'Bosbouw-plus' versterkt de biodiversiteit én het rendement

Niet elke boom die je plant, draagt zomaar bij aan biodiversiteit. De unieke manier waarop houtfonds New Forests zijn bossen beheert, doet dat wel. Zijn ‘bosbouw-plus’ levert een grote bijdrage aan de natuur, maar ook voor de gemeenschappen die van en met die natuur leven.

Je hoort het wel vaker: als je de natuur wilt versterken of CO2-uitstoot wilt compenseren, plant dan een boom. Maar alleen bomen planten, is niet de manier om op de langere termijn bij te dragen aan de biodiversiteit. Een natuurlijk, gevarieerd bos is veel meer dan een verzameling bomen. Als je het goed wilt beheren, moet je ook aandacht hebben voor de dieren die er in leven, en de variëteit van planten. En, ook heel belangrijk, je moet rekening houden met de gemeenschappen die in én van het bos leven.

Natuurlijke en sociale impact

Robert Haglar, fondsmanager bij New Forest, focust op natuurlijke bossen met kansen op duurzaam bosbeheer. Zoals het versterken van het wildbestand, het verbeteren van waterhuishouding en het vastleggen van koolstofdioxide door bomen. Dat laatste kan door bomen langer te laten groeien voordat ze worden gekapt. Hagler: ‘We verlengen de levensduur tot de biologische rijpheid van 70 of 80 jaar, in plaats van te kappen zodra dat commercieel aantrekkelijk is.

We ondersteunen ook de diversiteit van flora en fauna. Dit doen we door wildcorridors aan te leggen en rivieroevers te beplanten zodat er meer voedsel of een betere omgeving voor dieren ontstaat.’

Groot bos met in de verte een berg met sneeuwkappen

New Forest richt zich ook op sociale impact bij de bossen die zij beheren in Azië, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en sinds kort Afrika. Het biedt lokale gemeenschappen werk en opleidingen en ondersteunt ze bij de ontwikkeling van bosbouwtechnieken. Ook is het actief in natuurbescherming in de gebieden die het beheert.‘We beheren de bossen behoedzamer in onze Amerikaanse strategie. We kappen soms na verloop van tijd minder, want als je bomen ouder laat worden, leggen ze ook langer koolstof vast en kun je een hoger percentage van het hout verwerken tot duurzamere houtproducten'
Bosbouw-plus

Hagler noemt die combinatie van bosbouw, natuurbeheer en sociale impact ‘bosbouw-plus’. Door op deze manier het bos te beheren, creëren we duurzame houtproductie dat tegelijkertijd de natuur, biodiversiteit en lokale economie ten goede komt.

Robert Hagler met op de achtergrond een bos

New Forests werd in 2005 opgericht door de Canadees David Brand. De bosbouwexpert werkte voor de Canadese overheid en zag later kans om voor zichzelf te beginnen. Nadat hij enkele jaren als consultant had gewerkt voor bosbouwbedrijven en natuurorganisaties in Australië en Azië, richtte hij zijn eigen bedrijf op en lanceerde hij in 2010 het eerste Australia/New Zealand Forestry Fund.Als je bos holistisch beheert, levert dat voordelen op voor de natuur, lokale gemeenschappen en investeerders’
Carbon credits

Niet lang geleden investeerde ASN Impact Investors in het Forest Climate Solutions Fund via haar ASN Bioversiteitsfonds. Een nieuw houtfonds dat zich richt op ‘carbon forestry’ in de VS. Door koolstof in oudere bossen vast te leggen, maken we carbon credits die de staat Californië uitgeeft. Californië is koploper in het beschermen van de natuur en de luchtkwaliteit. Dankzij het ‘cap-and-trade’ systeem is de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderd. Stoot je meer uit dan de staat je oplegt? Dan kan je uitstootrechten bijkopen. Aan de andere kant is dit ook een voordeel voor partijen die juist CO2-emissies compenseren. Door een deel van de ‘uitstoters’ te compenseren, ontvangen zij verhandelbare certificaten.

Het programma bleek een succes. Voor de streefdatum van 2020 waren de broeikasgasemissies in Californië al teruggebracht tot het niveau van 1990. New Forests heeft sinds 2013 meer dan 20 miljoen carbon credits binnen het systeem gecreëerd.

Inheemse gemeenschappen

New Forest was een van de eerste bosbouwbedrijven die carbon credits genereerde via het cap-and-trade systeem van Californië. De bosbeheerprojecten werden ontwikkeld met deze koolstofkredietmarkt in het achterhoofd. ‘Het is niet gemakkelijk om goedkeuring te krijgen voor projecten - dat kan wel drie jaar duren. Maar dankzij de koolstofkredieten hebben we een enorme hoeveelheid kunnen realiseren,’ zegt Hagler.

