ASN Duurzaam Mixfonds

Beleggen in toekomstgerichte bedrijven en duurzame overheden.

Nettorendement 3 jaar*: 3,95%

Nettorendement 5 jaar*: 3,05%

Fondskosten: 0,65%

Koers 03-04-2020 € 84,81

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 29 februari 2020, na aftrek van de fondskosten

Beleggen in een leefbare wereld

Sommige landen werken aan een goede leefomgeving, zorgen goed voor hun natuur en stimuleren de overgang naar duurzame energie. In zulke landen belegt het ASN Duurzaam Mixfonds. En in ondernemingen die – net als wij – vooruit kijken. Vanuit een goed doordachte strategie nemen ze verantwoordelijkheid voor hun activiteiten en zorgen ze goed voor werknemers en klanten, de natuur en het klimaat.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de fondskosten t/m 29 februari 2020
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds -2,90% -1,08% 7,43% 3,95% 3,05%
Benchmark** -3,65% -2,74% 4,72% 3,11% 2,59%

* Gemiddeld per jaar
** Benchmark: iBoxx € Eurozone 1-10 Index (TR); 29,25% MSCI Europe, 11,25% MSCI US en 4,5% MSCI Japan

Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in overheden en bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Risico's

De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Weten hoeveel CO2 je met jouw geld kunt besparen?

Beleggen in het ASN Duurzaam Mixfonds veroorzaakt 53% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddeld beleggingsfonds. Bron: Klimaatbenchmark ASN Beleggingsfondsen (pdf).

Beleg je

in het ASN Duurzaam Mixfonds dan bespaar je jaarlijks de CO2 van:

CO2 tool beleggen - douchen - 25 euro mixfonds
2 keer douchen
CO2 tool beleggen - luiers - 25 euro mixfonds
13 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - koffie - 25 euro mixfonds
75 koppen koffie
CO2 tool beleggen - wassen - 25 euro mixfonds
9 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - autorijden - 2.500 euro duurzaam
860 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - luiers - 2.500 euro mixfonds
1.270 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - wassen - 2.500 euro mixfonds
860 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 2.500 euro duurzaam mixfonds
92 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - douchen - 10.000 euro mixfonds
800 keer douchen
CO2 tool beleggen - autorijden - 10.000 euro duurzaam
3.450 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - kaas - 10.000 euro mixfonds
62 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - hamburgers - 10.000 euro duurzaam mixfonds
370 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - vliegen - 25.000 euro mixfonds
8.300 kilometer vliegen
CO2 tool beleggen - kaas - 25.000 euro mixfonds
155 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - wassen - 25.000 euro mixfonds
8.600 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 25.000 euro duurzaam mixfonds
925 hamburgers eten

Kosten ASN Duurzaam Mixfonds

Fondskosten
0,65%
Servicekosten
0,3%

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Maatschappelijk verantwoorde ondernemingen

De grote ondernemingen waarin dit fonds wereldwijd belegt, nemen hun verantwoordelijkheid voor werknemers en klanten, de natuur en het klimaat. Ze innoveren en verminderen de schadelijke effecten van hun productie. Volgens ons hebben ze daardoor een grotere kans om te overleven, en een betere financiële gezondheid. Want hun duurzame strategie vermindert het risico dat ze mens, dier en milieu schade toebrengen. En dat draagt positief bij aan hun – en dus ook jouw – financiële resultaten.

Landen die duurzame keuzes maken

Voor dit fonds selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Zo moeten ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren. En bepaalde verdragen hebben ondertekend, zoals het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. Landen die aan deze basiscriteria voldoen, toetsen wij jaarlijks op hun duurzame prestaties, zoals natuurbescherming, CO2-uitstoot per bewoner en inkomensgelijkheid.

Fondsmanagement

Dit is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Beleggen in toekomstgerichte bedrijven en duurzame overheden

Beleg in dit fonds

, waarmee kunnen we je helpen?