Duurzame Kieswijzer: wat stem jij tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen?

Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 kies jij wie er de komende vier jaar over jouw omgeving beslist. De Duurzame Kieswijzer geeft je inzicht in de duurzame stappen die jouw gemeente kan zetten. Zo weet je waar je op moet letten bij het bepalen van jouw duurzame stem.

Bekijk per thema waar je op kunt letten bij het stemmen

Mobiliteit

Reizen van A naar B met minder CO2 uitstoot én de buurt leefbaar houden. Bekijk hier hoe gemeenten daarvoor kunnen zorgen.

Lees meer

NBA - Gemeenteraadsverkiezingen - Mobiliteit: schoner en vlotter vervoer voor iedereen

Duurzame energie

We moeten in rap tempo onze woningen verduurzamen en dit voor iedereen betaalbaar houden. Lees hier hoe gemeenten dit kunnen aanpakken.

Lees meer

NBA - Gemeenteraadsverkiezingen - Duurzame energie

Klimaatadaptatie

Extreme regen, hevige stormen en hitte. Dit kunnen gemeenten doen om ons te beschermen en het land klimaatbestendig te maken.

Lees meer

NBA - Gemeenteraadsverkiezingen - Klimaatadaptie

Circulaire economie

Een gemeente waarin afval niet bestaat, maar een grondstof is voor nieuwe producten. Wil je dat ook? Let dan hierop bij het bepalen van je stem.

Lees meer

NBA - Gemeenteraadsverkiezingen - Circulaire economie

Groene leefomgeving

Groen in de buurt is belangrijk voor het klimaat, de natuur en onze gezondheid. Bekijk hier waar je op kunt letten als je een groene gemeente wil.

Lees meer

NBA - Gemeenteraadsverkiezingen - Groene leefomgeving

Wonen en bouwen

In 2030 willen we er 1 miljoen betaalbare woningen bij hebben, zonder dat de natuur en het klimaat daar onder lijden. Lees hier hoe gemeenten dat kunnen realiseren.

Lees meer

NBA - Gemeenteraadsverkiezingen - Wonen en bouwen

De gemeente besluit

Als het gaat om duurzaamheid denk je misschien al snel aan de wereldwijde CO2-uitstoot, klimaatverandering of mensenrechtenschendingen in arme landen. Maar ook in je eigen omgeving worden belangrijke besluiten over de toekomst genomen.

De 352 gemeentes in ons land spelen een belangrijke rol bij het halen van de Nederlandse klimaatdoelen en het versterken van de natuur in ons land. Op lokaal niveau is de gemeente verantwoordelijk voor veel keuzes die worden gemaakt. Deze variëren van de aanleg van fietssnelwegen, buurttuinen en parken tot afvalscheiding en subsidieregelingen voor zonnepanelen. Dat zijn maar een paar voorbeelden van de lange lijst gemeentelijke verantwoordelijkheden.

Bijna alle Nederlandse gemeenten laten vooruitgang zien op duurzaamheid, zo blijkt uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. Maar die vooruitgang gaat niet op alle plekken in Nederland even snel. Door te stemmen heb je invloed op hoe groen en duurzaam jouw gemeente kan worden de komende jaren. En dat heeft natuurlijk ook invloed op hoe fijn het wonen is in jouw buurt.

Lees meer

Zo werkt de gemeente en zo duurzaam is jouw gemeente
Tips om nog meer invloed uit te oefenen

Gebruik je stem slim

, waarmee kunnen we je helpen?