Zeeuws windmolenpark goed voor groene stroom én oesters

In de rubriek 'Gelukkig geld' belichten we een duurzaam project waarin ASN Bank of een van de ASN beleggingsfondsen geld heeft geïnvesteerd. Voor de kust van Zeeland wordt hard gewerkt aan de realisatie van het windpark Borssele III & IV. ASN Bank is één van de financiers van het park. Als het park helemaal klaar is, produceert het volop groene stroom voor de provincie Zeeland.

669x bekeken

En meer: in theorie blijft er genoeg over voor alle huishoudens in Friesland en Groningen. Bijzonder aan dit windpark is de aandacht voor onderwaternatuur in de Noordzee. Er is zelfs een kraamkamer voor oesters.

Windenergie op zee speelt een grote rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening. De afgelopen jaren zijn de kosten van deze energiebron flink gedaald. Dit maakt windenergie op zee de goedkoopste én grootschalig beschikbare bron voor duurzame energie. Het kabinet heeft grootse plannen voor windparken op zee. Het streven is dat in 2030 8,5 procent van alle energie in Nederland wordt opgewekt door windparken op zee.

Let op: Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Zeeuwse kust wordt groener

Borssele III & IV zijn onderdeel van het windenergiegebied Borssele, een verzameling windparken voor de Zeeuwse kust. In totaal komen er 173 windmolens, verdeeld over vijf zeekavels met verschillende eigenaren. Dit gebied heeft twee pluspunten: de Noordzee is relatief ondiep en er waait gemiddeld een stevige wind. Het totale park Borssele kan in potentie 1,7 miljoen Nederlandse huishoudens van groene stroom voorzien.

Het park dat met financiering van ASN Bank in ontwikkeling is, windpark Borssele III & IV, bestaat uit 77 molens. Het zijn windturbines van het Deense merk Vestas die genoeg stroom produceren voor 825.000 huishoudens. De ontwikkeling en exploitatie is in handen van Blauwwind, een samenwerkingsverband tussen diverse partijen.

Windpark met oog voor natuur

Windparken hebben gevolgen voor de natuur in het Noordzeegebied. Of het nu gaat om zeezoogdieren, vissen, vogels, vleermuizen of bodemdieren, de komst van windturbines heeft invloed op hun natuurlijke habitat. Daarom hebben de ontwerpers van dit windpark op alle manieren rekening gehouden met het leefklimaat van dieren in de Noordzee. Een voorbeeld is de bruinvis. Bruinvissen zijn veel en graag geziene gasten in de Noordzee. Om de dieren zo min mogelijk te storen, gelden er geluidsbeperkingen tijdens de bouw van het windpark. Vogels en vleermuizen worden op hun beurt beschermd door een speciaal systeem dat vogelmigratie voorspelt en waarneemt. Zijn er veel vliegende dieren in de lucht? Dan worden de windturbines stilgezet.

Platte oester maakt comeback in Borssele

Met de komst van Borssele III & IV komt een einde aan bodemverstorende activiteiten zoals sleepnetvisserij. Zo kunnen organismen die in de buurt van het windpark leven zich weer herstellen en nieuwe soorten er een plekje vinden. De focus ligt hierbij op de rentree van de platte oester. Vorig jaar heeft Programma De Rijke Noordzee samen met Blauwwind 2400 oesters uitgezet bij de fundering van de windturbines. Inheemse oesterbanken zijn in de Nederlandse Noordzee nagenoeg verdwenen. Met de proef wordt onderzocht of oesters zich blijvend in het windpark kunnen vestigen en of dat nieuwe natuur aantrekt. De onderzoekers verwachten dat als de oesterbanken terug zijn, dit ook andere zeebewoners- en organismen aantrekt, waaronder kreeften, krabben en vissen. Een verrijking voor de biodiversiteit.

Baby oesters op de fundering, hoe zit dat?

De stroming rondom de fundering van de windturbines is erg sterk. Daarom zijn er op de zeebodem rondom de palen stenen gestort. Deze stenen beschermen de bodem tegen erosie. De onderzoekers hebben nu oestertafels op de stenen laten zakken. De hoop is dat de oesters zich voortplanten en dat jonge oesters zich vestigen op de stenen en schelpen op de fundering van de windturbines.

Bekijk hier een video van de uitzetting door Blauwwind en De Rijke Noordzee

   Daarom maakt dit geld gelukkig

   Het windmolenpark Borssele III & IV gaat duurzame stroom leveren voor 825.000 huishoudens. De 77 windturbines aan de Zeeuwse kust houden rekening met dieren in de directe omgeving en dragen hun steentje bij aan de terugkomst van de platte oester.

   “Met de investering in Borssele III & IV draagt ASN Bank bij aan de groei van duurzame energie in Nederland. Dit windmolenpark levert groene stroom én houdt gelijktijdig rekening met de natuurlijke omgeving. Win-win dus.”
   Peter Kleintunte, accountmanager bij ASN Bank, was nauw betrokken bij de financiering van dit project.

    Dit geld maakt gelukkig
    Welk geld: ASN Bank
    Hoeveel: € 50 miljoen
    Project: Windpark Borssele III & IV, met 77 windturbines voor de kust in Zeeland
    Status: in 2021 gereed
    Energiedoel: groene energie voor 825.000 huishoudens

    Dit artikel is gepubliceerd op 9 februari 2021.

    Delen op:

    Dit vind je misschien ook interessant