Klimaat

De uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, veroorzaakt de huidige, snelle opwarming van de aarde. Wij vinden het belangrijk er maximaal aan bij te dragen dat die uitstoot vermindert – voor een leefbare wereld voor ons en volgende generaties. Op deze pagina lees je alles over het klimaat en wat je zelf kan doen om het klimaat te verbeteren.

1 2 > >>