New Forest ontwikkelde projecten op het land van inheemse gemeenschappen. Door de verkoop van carbon credits heeft New Forest al meer dan 200 miljoen dollar verdiend voor deze groepen. De Yurok-stam in Noord-Californië gebruikte deze inkomsten om land van zijn voorouders terug te kopen. In Alaska verdiende de Chugach-stam alleen al 123 miljoen dollar. ‘Zij gebruikte een deel van het geld om de exploitatierechten van een kolenmijn te kopen en in te trekken. En beschermde de duurzame zalmvisserij in de buurt. Mooie voorbeelden van hoe gemeenschappen kunnen profiteren van carbon credits.’

Echte, natuurlijke assets

De inkomsten van carbon credits zijn voor New Forest nu niet meer dan extra rendement voor investeerders. Het is namelijk niet mogelijk om een businessmodel hierop te baseren. Dit komt omdat de regels voor carbon credits overal ter wereld weer anders zijn. Nu zijn het vooral de natuur en lokale gemeenschappen die profiteren van de inkomsten van emissierechten. ‘De investeerders die in onze fondsen stappen, zijn overtuigd van de waarde van investeren in natuurlijke activa. Die carbon credits zijn voor hen gewoon een bonus.’

DUURZAME FINEERFABRIEK IN LAOSIn Laos bevindt zich nog een investeringsfonds van New Forest. De Mekon Timber Plantations Company (MTP) teelt FSC©-gecertificeerd hardhout en maakt in de fabriek duurzame houtproducten zoals multiplex. De fabriek heeft de FSC Chain of Custody-certificering. Dit houdt in dat alle producten die de fabriek verlaten, te traceren zijn naar de duurzame bossen van MTP. Dankzij deze moderne fabriek kan het Laotiaanse bedrijf producten verkopen die een grotere toegevoegde waarde hebben dan alleen hardhout. En ondersteunt het lokale gemeenschappen met opleidingen en werkgelegenheid.

Man werkt in een veld met kleine boompjes

Veld met multiplexhout

Harde cijfers over biodiversiteit

Bosbouw-plus heeft een positieve invloed op de biodiversiteit. Dat is ook de belangrijkste reden waarom het ASN Biodiversiteitsfonds erin investeert. De methoden om de diversiteit van planten- en diersoorten te meten zijn nu nog in ontwikkeling. Dat maakt het lastig om ‘harde’ cijfers te geven. ‘Onze bosbouwdeskundigen onderzoeken hoe je dergelijke gegevens het best verzamelt en wat je daarvoor precies moet meten. Maar we weten gewoon dat onze activiteiten een positief effect hebben.’

ASN Biodiversiteitsfonds een goede aanvulling

Het ASN Biodiversiteitsfonds is een bijzondere nieuwkomer. Dankzij het fonds kunnen particulieren bijdragen aan de ambitie van New Forest. ‘Voor ons is het heel interessant en nieuw dat ASN Impact Investors met een retailfonds instapt. Het is een geweldig idee om particuliere beleggers bij deze manier van bosbeheer te betrekken. Ook die focus op biodiversiteit maakt het ASN Biodiversiteitsfonds tot een geschikte partner voor ons.’

Hart voor bossen

Bossen spelen een cruciale rol in de strijd om opwarming van de aarde tegen te gaan, stelt Hagler. ‘Vergeet niet dat we de afgelopen eeuwen al 600 tot 800 gigaton aan CO2 hebben uitgestoten, die nog steeds uit de atmosfeer moet worden gehaald. Van alle manieren waarop dat kan, is bosbouw het meest doeltreffend: herbebossing, het tegengaan van ontbossing én het beter beheer van bestaande bossen.’

Uiteindelijk gaat het erom meer te halen uit je investering in ‘echte’ natuurlijke assets. ‘We zitten niet in deze business voor het snelle geld, maar omdat bossen ons na aan het hart liggen. Hier lopen tientallen mensen rond die zijn opgeleid als bioloog of boswachter. En die weten allemaal: als je bos holistisch beheert, levert dat voordelen op voor de natuur, lokale gemeenschappen en investeerders.

MAÑUKA HONING TUSSEN DE BOSSEN

In een bos in Nieuw-Zeeland staat een imkerij die mañuka-honing produceert. Deze honing heeft antibacteriële eigenschappen en komt van de mañuka-boom, die van nature voorkomt in deze bossen. New Forest heeft een manier gevonden om het planten van nieuwe boompjes te combineren met het onderhouden van de bestaande inheemse bomen. Zo kunnen de bijen hun gang blijven gaan. En kan de imker zijn werk blijven doen. Op deze manier bouwt New Forest een bos dat meer opbrengt dat alleen hout.

Risicoschaal 4 beleggen

Biodiversiteitsfonds

, waarmee kunnen we je helpen?