Persberichten

ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, heeft in 2021 opnieuw een groot aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen. De netto groei bestond uit 49.221 klanten, tot in totaal 834.917 klanten op 31 december 2021.
Stefanie Fernández van Leeuwen-Leenman is gestart als directeur Klant en Dienstverlening bij ASN Bank. In deze rol gaat zij zich inspannen om het duurzame productaanbod van ASN Bank en het klantcontact verder te ontwikkelen.
Deze week introduceerde ASN Bank de Duurzame kieswijze voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kan jouw gemeente verduurzamen?
Deze week plaatste ASN Bank als eerste financiële instelling haar handtekening onder het Convenant ‘Biodiversiteit’ van Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu.
Tijdens een feestelijke uitreiking werd Orbisk als winnaar bekroond door de vakjury. Ook Chainable en Loop Biotech vielen in de prijzen met een tweede en derde plaats.
Vandaag koos een vakjury de zes finalisten die kans maken op de ASN Bank Wereldprijs 2021.
Het geld wordt verstrekt aan projecten die het verlies van ecosystemen tegengaan en bijdragen aan herstel van de natuur.
1 2 3 4 5 > >>