ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

3 redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Je belegt naast obligaties en aandelen ook in microkredieten: hierdoor hoger verwacht rendement en minder risico.
  • Je kiest het mixfonds met het risico dat bij je past en de experts doen de rest.
  • Je hebt de zekerheid dat je geld niet naar wapens of olie- en gasbedrijven gaat.

Koers 27-09-2023 € 71,79

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

Wil je beleggen in een goed gespreid duurzaam mixfonds en ga je voor een hoog risico én hoog verwacht rendement? Kies dan het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Je belegt dan in duurzame bedrijven, obligaties van overheden die werken aan duurzaamheid én in microkredieten.

Rendement en risico ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

Met het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief ga je voor een goed gespreid mixfonds met een hoog risico én hoog verwacht rendement. Het mixfonds belegt voor jou voornamelijk in aandelen en een klein deel in obligaties én microkredieten. Naast het mixfonds Zeer Offensief zijn er ook duurzame mixfondsen met andere risiconiveaus.

Lees meer over de andere mixfondsen

Het doel van het mixfonds is op lange termijn (> 5 jaar) een beter nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Deze vergelijkingsmaatstaf is samengesteld uit de benchmarks van de onderliggende fondsen. Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

Een grafiek over het mixfonds Defensief. Het rendement van een goed jaar is 18,98%, van een gemiddeld jaar is 5,65% en van een slecht jaar -21,82%.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voordelen mixfonds

Het mixfonds belegt je geld in dezelfde bedrijven, overheden én microkredieten als de duurzame fondsen van de ASN Bank. En maakt dus ook gebruik van de langjarige ervaring met duurzaam beleggen. Daar bovenop bewaakt het mixfonds continu de optimale rendement-risicoverdeling en zorgt het voor een goede spreiding.

Door ook in microkredieten te beleggen, loop je minder risico en neemt je rendementsverwachting toe. Studies van het onafhankelijk bureau Ortec Finance wijzen dit uit. Dit bureau is gespecialiseerd in het meten en beheren van risico’s en rendementen op het gebied van vermogensbeheer.

Step 1

Koersontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 augustus 2023
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 10,15% 8,81% 6,47% 7,64% 11,19%
Vergelijkingsmaatstaf 10,41% 9,03% 7,58% 8,64% 11,81%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleg in dit fonds

Duurzaam rendement: de impact van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 

Naast een financieel rendement in euro’s heeft je belegging ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt de duurzame impact uit die je met je ASN Beleggingsfonds maakt.

Duurzame rendement (cijfers per 01-01-2023)
Belegd bedrag €2.500 €10.000 €25.000
Duurzaam rendement per jaar (in kg. CO2) 486 1943 4857
Aantal verstrekte microkredieten per jaar 0,6 2,4 6,0

Hoe groter de bijdrage van je beleggingen aan het beperken van de klimaatverandering hoe hoger je duurzaam rendement. De rekeneenheid die we gebruiken voor de duurzame impact op de klimaatverandering is kilo CO2. Het klimaatprobleem wordt namelijk in grote mate bepaald door een teveel aan CO2-uitstoot in de atmosfeer en een tekort aan CO2-onttrekking uit de atmosfeer.

Zo wordt het duurzaam rendement berekend

Vergelijking co2 uitstoot

Bron: Milieu Centraal mei 2022

Past het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief bij mij?

Dit mixfonds is iets voor jou als je:

  • vermogen wilt opbouwen op de langere termijn.
  • streeft naar een hoog rendement en accepteert dat je hiervoor een hoog risico loopt.
  • begrijpt dat je voornamelijk in aandelen belegt en het risico accepteert dat hierbij hoort.
  • fondskosten wilt betalen voor het gemak en de deskundigheid van een fondsbeheerder.

Dit mixfonds is minder geschikt voor jou als je:

  • niet het risico wilt lopen dat je beleggingen minder waard worden.
  • garanties wilt over de inleg of over het rendement van je beleggingen.

De selectie van beleggingen voor dit fonds

Als je belegt in het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief wil je de zekerheid dat alle beleggingen duurzaam zijn. Wat is duurzaam? Voor de selectie van bedrijven en overheden is dat vastgelegd in de duurzaamheidscriteria. Belangrijke basisregels zijn dat je geld niet wordt belegd in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie en fossiele brandstoffen.

Alleen bedrijven die voldoen aan de duurzaamheidscriteria komen in het ASN Beleggingsuniversum. Uit dit universum kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun financiële vooruitzichten. Daarin belegt het fonds. Alle bedrijven waarin je via het fonds belegt, zijn dus duurzaam zijn én hebben goede financiële vooruitzichten. In de pdf vind je ook meer informatie over de bedrijven.

Deze bedrijven, obligaties en microkredieten zijn goedgekeurd voor het beleggingsuniversum van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

Bereken je mogelijke rendement

Weten wat beleggen in dit mixfonds jou kan opleveren? Het mogelijke rendement van je belegging bereken je gemakkelijk. Vul je eenmalige en/of maandelijkse inleg in, of kies voor een doelbedrag. Zo bereken je jouw mogelijke rendement in een goed, gemiddeld en slecht scenario.

Bereken je rendement

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer in detail over de kosten van beleggen bij ASN Bank en de invloed van de kosten op je netto rendement. (aan de hand van rekenvoorbeelden)

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

0,90% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,23% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank  

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Servicekosten: deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.


ASN Bank Winnaar Beste Aanbieder Duurzame Producten - Cashcow Award 2022

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

ASN Impact Investors, de fondsbeheerder van de duurzame ASN Beleggingsfondsen, heeft de Cashcow Award 2022 gewonnen in de categorie Beste Aanbieder Duurzame Producten.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over beleggen in beleggingsfondsen? Lees dan ook:

Beleggen voor beginners
Groen beleggen

Risico's van beleggen

,
waarmee kunnen we je helpen?