Verhuizing naar mixfonds met meer spreiding

Het ASN Duurzaam Mixfonds is per 14 september 2021 opgeheven. Participaties van ASN Bank klanten die na 9 september 2021 15.00u belegde in dit fonds zijn op 15 september 2021 automatisch omgewisseld naar het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Een fonds met dezelfde risicoindicator en meer spreiding. We leggen hier uit wat dit voor je betekent als je participaties had in het ASN Duurzaam Mixfonds.

ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal zichtbaar in je portefeuilleoverzicht

Vanaf 16 september 2021 is het oude ASN Duurzaam Mixfonds niet meer zichtbaar in uw portefeuille, in plaats hiervan ziet u vanaf 15 september 2021 het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Uw participaties zijn omgeruild op basis van de koersen van beide fondsen op 15 september 2015. Meer details vindt u hier. Ter bevestiging van de omwisseling vindt u in het tabblad ‘Bij & af’ van uw ASN Beleggingsrekening:

 1. Een bewijs van lichting van de participaties in het ASN Duurzaam Mixfonds.
 2. Een bewijs van deponering van de participaties in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.

Hoe wordt bepaald hoeveel participaties je krijgt in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal?

Het aantal participaties dat je krijgt in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal wordt bepaald op basis van de omwisselverhouding. Deze verhouding wordt als volgt berekend:

Intrinsieke waarde per participatie ASN Duurzaam Mixfonds: € 106,241124
Intrinsieke waarde per participatie ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal: € 64,412677
Op basis van beide waarden wordt de omwisselverhouding: € 106,241124 / € 64,412677 = 1,649382

Door de omwisselverhouding te vermenigvuldigen met het aantal participaties dat je bezit in het ASN Duurzaam Mixfonds weet je hoeveel participaties je krijgt in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Aantal participaties ASN Duurzaam Mixfonds x 1,649382 = Aantal participaties ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

Wordt het rendement meegenomen in het portefeuilleoverzicht dat je opbouwde sinds de aankoop van het ASN Duurzaam Mixfonds?

Zeker, je rendement wordt meegenomen op dezelfde wijze alsof je het ASN Duurzaam Mixfonds verkocht en het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal aankocht.

Wat gebeurt er met het dividend dat je opbouwde in het ASN Duurzaam Mixfonds tot en met 14 september 2021?

Het opgebouwde dividend vormt onderdeel van de afgiftekoers van het ASN Duurzaam Mixfonds. Bij de omwisseling naar het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal wordt de actuele afgiftekoers gebruikt. Hierdoor wordt de waarde van het opgebouwde dividend per 15 september 2021 omgezet naar participaties in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.

Periodieke aankoop in het ASN Duurzaam Mixfonds vervalt

Periodieke aankopen in het ASN Duurzaam Mixfonds worden sinds 29 juli 2021 niet meer uitgevoerd en zijn voor u verwijderd. U kunt een nieuwe periodieke opdracht maken naar bijvoorbeeld het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.

Belangrijke informatie voor (rechts)personen die via ASN Beleggingsrekening Zakelijk belegde in het ASN Duurzaam Mixfonds


Even voorstellen: het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

 • Opgericht op 10 januari 2017.
 • Net als het ASN Duurzaam Mixfonds is de risico-indicator 4 (op een schaal van 7).
 • De beleggingen bestaan uit aandelen, obligaties en microkredieten.
 • Meer actuele informatie over de verdeling over beleggingscategorieën vindt je in de factsheet.
 • Het fonds spreidt zijn vermogen over: ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds, ASN Duurzaam Small & Midcapfonds en Microkredieten.
 • De fondskosten van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal bedragen 0,90% per jaar, die van het ASN Duurzaam Mixfonds 0,65% per jaar.

Meer over het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

  Ortec Finance: microkredieten toevoegen aan het mixfonds biedt voordelen

  Door naast aandelen en obligaties ook in microkredieten te beleggen, loop je minder risico en neemt de rendementsverwachting toe. Studies van het onafhankelijk bureau Ortec Finance wijzen dit uit. Dit bureau is gespecialiseerd in het meten en beheren van risico’s en rendementen op het gebied van vermogensbeheer. Ortec Finance hield bij zijn onderzoek rekening met de hogere fondskosten door het toevoegen van microkredieten.

  Vergelijking nettorendement (na kosten)

  Het nettorendement van een mixfonds wordt bepaald door het resultaat van de beleggingen minus de kosten van het mixfonds. In de tabel lees je de nettorendementen na aftrek van de kosten van het betreffende mixfonds.

  Nettorendementen op jaarbasis per 31 augustus 2021 1 jaar 3 jaar 5 jaar
  ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal* 16,69% 7,46% 5,52%
  ASN Duurzaam Mixfonds 14,51% 7,03% 5,32%

  Genoemde rendementen betreffen resultaten behaald in het verleden. De waarde van jouw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

  * De getoonde resultaten die behaald zijn vóór de introductie van het fonds op 10 januari 2017 zijn op basis van gesimuleerde resultaten van de onderliggende fondsen en de beleggingspool. Deze geven de gecumuleerde historische resultaten weer van de portefeuille van het fonds in de samenstelling op de introductiedatum.

  Lees meer over de fondsen in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

  ASN-Novib Microkredietfonds
  ASN Milieu & Waterfonds

  ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

  ASN Bank is een handelsnaam van De Volksbank N.V. De Volksbank N.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd in het register van de AFM. De ASN Beleggingsfondsen zijn bij de AFM geregistreerde subfondsen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder en beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in art. 2:65 Wft en als beheerder van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten zoals bedoeld in art. 2:69b Wft. Voor de ASN Beleggingsfondsen zijn een prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar via de website van ASN Bank. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de EBi voordat u besluit een beleggingsfonds te kopen