Duurzaam wonen

Nederland heeft in het Klimaatakkoord afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Onze huizen leveren daarvoor een grote bijdrage, want in je huis verbruik je veel energie. Wij willen de verduurzaming van woningen makkelijk en betaalbaar maken voor iedereen. Daarom helpen we je graag met informatie over het verduurzamen van je huis.