ASN Groenprojectenfonds financiert windpark Egchelse Heide in Peel en Maas

30 september 2020

In Peel en Maas is de bouw van Windpark Egchelse Heide van start gegaan. Met financiering vanuit het ASN Groenprojectenfonds bouwt medeaandeelhouder Coöperatie Peel Energie in Peel en Maas aan een windpark met vijf windturbines. Het totale vermogen van deze turbines (21 MW) is voldoende om alle particulieren in Peel en Maas vanaf medio 2021 van stroom te voorzien.

Het ASN Groenprojectenfonds draagt met 24 miljoen euro bij aan de financiering van het windpark. De overige gelden van 3 miljoen euro zijn bijeengebracht door een groep van 200 inwoners van Peel en Maas, verenigd in Coöperatie Peel Energie, en andere aandeelhouders. Daarmee sluit het project goed aan bij de investeringsstrategie en visie van het ASN Groenprojectenfonds: samen met burgers en ondernemers de energieproductie verduurzamen.

“Windpark Egchelse Heide is een mooi voorbeeld van een commercieel en duurzaam energieproject waarin ook burgers actief participeren” vertelt fondsmanager Rosemarijn van der Meij. “Door als omwonende deel te nemen in de financiering, draag je direct bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en het behalen van Nederlandse energiedoelen. Deze coöperatieve werkwijze zien we steeds vaker.”

De investering sluit aan bij de lange termijn ambitie van ASN Bank om in 2030 met al haar financieringen en beleggingen klimaatpositief te zijn.

‘Hernieuwbare energieproductie’

Samen met inwoners en het bedrijfsleven streeft de gemeente Peel en Maas er naar om de gemeente in 2050 energieneutraal te krijgen. Met de bouw van Windpark Egchelse Heide, dat voldoende energie kan bieden voor alle particulieren in Peel en Maas, zetten de initiatiefnemers een grote stap om deze ambitie te realiseren. Tegelijkertijd investeert het project in de verduurzaming van woningen binnen een straal van 1 km meter van het windpark en is er een fonds opgezet voor nabij gelegen duurzame projecten. De ambitie is om de windturbines in het tweede kwartaal van 2021 in bedrijf te stellen.

Over het ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten in duurzame energie en decentrale energievoorziening. De investeringen van het fonds bestaan uit onderhandse leningen en aandelenkapitaal. De omvang van het fonds was ultimo augustus 2020 ongeveer 436 miljoen euro. Het ASN Groenprojectenfonds is opgericht in 1995 en behoort daarmee tot de oudste groene beleggingsfondsen van Nederland. Lees meer over het ASN Groenprojectenfonds.

1e Heipaal Windpark Egchelse Heide

Delen op: