ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

3 redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Je belegt naast obligaties en aandelen ook in microkredieten: hierdoor hoger verwacht rendement en minder risico.
  • Je kiest het mixfonds met het risico dat bij je past en de experts doen de rest.
  • Je hebt de zekerheid dat je geld niet naar wapens of olie- en gasbedrijven gaat.

Netto rendement 3 jaar*: 4,38%

Netto rendement 5 jaar*: 3,05%

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Dit fonds is opgericht op 10 januari 2017. De beleggingspools waarin dit fonds belegt bestaan al veel langer. De getoonde resultaten die behaald zijn vóór de introductie van het fonds op 10 januari 2017 zijn op basis van gesimuleerde resultaten van deze beleggingspools. Deze geven de gecumuleerde historische resultaten weer van de portefeuille van het fonds in de samenstelling op de introductiedatum. De getoonde rendementen zijn de gemiddelde nettorendementen per jaar per 30 augustus 2021.
Wil je beleggen in een goed gespreid duurzaam mixfonds en wil je het risico gematigd houden? Kies dan het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief. Het mixfonds belegt je geld in obligaties, aandelen én in microkredieten.

Rendement en risico ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

Met het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief ga je voor een goed gespreid mixfonds met een gematigd risico. Het mixfonds belegt voor jou grotendeels in obligaties en een deel in en aandelen én microkredieten. Naast het mixfonds Defensief zijn er ook duurzame mixfondsen met andere risiconiveaus.

Lees meer over de andere mixfondsen

Duurzame Beleggingsdoelstellingen

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).

Een blok verdeeld in 3 delen. De bovenkant van het blok geeft het verwacht nettorendement in een goed jaar weer, de onderkant in een slecht jaar. Voor Defensief is dat 6,90% en -2,70%.

Voordelen mixfonds

Het mixfonds belegt je geld in dezelfde overheden, microkredieten en bedrijven als de duurzame fondsen van de ASN Bank. En maakt dus ook gebruik van de langjarige ervaring met duurzaam beleggen. Daar bovenop bewaakt het mixfonds continu de optimale rendement-risicoverdeling en zorgt het voor een goede spreiding.

Door naast obligaties en aandelen ook in microkredieten te beleggen, loop je minder risico en neemt je rendementsverwachting toe. Studies van het onafhankelijk bureau Ortec Finance wijzen dit uit. Dit bureau is gespecialiseerd in het meten en beheren van risico’s en rendementen op het gebied van vermogensbeheer.

Iedere maand geven we een update (pdf) over het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 augustus 2021
10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 5,46% 3,05% 4,38% 4,71%
Benchmark** 6,07% 3,60% 5,26% 4,42%

Beleg in dit fonds

Essentiële beleggersinformatie

De koers van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Lees de beschrijving van de risico’s in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Past het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief bij mij?

Dit mixfonds is iets voor jou als je:

  • vermogen wilt opbouwen op de langere termijn.
  • kiest voor een gematigd risico en accepteert dat hier een gematigd rendement bij hoort
  • begrijpt dat je grotendeels in obligaties belegt en gedeeltelijk in microkredieten en aandelen. Je accepteert het risico dat hoort bij die verdeling.
  • fondskosten wilt betalen voor het gemak en de deskundigheid van een fondsbeheerder.

Dit mixfonds is niet geschikt voor jou als je:

  • geen risico lopen dat je beleggingen met 3%* dalen in een slecht jaar
  • garanties over de inleg of over het rendement van je beleggingen.

Voel je meer voor een mixfonds met een hoger of lager risico? Kijk dan naar een van de andere mixfondsen.

* Het werkelijke rendement kan afwijken van deze verwachting. Op basis van voorspellingsmodellen en de historische data is er een kans van 90% dat het rendement op jaarbasis meer is dan het cijfer in het slechte jaar. Maar dus ook 10% kans dat het rendement slechter is in een bepaald jaar.

De selectie van beleggingen voor dit fonds

Als je belegt in het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief wil je de zekerheid dat alle beleggingen duurzaam zijn. Wat is duurzaam? Voor de selectie van bedrijven en overheden hebben we dat vastgelegd in onze duurzaamheidscriteria (pdf). Belangrijke basisregels zijn dat je geld niet wordt belegd in bedrijven die actief zijn in wapens, kernenergie en fossiele brandstoffen.

Alleen bedrijven die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria komen in het ASN Beleggingsuniversum. Uit dit universum kiest de fondsmanager bedrijven op basis van hun financiële vooruitzichten. Daarin belegt het fonds. Alle bedrijven waarin je via het fonds belegt, zijn dus duurzaam zijn én hebben goede financiële vooruitzichten. In de pdf vind je ook meer informatie over de bedrijven.

Deze bedrijven, obligaties en microkredieten zijn goedgekeurd voor het beleggingsuniversum van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

Bereken je mogelijke rendement

Weten wat beleggen in dit mixfonds jou kan opleveren? Het mogelijke rendement van je belegging bereken je gemakkelijk in 3 stappen. Vul je eenmalige en/of maandelijkse inleg in, of kies voor een doelbedrag. Zo bereken je jouw mogelijke rendement in een goed, gemiddeld en slecht scenario.

Bereken je rendement

Weten hoeveel CO2 je met jouw geld kunt besparen?

Beleggen in het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief veroorzaakt 39% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddeld beleggingsfonds. Bron: Klimaatbenchmark ASN Beleggingsfondsen (pdf).

Beleg je

in het Mixfonds Defensief dan bespaar je jaarlijks de CO2 van:

CO2 tool beleggen - douchen - 25 euro defensief
1 keer douchen
CO2 tool beleggen - luiers - 25 euro zeer defensief
2 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - wassen - 25 euro defensief
4 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - koffie - 25 euro defensief
30 koppen koffie
CO2 tool beleggen - autorijden - 2.500 euro defensief
375 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - luiers - 2.500 euro defensief
550 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - wassen - 2.500 euro defensief
375 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 2.500 defensief
40 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - douchen - 10.000 euro defensief
350 keer douchen
CO2 tool beleggen - autorijden - 10.000 euro defensief
1.500 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - kaas - 10.000 euro defensief
25 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - hamburgers - 10.000 defensief
160 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - vliegen - 25.000 euro defensief
3.600 kilometer vliegen
CO2 tool beleggen - kaas - 25.000 euro defensief
65 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - wassen - 25.000 euro defensief
3.750 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 25.000 defensief
400 hamburgers eten

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank.

ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

0,90% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,09% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over beleggen in beleggingsfondsen? Lees dan ook:

Beleggen voor beginners
Groen beleggen
Risico's van beleggen

, waarmee kunnen we je helpen?