Duurzaam Denkbeeld


In Duurzaam Denkbeeld bespreekt Piet Sprengers, manager duurzaamheidsstrategie en beleid bij ASN Bank, actuele duurzaamheidsvraagstukken. In deze essays verwoordt hij de opinie van ASN Bank en illustreert dat met feiten en cijfers.
Wil je erover van gedachten wisselen met Piet? Dat kan via
LinkedIn.

Technofoob of Technofiel?

Gepubliceerd op 1 december 2022

Technologie heeft ons vaak gebracht wat we wilden en soms zelfs meer. We zijn erop gaan vertrouwen. En dat is niet geheel ten onrechte. Op het gebied van medische hulp, beeld en geluid, vervoer, voeding, energie en bereikbaarheid heeft technologie ons verrast. Dat doet zij nog steeds. Ons vertrouwen in technologie wordt vaak bevestigd. Maar net zo vaak ook niet. Ons oordeel over en ons vertrouwen in technologie is afhankelijk van ons wereldbeeld. Dat maakt technologie niet neutraal maar een speelbal van ons idee bij een ideale samenleving.

Lees meer in Technofoob of Technofiel?

Duurzaamheid voor iedereen

Gepubliceerd op 13 mei 2022

De noodzaak om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen is al jaren hoog, maar werd nog nooit zo urgent gevoeld als nu. Dat die onafhankelijkheid een prijs heeft is duidelijk. Op korte termijn is die prijs hoger dan de prijs van niks doen. Maar als we op korte termijn niks doen, gaat dat op de langere termijn juist nog meer geld kosten. In zijn nieuwe Duurzaam Denkbeeld schrijft Piet over hoe ongelijkheid ertoe leidt dat duurzaamheid niet voor iedereen toegankelijk is.

Lees meer in Duurzaamheid voor iedereen.

It's the ecology, stupid!

Gepubliceerd op 10 november 2021

Sinds de verkiezingscampagne van Bill Clinton in 1992 wordt de uitspraak ‘It’s the economy, stupid!’ vaak gebruikt om het allesoverheersende belang van de economie voor onze welvaart te benadrukken. Maar wat doet de economie er eigenlijk nog toe als de natuur zo snel achteruit holt dat het menselijk bestaan in gevaar komt? In deze nieuwe editie van Duurzaam Denkbeeld pleit Piet voor een nieuwe focus. Biodiversiteit is alles waar het om draait.

Lees meer in It's the ecology, stupid!

De wederkerigheid van duurzaamheid

5 mei 2021

We weten al heel lang dat de klimaatcrisis drastische maatregelen vereist. Waarom nemen we die dan maar mondjesmaat? Omdat we geen skin in the game hebben, maar de negatieve impact van onze keuzes afschuiven. Piet pleit voor herstel van de wederkerigheid in ons handelen. Een aantal suggesties voor het nieuwe kabinet.

Lees meer in 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt...'.

De lessen van de coronacrisis

18 december 2020

Al jaren zijn we bezig om oplossingen te bedenken voor klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en groeiende ongelijkheid. En toen was daar ineens het coronavirus. De coronacrisis transformeerde consumenten, de markt, de overheid én financiële instellingen. Biedt de manier waarop we in Nederland deze crisis aanpakken hoop voor de bestrijders van ‘de grote drie’? Piet ging op zoek naar inzichten.

Lees meer in De lessen van de coronacrisis.

Fossiele energie

Gepubliceerd op 4 augustus 2020

We moeten dringend overstappen van fossiele op duurzame energie. Dat lukt niet door met de fossiele sector te praten. Integendeel: praten houdt de status quo in stand. Desinvesteren uit fossiele energie en investeren in duurzame energie is de enige oplossing, bepleit Piet namens ASN Bank.

Lees meer in De twee gezichten van de fossiele energiesector.