Strijden voor mensenrechten toen en nu

Gelijkheid, vrijheid en menselijke waardigheid: elk mens heeft er recht op. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens uit 1948 geldt voor alle 7,8 miljard mensen op aarde. Reis met ons mee in de mensenrechtentijdmachine.

2597x bekeken

In de 60 jaar dat ASN Bank bestaat hebben we ons sterk gemaakt voor de bescherming van mensenrechten. Niet gek voor een bank die ooit vanuit de vakbond is opgericht. De eekhoorn in ons logo heeft niet voor niets een rode kleur.

Strijd tegen wapens en totalitaire regimes

De sixties. Ook als je deze jaren niet hebt meegemaakt kun je er door de muziek uit die tijd een voorstelling van maken. Maar was het allemaal wel pais en vree? Als je kijkt naar de talrijke demonstraties is het antwoord 'nee'. De verhalen over oorlog en onrecht bereikten via klassieke media een grote groep westerse jongeren. Zij voelden zich geroepen om de sociaal-economische ongelijkheid in de wereld aan te kaarten. En zo ontstonden sociale vredesbewegingen die een stem maakten tegen kernwapens, burgeroorlogen en dictatoriaal geweld.

Geen geld naar Pinochet

asn investeert niet in verfoeilijke regimes

Chili, 1973. Het Chileense leger onder leiding van Generaal Augusto Pinochet neemt met geweld de macht over van de democratisch verkozen president Salvador Allende (de achteroom van de schrijfster Isabel Allende). Zij die zich tegen het militaire regime uitspreken, lopen het risico om opgepakt, gemarteld en geëxecuteerd te worden. ASN Bank ziet erop toe dat er geen spaargeld van klanten bij de Chileense machthebbers terechtkomt. Samen met de sociale vredesbeweging maken we Nederlanders bewust van de vreselijke tragedie die in Chili plaatsvindt. Pinochet blijft 17 jaar aan de macht.

Samen tegen apartheid

Tussen 1948 en 1990 kent Zuid-Afrika een racistisch minderheidsregime. De oorspronkelijk in Nederland geboren minister Hendrik Verwoerd voert segregatiewetten in houdt de blanke grootgrondbezitters aan de macht. De meerderheid van de bevolking, donkere Afrikanen, worden achtergesteld in werk- en woonvoorzieningen. Nelson Mandela is het boegbeeld van het Afrikaanse verzet.

flyer vrijheidsbeweging Zuid-Afrika

In de jaren ’70 krijgt ASN inzicht in de investeringen van de algemene banken in Zuid-Afrika. Reden voor de toenmalige directeur van ASN, Piet Boef, om zich aan te sluiten bij het Comité Anti Apartheid. Om ook praktische steun te geven wordt de administratie van de Anti-Apartheidsbeweging voortaan in het ASN-kantoor in Den Haag afgehandeld. Met advertenties in dagbladen en tijdschriften stelt ASN spaarders van andere banken lastige vragen: 'Beleggen ze uw geld in zaken die regelrecht ingaan tegen uw principes? Beleggen ze uw geld in landen als Zuid-Afrika of Chili?'

Flyer dat je spaargeld niet investeert in Zuid-Afrika

Gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen

Van Zuid-Amerika en Zuid-Afrika gaan we terug naar Nederland. In 1960 start de voorloper van vakbond FNV een spaarbank voor arbeiders: de Algemene Spaarbank voor Nederland (ofwel A.S.N. met puntjes). Met spaargeld van arbeiders investeert A.S.N. in betaalbare woningen voor arbeiders.

flyer voor het bouwen van goedkope huizen door sparen bij ASN

Leefbaar loon

In de afgelopen decennia is onze samenleving erg veranderd, met name door globalisering. Onze huidige levenswijze is ondenkbaar zonder landen met lage inkomens waar onze producten voor een weinig geld gemaakt worden. Werkgevers in die landen hebben niet dezelfde zorgverplichtingen voor hun werknemers en arbeidsomstandigheden zijn vaak gevaarlijk en ongezond. Wij vinden dat dit systematische onrecht moeten aanpakken, want iedereen heeft recht op een veilige werkplek. Ook moet iedereen genoeg geld kunnen verdienen om een menswaardig bestaan te leiden. Daarvoor is in veel landen meer nodig dan een minimum loon.

We werken sinds 2016 aan leefbaar loon voor werknemers in de kledingsector. We gebruiken onze invloed als aandeelhouders in gesprekken met kledingbedrijven waar de ASN Beleggingsfondsen in beleggen. En we inspireren anderen die er iets aan willen doen. Samen met partijen binnen en buiten de financiële sector nemen we initiatieven om een leefbaar loon in de kledingindustrie dichterbij te brengen. Zo zijn we mede-initiatiefnemer van het Platform Living Wage Financials (PLWF). In dat platform zijn financiële instellingen verenigd die gezamenlijk invloed uitoefenen op kledingbedrijven. En hen op weg helpen om in de hele keten voor leefbare lonen te zorgen.

Presentatie van leefbaar loon in de kledingsindustrie

Mensenrechten beschermen doen we samen

Gelukkig staan we niet alleen in strijd om mensenrechten te beschermen. Door de jaren heen hebben we samengewerkt met diverse partners die zich ook inzetten voor mensenrechten. Elke organisatie met een eigen insteek.

Onze partner WarChild heeft als doel oorlogskinderen bij te staan door onderwijsprogramma’s en hulpmethodes te ontwikkelen. Hierdoor kunnen de kinderen hun geweldservaringen verwerken en zich richten op de mogelijkheden die ze in de toekomst kunnen krijgen.

Met Nationaal Fonds Kinderhulp focussen we ons op de kinderen in Nederland die in armoede leven. Het fonds geeft kinderen alles wat ze nodig hebben voor hun educatie en om goed te kunnen participeren in onze huidige samenleving. Hierbij hoort dat ze zich kunnen aansluiten bij sportclubs, maar ook dat ze over de benodigde kledingitems kunnen beschikken.

Amnesty International is al jaren een vaste partner die opkomt op voor de veiligheid, vrijheid en ontwikkeling van mensen over de hele wereld. Specifiek diegenen die om hun overtuigingen, religie of achtergrond worden opgepakt, gediscrimineerd, mishandeld of achtergesteld.

Samen met de Fair Wear Foundation zetten we ons in voor leefbare lonen in de kledingsector. Lees hier het interview met Arie Koornneef (directeur ASN Bank) en Alexander Kohnstamm (directeur Fair Wear Foundation) over leefbaar loon in de kledingindustrie.

Uitdagingen

Op het gebied van mensenrechten zijn en blijven er altijd uitdagingen. Wij vinden het belangrijk dat juist de meest kwetsbare mensen extra beschermd worden. ASN Bank blijft zich hiervoor inzetten. Samen met partners, andere financiële instellingen en de klanten die hun geld aan ons toevertrouwen.

Een leefbaar loon voor mensen in de kledingindustrie

Het verschil tussen machtige kledingmerken en de makers van je kleding is levensgroot. Wist je dat van een shirtje van 35 euro maar 18 eurocent naar de maker gaat? Soms kunnen de makers niet eens leven van het loon dat ze krijgen. Dat willen we veranderen. Met een Europees wetsvoorstel willen we een leefbaar loon afdwingen voor alle miljoenen makers in de kledingindustrie. Help je de makers ook? Zet je handtekening via:

Delen op:

Dit vind je misschien ook interessant