Windmolens met voorrang voor vogels

In de nieuwe rubriek 'Gelukkig geld' belichten we een duurzaam project waarin ASN Bank of een van de ASN beleggingsfondsen geld heeft geïnvesteerd. In de eerste editie staat Windpark Krammer centraal. Het vorig jaar geopende windpark trekt om twee redenen de aandacht: het is het grootste burgerwindpark van Nederland en de 34 windmolens geven voorrang aan vogels en vleermuizen. Sinds vorig jaar levert het park energie aan circa 100.000 huishoudens, mede dankzij een lening van een ASN Beleggingsfonds.

686x bekeken

Rome is niet op één dag gebouwd en dat gaat ook op voor een windmolenpark in ons dichtbevolkte landje. De bevolking vormde niet het grootste obstakel voor de bouw van het windpark. De echte uitdagingen kwamen uit andere windrichtingen.

Vogelkruispunt uitdaging voor windpark

Om die uitdagingen te begrijpen, zoomen we even in op de locatie van het Windpark Krammer: de Krammersluizen, onderdeel van de Philipsdam in Zeeland. Een plek waar het vaak hard waait, een ideale plek voor windmolens. Maar er zijn ook redenen waarom het minder logisch is om hier een windpark aan te leggen.

De Philipsdam ligt op het kruispunt van drie grote wateren: de Oosterschelde, de Grevelingen en het Krammer Volkerak waar dagelijks groepen vogels langstrekken. Een bijkomende complicatie is dat je niet zomaar bovenop een deltawerk mag bouwen. ‘Elke schop die daar de grond ingaat, maakt Rijkswaterstaat bloednerveus’, zei directeur Tijmen Keesmaat in 2018 in ons magazine Goedgeld.

5.000 bewoners actief betrokken

Maar hoe houd je dan toch vertrouwen in een goede afloop? Het project was uitgedacht door Zeeuwind en Deltawind, serieuze windcoöperaties met stevige wortels in de lokale Zeeuwse gemeenschappen. Samen vertegenwoordigen de twee coöperaties bijna 5.000 leden. Daarmee mag dit project zichzelf het grootste burgerwindpark van Nederland noemen.

‘Omdat dit allemaal mensen zijn met een groen hart, had ik het gevoel: hier komen we wel uit’
Tijmen Keesmaat, directeur Windpark Krammer

De Zeeuwse bewoners zijn zelf de eerste om te begrijpen dat windturbines op gespannen voet staan met bescherming van de omliggende natuur. ‘Het is natuurlijk ook een lastig dilemma’, schetst Keesmaat. ‘Je wilt duurzame energie opwekken om klimaatverandering tegen te gaan, maar zonder dat het ten koste gaat van de natuur in het hier en nu. Maar omdat dit allemaal mensen zijn met een groen hart, had ik het gevoel: hier komen we wel uit.’

Voorrang voor zeearend en vleermuis

De windturbines die sinds 2019 draaien zijn uitgerust met een nieuw detectiesysteem. Nadert een groepje vleermuizen of een zeearend, dan stoppen de wieken tijdelijk met draaien. Het systeem werkt met beeldherkenning voor de zeearenden. En ’s nachts stoppen de wieken zo gauw ze het ultrasone geluid van vleermuizen herkennen.

En Rijkswaterstaat? Ambtenaren voerden talloze onderzoeken uit naar de effecten van windmolens op de sluis en de dammen. Die resulteerden in een streng pakket van maatregelen en eisen, waaronder een monitoringprogramma. Daardoor durfde Rijkswaterstaat het toch aan.

   ‘De initiatiefnemers van Windpark Krammer hadden al in een vroeg stadium contact met ons. Verder is het een uniek project: een burgerinitiatief met bijna 5.000 deelnemers is ongekend.’
   Emiel van Zwet, accountmanager ASN Bank

   Daarom maakt dit geld gelukkig

   Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten als Windpark Krammer. Het op één na oudste ASN beleggingsfonds beheert € 415 miljoen (mei 2020). Van dit geld verstrekt het leningen en participeert het (via aandelen) in projecten, onder meer op het gebied van duurzame energie en duurzaam bouwen. Deze projecten helpen om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen en de klimaatopwarming af te remmen. ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen hebben zich voorgenomen om in 2030 klimaatpositief te zijn. We waren de eerste bank in de wereld die een klimaatdoelstelling durfde af te geven.

   Let op: Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

   Dit geld maakt gelukkig
   Welk geld: ASN Groenprojectenfonds
   Hoeveel: € 40 miljoen (totale investering bedroeg € 215 miljoen)
   Project: Windpark Krammer met 34 windmolens in Zeeland
   Status: in 2019 opgeleverd
   Energiedoel: 100.000 huishoudens van groene energie voorzien

   Meer lezen of kijken?

   Meer over het Groenprojectenfonds
   Groenprojectenfonds weer geopend
   Windpark Krammer, de documentaires

   Dit artikel is gepubliceerd op 17 juli 2020.

   Delen op:

   Dit vind je misschien ook interessant