Bouwdepot

Een bouwdepot is een geblokkeerde rekening. In het depot staat het geld dat je leent om je woning te verduurzamen of te (ver)bouwen. In je bouwdepot declareer je de rekeningen van de energiebesparende maatregelen of de kosten van de bouw of verbouwing die je financiert met ASN Duurzaam Wonen of met je ASN Hypotheek.

Hoe werkt een bouwdepot?

Je mag het geld in het bouwdepot rechtstreeks laten uitbetalen aan bijvoorbeeld de projectontwikkelaar of de aannemer. Maar je mag het ook aan jezelf laten uitbetalen, nadat je zelf de rekeningen van bijvoorbeeld aannemers, loodgieters of bouwmaterialen hebt betaald. Als het gaat om energiebesparende voorzieningen, zorg je ervoor dat dit duidelijk op de nota’s staat vermeld. We beoordelen of de rekeningen die je indient, aan de regels voldoen. We bellen even als er iets niet duidelijk is. Als je iets declareert wat niet mag, laten we het weten.
Naarmate de bouw of verbouwing vordert, blijft er steeds minder geld in het bouwdepot over. Aan het einde is het depot leeg. Dan is de verduurzaming, verbouwing of nieuwbouw van je huis betaald.

Declaraties indienen

Je voert de declaraties op via ASN Online Bankieren, voegt de facturen toe en stuurt alles met een druk op de knop naar ons op.

Declareren bouwdepot

Heb je je inloggegevens voor ASN Online Bankieren nog niet ontvangen en wil je alvast declareren? Dan kan je je factuur ook declareren via onderstaand formulier.

Wat mag je betalen uit je bouwdepot?

Uit je bouwdepot mag je alleen arbeidsuren en materialen laten betalen die zijn besteed aan de bouw, verbouw of verbetering van je huis. De materialen moeten vastzitten aan je huis en mogen niet verhuisbaar zijn. Je kunt uit je bouwdepot dus niet je laminaat of tuinverlichting betalen. Twijfel je? Vraag het gerust aan je adviseur.
Voor ASN Duurzaam Wonen tellen de energiebesparende maatregelen die vallen onder de wet Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK) van de overheid. Zij kan deze lijst van voorzieningen aanpassen.

In de TRHK staan bijvoorbeeld:

 • gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie
 • energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen
 • hoog rendement glas (HR++)
 • installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie, hoog-rendement-ventilatoren, hoogrendementsketels, warmtepompen, zonneboilers, zonnecellen of een combinatie daarvan.

Welke rente ontvang je?

Over het bedrag in je bouwdepot dat je nog niet hebt uitgegeven, ontvang je (depot)rente. Deze rente verrekenen we met de rente die je betaalt over de hypotheekschuld. Geef je geld uit het bouwdepot uit, dan daalt de rente die je vergoed krijgt. De depotrente is gelijk aan de hypotheekrente.

Je nieuwe adres doorgeven

Als je een nieuwbouwwoning betrekt, is het adres niet altijd meteen bekend. Je kunt het adres online doorgeven als je het weet.

Nieuw adres doorgeven

Beëindiging van het bouwdepot

We beëindigen het bouwdepot als het leeg is. We sluiten het depot voor energiebesparende maatregelen of voor je nieuwbouwhuis ook als er na twee jaar nog geld in zit. Heb je een verbouwdepot voor een verbouwing die los staat van energiebesparende maatregelen, dan geldt een termijn van één jaar. Je kunt je verbouwdepot, als dat nodig is, onder voorwaarden verlengen. Je ontvangt hierover een brief. Je kunt het zelf ook eerder sluiten. Dat kun je online regelen.

Rentekorting bij ASN Duurzaam Wonen

Als het bouwdepot wordt gesloten en je hebt ASN Duurzaam Wonen, dan checken wij aan de hand van de facturen of je voor minstens € 2.500 aan duurzame voorzieningen hebt laten uitvoeren. Zo ja, dan behoud je de rentekorting op je ASN Hypotheek. Zo nee, dan vervalt de rentekorting. Lees de voorwaarden.

Geld dat nog in je depot staat

Staat er na twee jaar of bij eerdere beëindiging van het bouwdepot nog geld in je bouwdepot dat bestemd was voor verduurzaming? Dan lossen we dat bedrag af op het leningdeel ASN Duurzaam Wonen. Als er daarna nog geld in je bouwdepot staat, dan los je hiermee af op je ASN Hypotheek. Je betaalt geen vergoeding voor deze extra aflossing.

Je bouwdepot en de Belastingdienst

Je bouwdepot of verbouwingsdepot vallen in principe onder je vermogen in box 3. Je mag een bouwdepot tijdelijk in box 1 plaatsen, zowel bij nieuwbouw als een verbouwing tot 2 jaar na het openen van het bouwdepot.

  Bij een verbouwing mag je de eerste 6 maanden de betaalde rente en kosten aftrekken in box 1 zonder deze te verrekenen met de rente die je hebt gekregen. Na een half jaar trek je in box 1 de ontvangen rente af van de betaalde rente. Bij nieuwbouw mag je alleen het verschil tussen de betaalde rente en kosten en de ontvangen rente aftrekken in box 1.
  Sinds 1 januari 2013 heb je alleen recht op renteaftrek als je bouwdepot aan een lineaire of annuïteitenhypotheek is gekoppeld die je in 30 jaar volledig aflost. Je begint meteen met aflossen. Ook als je nog geen geld hebt opgenomen om de aannemer te betalen.

  Let op
  We checken niet of je declaratie voor je bouwdepot voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor renteaftrek. Dat moet je zelf doen als je aangifte doet. Zoek van tevoren goed uit wat die eisen zijn. Want de Belastingdienst vindt niet iedere verbouwing een verbetering voor je huis. Lees er meer over op de website van de Belastingdienst.

  Bouwdepot beëindigen

  Advies over jouw situatie

  Bespreek je wensen met een adviseur. Hij geeft je een deskundig advies dat past bij jouw persoonlijke situatie.

  Maak een afspraak

  , waarmee kunnen we je helpen?