kosten van het fonds

Kies je voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds? Dan beleg je wereldwijd in aandelen van grote ondernemingen die vooruitkijken en koploper zijn in duurzame ontwikkeling. Je belegt bijvoorbeeld niet in olie- en gasbedrijven. In een duurzame toekomst is voor grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen geen plaats meer.

Rendement en risico ASN Duurzaam Aandelenfonds

Door te beleggen in het ASN Duurzaam Aandelenfonds kies je voor een goed gespreide belegging in ruim honderd grote, duurzame ondernemingen die wereldwijd opereren. Je streeft naar een hoog rendement en accepteert dat je hierdoor een hoog risico loopt.

Wij selecteren bedrijven eerst op duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streven wij ernaar om jou met het ASN Duurzaam Aandelenfonds een goed rendement te laten behalen.

ASN Duurzaam Aandelenfonds en de Corona-crisis

De koersen van aandelen op de beurzen zijn de laatste periode wereldwijd fors gedaald. Door deze koersdalingen kan de waarde van je belegging in het ASN Duurzaam Aandelenfonds zijn afgenomen. Een waardedaling op korte termijn laat zien hoe belangrijk het is om te kiezen voor een beleggingsstrategie op lange termijn. Het fonds belegt in aandelen van bedrijven met een duurzame strategie en een gezonde, solide bedrijfsvoering. De fondsmanager houdt de bedrijven waar je in belegt continu in de gaten. Als het nodig is, onderneemt de fondsmanager actie. Iedere maand vind je hier een update over het ASN Duurzaam Aandelenfonds.

Een duurzame toekomstvisie zorgt voor financiële gezondheid

De fondsmanager neemt alleen ondernemingen op in het ASN Duurzaam Aandelenfonds die:

  • toewerken naar verlaging van energie- en watergebruik.
  • minder afval produceren.
  • zuiniger omgaan met grondstoffen, onder meer door recycling.

Deze ondernemingen besparen kosten en spelen in op het feit dat grondstoffen steeds schaarser worden. Daarnaast wordt gekeken of de ondernemingen zich voorbereiden op grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld door te anticiperen op strengere wetten ten aanzien van CO2-uitstoot.

Het is onze overtuiging dat deze bedrijven een grotere kans hebben om financieel gezond te blijven. De duurzame toekomstvisie van bedrijven draagt op termijn positief bij aan de financiële resultaten én niet-financiële resultaten.

Iedere maand vind je hier een update over het ASN Duurzaam Aandelenfonds.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 oktober 2020
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 7,69% 10,31% 4,67% 4,25% -4,58%
Benchmark** 7,81% 8,50% 4,66% 3,19% -5,96%

* Gemiddeld per jaar** Benchmark: MSCI All Country World Index

Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Liever een ander risico? Bekijk dan onze andere beleggingsfondsen.

Beleg in dit fonds

Essentiële Beleggersinformatie

De koers van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Lees de beschrijving van de risico’s in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

De selectie van bedrijven voor dit fonds

Beleggen in het ASN Duurzaam Aandelenfonds? Dan wil je de zekerheid dat alle bedrijven duurzaam zijn. Daarom hebben wij een aantal duurzaamheidscriteria opgesteld voor de selectie van bedrijven.

Je geld wordt niet belegd in bedrijven die zich bezighouden met kernenergie, wapens en fossiele brandstoffen. Je belegt ook niet in ondernemingen die arbeids- en mensenrechten schenden.

Nadat bedrijven zijn geselecteerd op duurzaamheid komen ze in het ASN Beleggingsuniversum (pdf) terecht. Hieruit kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun financiële vooruitzichten. Hierdoor zijn alle bedrijven waarin je via het fonds belegt duurzaam én hebben ze goede financiële vooruitzichten. In het ASN Beleggingsuniversum vind je ook meer informatie over de bedrijven.

Beleggen in aandelen: invloed op de wereld

Wij vinden het belangrijk dat ondernemingen hun duurzame beleid ook laten gelden voor de bedrijven waar zij zelf zaken mee doen. Zo verspreidt maatschappelijk verantwoord ondernemen zich over de hele wereld.

Bovendien stimuleren wij duurzame vooruitgang via stemming op de aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt. Zo heb je via je belegging in het ASN Duurzaam Aandelenfonds invloed op de wereld.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (“ABB”). Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Weten hoeveel CO2 je met jouw geld kunt besparen?

Beleggen in het ASN Duurzaam Aandelenfonds veroorzaakt 65% minder CO2-uitstoot (geactualiseerd per september 2019) dan bij een gemiddeld beleggingsfonds. Bron: Klimaatbenchmark ASN Beleggingsfondsen (pdf).

Beleg je

in het Duurzaam Aandelenfonds dan bespaar je jaarlijks de CO2 van:

CO2 tool beleggen - douchen - 25 euro aandelenfonds
4 keer douchen
CO2 tool beleggen - luiers - 25 euro aandelenfonds
29 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - koffie - 25 euro aandelenfonds
168 koppen koffie
CO2 tool beleggen - wassen - 25 euro aandelen
20 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - autorijden - 2.500 euro aandelen
1.950 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - luiers - 2.500 euro aandelenfonds
2.900 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - wassen - 2.500 euro aandelen
1.950 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 2.500 euro aandelen
210 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - douchen - 10.000 euro aandelenfonds
1.840 keer douchen
CO2 tool beleggen - autorijden - 10.000 euro aandelen
7.800 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - kaas - 10.000 euro aandelen
140 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - hamburgers - 10.000 aandelen
840 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - vliegen - 25.000 euro aandelen
18.900 kilometer vliegen
CO2 tool beleggen - kaas - 25.000 euro aandelen
350 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - wassen - 25.000 euro aandelen
19.500 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 25.000 aandelen
2.100 hamburgers eten

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank.

ASN Duurzaam Aandelenfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

0,85% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,21% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.

Servicekosten (max. € 300 per jaar):

0,30% (per jaar)

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over waar wij in beleggen? Lees dan ook:

Beleggen voor beginners
Groen beleggen
Risico’s van beleggen

, waarmee kunnen we je helpen?