ASN Duurzaam Obligatiefonds

Beleggen in overheden die werken aan een duurzame leefomgeving en energievoorziening.

Nettorendement 3 jaar*: 0,44%

Nettorendement 5 jaar*: 0,24%

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 december 2021, na aftrek van de kosten van het fonds

Duurzaam beleggen in obligatiefondsen

Sommige landen werken aan een goede leefomgeving, zorgen goed voor hun natuur en stimuleren de overgang naar duurzame energie. In zulke landen belegt het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Het belegt in obligaties van overheden die op duurzame manier zorgen voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg.

Duurzame Beleggingsdoelstellingen

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Rendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 december 2021
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds -0,65% -0,47% -2,02% 0,44% 0,24%
Benchmark** -0,75% -0,56% -1,64% 1,18% 0,73%
* Gemiddeld per jaar
** Benchmark: 80% Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 yr en 20% Bloomberg Barclays Euro Green Bond Gov. Related 1-10 yr.

Het financiële doel van het fonds is om op lange termijn een beter rendement te behalen dan dat van de benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in overheden die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 3 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Risico’s

De koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer over de invloed van de kosten op je netto rendement.

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

0,45% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,02% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.


Drie redenen om te beleggen in dit fonds

1. Duurzame overheden

Je belegt in euro-obligaties van Europese regeringen en (semi-)overheden die zorgen voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg. En in groene en sociale euro-obligaties, waarmee duurzame projecten worden gefinancierd.

2. Gezonde financiële huishouding

De landen waarin je belegt hebben een gezonde verhouding tussen belastinginkomsten en renteverplichtingen. Dat verlaagt in principe het risico. En ze zijn getoetst op duurzame criteria, als inkomensgelijkheid en CO2-uitstoot per inwoner.

3. Balans in je portefeuille

Met een obligatiebelegging breng je spreiding aan in je beleggingsportefeuille. Beleg je in meerdere beleggingscategorieën, dan spreid je het risico, je verbetert de verhouding tussen risico en rendement en beperkt de kans op waardedaling.

Duurzaam …

Voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Zo moeten ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren. En bepaalde verdragen hebben ondertekend, zoals het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. Landen die aan deze basiscriteria voldoen, toetsen wij jaarlijks op hun duurzame prestaties, zoals beschermd natuurgebied, CO2-uitstoot per bewoner en inkomensgelijkheid.

… en gezond

Daarnaast analyseren wij hun financiële gezondheid. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzame prestaties en gezonde financiën, des te meer mag het ASN Duurzaam Obligatiefonds in het land beleggen.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Duurzaam beleggen in overheden

Beleg in dit fonds

, waarmee kunnen we je helpen?