Zo wordt je geld aan het werk gezet in dit zonnepark

Burgers, bedrijven en organisaties – we hebben allemaal een belangrijke rol in de energietransitie. Maar voor kleine energiecoöperaties is het vaak lastig om aan een lening te komen. Daarom is het Realisatiefonds in het leven geroepen. Het eerste investeringsproject, een zonnepark in Ede, staat sinds enkele maanden duurzame energie op te wekken.
1263x bekeken
In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn, en om dat doel te halen spelen lokale coöperaties en hun duurzame initiatieven een cruciale rol. Een mooi voorbeeld is de zonnecentrale aan de Meikade in Ede. De energiecoöperatie bestaat uit lokale bewoners, vrijwilligers en een grondeigenaar die al jaren naar één doel streven: een stukje van Nederland groener en duurzamer achterlaten voor toekomstige generaties.


"Het is ontzettend lastig geweest om financiers te vinden voor dit project", zegt Yvonne Kleefkens, projectleider van energiecoöperatie ValleiEnergie. "De grote banken gaven allemaal aan dat ons project te klein voor hen was, en we konden jarenlang niet aan een lening komen. Daarom hebben we onze plannen stapsgewijs moeten uitvoeren met beperkte middelen", vertelt Kleefkens, die sinds de start in 2017 betrokken is bij het project. Sindsdien zijn de gemeente Ede en de bijna 800 leden van de coöperatie uit de omgeving de grootste financiers geweest.

Let op: Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Een plek in de energietransitie

Net als veel andere financiers richt het ASN Groenprojectenfonds zich vooral op grotere projecten, met investeringen vanaf € 2,5 miljoen. Dit volstaat niet als we álle organisaties in Nederland willen helpen om mee te doen in de energietransitie. Het Realisatiefonds biedt uitkomst voor deze groep: een gezamenlijk initiatief van koepelorganisatie Energie Samen, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), ASN Groenprojectenfonds, Rabobank en Triodos. Ons doel is om in de nabije toekomst leningen te verstrekken aan zo’n 1.000 groene energieprojecten. De energiecoöperatie in Ede is het eerste project dat een lening ontvangt uit het fonds.


"Het Realisatiefonds is een hele mooie manier om burgers een actieve rol te geven in de energietransitie, via de kleine energiecoöperaties die mensen over het hele land hebben opgericht", vertelt Rosemarijn van der Meij, portfoliomanager voor het Realisatiefonds bij ASN Groenprojectenfonds.

Het Realisatiefonds is niet alleen belangrijk omdat het financiering biedt aan duurzame projecten die anders moeilijk aan een lening zouden komen. Van der Meij: "Het fonds brengt ook de juiste kennis en investeerders bij elkaar, zodat de expertise van alle partijen aan elkaar geknoopt wordt."

Gat in de markt

Financiers van het Realisatiefonds zijn ASN Groenprojectenfonds, Triodos en Rabobank. Door samen te werken met fondsmanager SVn – expert in investeringen in kleinere energiecoöperaties –, en koepelorganisatie Energie Samen, kan het Realisatiefonds veel betekenen voor de energietransitie van de gemeente Ede.

Of het bijzonder was voor ASN Groenprojectenfonds om samen te gaan werken met Triodos en Rabobank, die ook een soort concurrenten zijn van elkaar?

“Helemaal niet”, zegt portfoliomanager Rosemarijn van der Meij. "Als het gaat om duurzame vooruitgang, dan denken we niet in concurrentie. Normaliter zijn we allemaal gericht op grotere investeringen – en ook dat gebeurt vaak in gezamenlijkheid. Met het Realisatiefonds bereiken we een nieuwe doelgroep en vullen we samen een gat in de markt."

ASN Groenprojectenfonds heeft voorlopig € 10 miljoen geïnvesteerd in het Realisatiefonds. Heb jij aandelen in het Groenprojectenfonds? Dan heb jij bijgedragen aan het feit dat de zonnecentrale in Ede nu helemaal gerealiseerd is. De 5.100 zonnepanelen zijn verdeeld over daken van bedrijfspanden en een aangrenzende zonneweide van twee hectare. Samen wekken de panelen genoeg stroom op om de energiebehoefte van 600 huishoudens in de directe omgeving te dekken.


Scholen en bedrijven zijn de volgende stap

Alleen mensen die in en rondom Ede wonen mogen lid worden van de lokale energiecoöperatie, om op die manier de buurt te laten profiteren van de energiecentrale. Bewoners kunnen al investeren vanaf € 100, tegenover een jaarlijks rendement van 4%. Ook burgers met een relatief kleine beurs hebben iets aan de zonnepanelen aan de Meikade. Huishoudens met een jaarinkomen onder de € 40.024 kunnen jaarlijks tot aan € 100 korting krijgen op hun energierekening van ValleiEnergie.

Dankzij de lening van het Realisatiefonds durven de leden van de coöperatie al vooruit te kijken. Hoe kunnen ze nog meer kan betekenen voor de energietransitie in de omgeving?

Projectleider Yvonne Kleefkens: "Op dit moment wordt onze duurzame elektriciteit nog vooral gebruikt door particulieren in de gemeente, de leden van de coöperatie. We zijn ook van plan om de stroom aan te bieden aan scholen en andere locaties van de gemeente, en op termijn uit te breiden naar bedrijfslocaties."

In Nederland zijn bijna 700 lokale energiecoöperatie actief zoals ValleiEnergie in Ede. Benieuwd naar de burgerinitiatieven in jouw buurt? Ga naar www.mijnenergiecooperatie.nl

Dit geld maakt gelukkig
Welk geld: Lening van € 380.000 uit het Realisatiefonds.
Project: De zonnecentrale van energiecoöperatie ValleiEnergie in Ede.
Status: Alle zonnepanelen zijn aangesloten en leveren stroom aan het energienet.
Energiedoel: Voorzien in de jaarlijkse stroombehoefte van 600 huishoudens in Ede.
Impact: 1.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar ten opzichte van stroom opgewekt uit fossiele energiebronnen.

Dit artikel is gepubliceerd op 9 juni 2022.

Delen op:

Dit vind je misschien ook interessant