Dit fonds is opgeheven

ASN Duurzaam Mixfonds

Drie redenen om in dit fonds te beleggen

  • Dankzij de unieke twee staps-methode heb je de zekerheid dat alle beleggingen duurzaam zijn én beoordeeld op goed financiële vooruitzichten.
  • Je belegt goed gespreid in grote duurzame bedrijven en overheden die werken aan duurzaamheid.
  • Jouw belegging in dit fonds veroorzaakt 53% minder CO2 uitstoot dan bij een gemiddeld fonds.

Fondsdocumenten

Kies je voor het ASN Duurzaam Mixfonds? Dan beleg je wereldwijd in grote duurzame bedrijven en obligaties van overheden die werken aan duurzaamheid.

ASN Duurzaam Mixfonds opgeheven

Op 14 september 2021 is het ASN Duurzaam Mixfonds opgeheven. Op 15 september zijn de participaties automatisch en kosteloos omgewisseld naar het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Periodieke aankooporders in het ASN Duurzaam Mixfonds zijn verwijderd. U kunt een nieuwe periodieke aankooporder plaatsen in bijvoorbeeld het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.

Verhuizing naar mixfonds met meer spreiding

Rendement en risico ASN Duurzaam Mixfonds

Met het ASN Duurzaam Mixfonds ga je voor een goed gespreid mixfonds. Je streeft naar een gemiddeld rendement en accepteert dat je hiervoor een gemiddeld risico loopt. Het mixfonds belegt in obligaties van overheden die werken aan duurzaamheid (circa 55%) en wereldwijd in aandelen van grote duurzame bedrijven (circa 45%). Deze verdeling past de fondsmanager aan op basis van de actuele marktomstandigheden.

Iedere maand geven we een update over het rendement van dit fonds. Lees het maandbericht van het Duurzaam Mixfonds.

Duurzame Beleggingsdoelstellingen

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).

Keuze uit meerdere duurzame Mixfondsen

Zoek je een mixfonds met een ander risiconiveau of wil je een mixfonds dat naast aandelen en obligaties ook spreidt door te beleggen in microkredieten? Bekijk dan onze andere mixfondsen.

Essentiële Beleggersinformatie

De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden.

Lees de beschrijving van de risico’s in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Beleg in toekomstgerichte bedrijven en duurzame overheden

De landen waarin ASN belegt, werken aan een goede leefomgeving, zorgen goed voor hun natuur en stimuleren de overgang naar duurzame energie. De ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid. Voor werknemers en klanten, de natuur en het klimaat. Ze innoveren en verminderen de schadelijke effecten van hun productie.

Volgens ons hebben ze daardoor een grotere kans om te overleven. En een betere financiële gezondheid. Want hun duurzame strategie vermindert het risico dat ze mens, dier en milieu schade toebrengen. En dat draagt positief bij aan hun én daarmee ook vaak aan jouw financiële resultaten.

Selectie voor dit fonds: de tweestaps methode

Als je belegt in het ASN Duurzaam Mixfonds wil je de zekerheid dat alle beleggingen duurzaam zijn. Wat is duurzaam? Voor de selectie van bedrijven en overheden hebben we dat vastgelegd in onze duurzaamheidscriteria (pdf). Belangrijke basisregels zijn dat je geld niet wordt belegd in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie en fossiele brandstoffen.

Dit fonds, net als de overige fondsen van ASN Bank, hanteert de tweestaps methode. Alleen bedrijven die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria komen in het ASN Beleggingsuniversum. Uit dit universum kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun financiële vooruitzichten. Daarin belegt het fonds. Alle bedrijven waarin je via het fonds belegt, zijn dus duurzaam zijn én hebben goede financiële vooruitzichten.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Weten hoeveel CO2 je met jouw geld kunt besparen?

Beleggen in het ASN Duurzaam Mixfonds veroorzaakt 53% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddeld beleggingsfonds. Bron: Rapport Ecofys: Klimaatbenchmark ASN Beleggingsfondsen (pdf)

Beleg je

in het ASN Duurzaam Mixfonds dan bespaar je jaarlijks de CO2 van:

CO2 tool beleggen - douchen - 25 euro mixfonds
2 keer douchen
CO2 tool beleggen - luiers - 25 euro mixfonds
13 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - koffie - 25 euro mixfonds
75 koppen koffie
CO2 tool beleggen - wassen - 25 euro mixfonds
9 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - autorijden - 2.500 euro duurzaam
860 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - luiers - 2.500 euro mixfonds
1.270 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - wassen - 2.500 euro mixfonds
860 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 2.500 euro duurzaam mixfonds
92 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - douchen - 10.000 euro mixfonds
800 keer douchen
CO2 tool beleggen - autorijden - 10.000 euro duurzaam
3.450 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - kaas - 10.000 euro mixfonds
62 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - hamburgers - 10.000 euro duurzaam mixfonds
370 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - vliegen - 25.000 euro mixfonds
8.300 kilometer vliegen
CO2 tool beleggen - kaas - 25.000 euro mixfonds
155 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - wassen - 25.000 euro mixfonds
8.600 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 25.000 euro duurzaam mixfonds
925 hamburgers eten

Vergelijk de fondsen om te zien welk fonds bij jou past

Ook duurzaam beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Kijk bijvoorbeeld naar de rendementen, risico’s, de strategie en doelen van een fonds.

Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank.

ASN Duurzaam Mixfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

0,65% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,17% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.


Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.


Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over waar wij in beleggen? Lees dan ook:

Duurzaam beleggen
Groen beleggen
Risico’s van beleggen

, waarmee kunnen we je helpen?