Duurzaam Denkbeeld

In Duurzaam Denkbeeld bespreekt Piet Sprengers, manager duurzaamheidsstrategie en beleid bij ASN Bank, actuele duurzaamheidsvraagstukken. In deze essays verwoordt hij de opinie van ASN Bank en illustreert dat met feiten en cijfers. Wil je erover van gedachten wisselen met Piet? Dat kan via LinkedIn.

Fossiele energie

We moeten dringend overstappen van fossiele op duurzame energie. Dat lukt niet door met de fossiele sector te praten. Integendeel: praten houdt de status quo in stand. Desinvesteren uit fossiele energie en investeren in duurzame energie is de enige oplossing, bepleit Piet Sprengers namens ASN Bank.

Lees meer in De twee gezichten van de fossiele energiesector (pdf)