ASN Groenprojectenfonds: actueel inzicht in je fonds

De experts van ASN Impact Investors zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Let op:
Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Financieel rendement ASN Groenprojectenfonds

Koers (laatste 3 beschikbare)
ASN Groenprojectenfonds
Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 april 2023
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 2,81% 0,57% -0,63% -2,39% 2,02%

Bron: BNP Paribas
* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder:
eerste kwartaal 2023

Toelichting resultaat

Het ASN Groenprojectenfonds behaalde in het eerste kwartaal van 2023 een positief rendement van 1,72%, na aftrek van kosten. Dit positieve rendement werd voornamelijk veroorzaakt doordat de kapitaalmarktrente tussen januari 2023 en eind maart is gedaald. De 10-jaars IRS nam in het eerst kwartaal van 3,20% af tot 2,96% (IRS staat voor interest rate swap en is een goede indicatie van de marktrente in de Europese Unie).

Ontwikkelingen in de leningenportefeuille

In maart 2023 hebben we de lening die het fonds verstrekt aan Vaanster VII The Post in Rotterdam, verhoogd met € 825.000. Er vonden reguliere aflossingen op leningen plaats volgens de aflossingsschema’s. Voor enkele leningen waarin het fonds heeft belegd, losten vroegtijdig extra bedragen af. De overige leningen met renteverplichtingen waarin het fonds heeft belegd, hebben keurig op tijd betaald.

De marktrente fluctueert nog steeds sterk. De marktwaarde van de onderhandse leningen in de portefeuille beweegt even sterk mee. Als de kapitaalmarktrente stijgt, dan wordt de rente voor nieuwe leningen hoger. Dan daalt de marktwaarde (koers) van de leningen met een (vaste) couponrente die al in de portefeuille zitten. Die bestaande leningen leveren die dag immers minder rente op dan een nieuwe lening die dag zou opleveren. Andersom geldt: als de marktrente daalt, dan stijgt de marktwaarde van bestaande leningen, want zij leveren op die dag meer op dan een nieuwe lening.

Uitgelicht: Recente investering in AKLease

AKLease in Turkijke geeft kleine en middelgrote bedrijven toegang tot duurzame energie via leasing van kant-en-klare zonnepanelen en (kleine) windturbines. Daarnaast financiert AKLease ondernemingen als zij machines of apparaten vervangen door energie-zuiniger exemplaren. Zo stimuleert AKLease het gebruik van duurzame energie en energie-efficiënte oplossingen voor bedrijven in heel Turkije. Deze belegging komt niet in aanmerking voor een groenverklaring.

Visie en vooruitzichten

Wij streven ernaar nieuwe beleggingen geografisch te spreiden buiten Nederland in de opkomende markten. Daar liggen de rendementen ook hoger.

Factsheet ASN Groenprojectenfonds

Lees de factsheet van dit fonds via onderstaande downloadlink terug:

Waarom beleggen voor de lange termijn?

In reactie op dalende de beurskoersen verkopen beleggers soms op korte termijn hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.


Duurzaam rendement van het ASN Groenprojectenfonds

Infographic over CO2-voetafdruk per 1000 euro belegd. Vermeden CO2 is 464 kg. Het duurzaam rendement is 464 kg

Lees meer over de CO2-voetafdruk van je eigen beleggingen

Top-5 Groenprojecten van het fonds

  1. Windpark Krammer B.V.
  2. Windpark Egchelse Heide B.V.
  3. Gcv Zonne-Energie Holding B.V.
  4. Liquiditeiten
  5. Zonnepark Pv3 B.V.

Lees voor alle feiten en cijfers de factsheet van dit fonds

Goedgekeurde Groenprojecten van het fonds

ASN Impact Investors selecteert bedrijven eerst op duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft ASN Impact Investors ernaar om jou met het ASN Groenprojectenfonds een goed rendement te laten behalen.

Meer weten over beleggen?

Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?

Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Groen beleggen in 2023
Gids voor beleggers bij ASN Bank